Przetarg nieograniczony na najem lokalu w przyziemiach budynku Pałacu Działyńskich w Poznaniu (ul. Stary Rynek 78-79) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-biurowej (z dopuszczeniem działalności bankowej)

Informacja z postępowania przetargowego