Zapraszamy serdecznie na Czwartek Literacki: Udawać Rzymianina – mitologia i jej funkcje w kulturze Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 

Rozmawiają: Barbara Milewska-Waźbińska i Piotr Bering

23 listopada 2017, Sala Czerwona pałacu Działyńskich

 

 

Prof. Barbara Milewska-Waźbińska – badacz literatury nowołacińskiej i staropolskiej, zajmuje się także recepcją antyczną w dobie nowożytnej. Wybitny znawca poezji Owidiusza. Zawodowo związana z Instytutem Filologii Klasycznej UW.

Autorka m.in. prac: W kręgu bohaterów spod Wiednia. Rzecz o dwóch łacińskich eposach staropolskich (1998); Ars epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych (2006); W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, (wraz z M. Górską, 2010); Poesis artificiosa. Between Theory and Practice, (współredaktorka z A. Borysowską, 2013).

 

Prof. Piotr Bering – mediolatynista, historyk, badacz średniowiecznego teatru i średniowiecznej twórczości kronikarskiej. Pracownik Instytutu Filologii Klasycznej UAM. Autor książek: Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych (2001); Teatr w kronice. Studia nad dramatycznością kronik średniowiecznych (2013). Przewodniczący polskiej sekcji badaczy teatru średniowiecznego.