„Termomodernizacja budynków Zamku w Kórniku oraz Pałacu Działyńskich w Poznaniu” projekt zrealizowany w latach 2015-2016 ze środków dotacji celowej oraz ze środków pozyskanych przez Polską Akademię Nauk z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu termomodernizacyjnego wykonano następujące prace: w obu budynkach wymieniono instalacje c.o. i oświetlenie na energooszczędne; w Pałacu zbudowano instalację ciepłej wody użytkowej, wymieniono stolarkę okienną (wszystkie okna) oraz poddano renowacji drzwi zewnętrzne; w Zamku wymieniono drzwi w kotłowni, ocieplono dach i zbudowano instalację fotowoltaiczną.