Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen wykonania usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Kórnicka, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

rozeznanie_rynku – BK (2019.04.16)

Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy (2019.04.16)

Załącznik_nr_2 (2018.04.16)