Projekt „Stanisław Samostrzelnik 1506-2006” został zainicjowany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dra hab. A. B. Legockiego, a przygotowany przez Bibliotekę Kórnicką PAN.

Przygotowania obchodów jubileuszu pracy Stanisława z Mogiły rozpoczęły się w 2004 roku podczas spotkania przedstawicieli polskich ośrodków posiadających w swoich zbiorach jego prace. Na początku 2005 r. chęć współpracy wyraziły również muzea i biblioteki zagraniczne będące właścicielami dzieł naszego cystersa.