Biblioteka Raczyńskich
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
PAN Biblioteka Kórnicka
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Muzeum Historii Polski
Polski Komitet Błękitnej Tarczy

zapraszają na

międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową

„WOJNA I KSIĄŻKA”. KSIĘGOZBIORY, BIBLIOTEKI, WYDAWNICTWA I TWÓRCY PODCZAS KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I POLITYCZNYCH.
STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY BADAWCZE

 Poznań, 13-15 listopada 2019 r.

Otwarcie konferencji:
Sala Czerwona, Pałac Działyńskich w Poznaniu, Stary Rynek 78-79

Program i materiały informacyjne do pobrania poniżej oraz na stronie http://www.wojnaiksiazka.pl/

Wojna i książka – informacje o konferencji

Wojna i książka – zaproszenie

Wojna i książka – program konferencji 13-15.11.2019

Wojna i książka – mapa Poznania

Wojna i książka – harmonogram wycieczki 16.11.2019 Rogalin i Kórnik

Wojna i książka broszura (uczestnicy i abstrakty referatów)

War and the Book (Participants and Book of Abstracts)

Wojna i książka program konferencji 13-16.11.2019 (broszura)