Wydarzenie Dnia
08/08/2018

O Platformie Cyfrowej Biblioteki Kórnickiej mówiono w TVP3.
Dowiedz się więcej o naszym projekcie!

Link:https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/posts/2265067133761762?__tn__=-R

Wydarzenie Dnia
26/06/2018

Dowiedz się więcej o Platformie Cyfrowej Biblioteki Kórnickiej
w programie Tytus w sieci.

Link:https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/posts/2217883791813430?__tn__=-R

 

Wydarzenie Dnia
15/05/2018

Przeczytaj o zakończeniu kolejnego etapu projektu w serwisie internetowym Histmag.

Link:https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/posts/2187625664839243?__tn__=-R

 

Wydarzenie Dnia
25/04/2018

Posłuchaj o Platformie Cyfrowej Biblioteki Kórnickiej w Radio Emaus.

Link:https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/photos/a.2128400137428463/2176665365935273/?type=3

 

 

Wydarzenia Dnia
24/04/2018

Przeczytaj w Histmag’u o kolekcji Tytusa Działyńskiego.

Link:https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/posts/2176301279305015?__tn__=-R

 

Wydarzenie Dnia
17/04/2018

Wykład kierownika projektu Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej PAN
Aleksandry Losik-Sidorskiej na temat Zarządzania projektem dla studentów
kierunku historia- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Link: https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/posts/2172391283029348?__tn__=-R

 

Wydarzenie Dnia
22/03/2018

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu pierwszego etapu digitalizacji obrazów Biblioteki Kórnickiej.
Zachęcamy do stałego śledzenia prac nad projektem na Facebook’u.

Link:https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/videos/2158183854450091/?fb_dtsg_ag=AdyOAjnC2COaQeTkFekpAD3q1b8dCRXerlY-UDv62Gv4WA%3AAdxBdQZ5a4x0RDjRSG7wrzNClJksdUyY5Y3Ghprs9AALaQ

 

 

Kamień Milowy
21/03/2018

Utworzenie bazy danych zdigitalizowanych zbiorów muzealnych.
Baza zawiera fotografie i kompleksowy opis obiektów znajdujących się w Bibliotece Kórnickiej.

 

Wydarzenie Dnia
02/02/2018

Akcja digitalizacji obrazów Biblioteki Kórnickiej została przedstawiona w TVP3 (Teleskop).

Link:https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/posts/2130202527248224?__tn__=-R

 

Wydarzenie Dnia
29/01/2018

Digitalizacja obrazów w Zamku kórnickim została rozpoczęta.

Link:https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/posts/2128400144095129?__tn__=-R

 

Wydarzenie Dnia
15/01/2018

Biblioteka Kórnicka pierwszy raz będzie udostępniać online swoje obrazy.
Dowiedz się więcej o naszym projekcie!

Link:https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/posts/2120129004922243?__tn__=-R

 

Wydarzenie Dnia
05/01/2018

Wywiad Histmag’u z Aleksandrą Losik-Sidorską, kierownikiem projektu
Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej na temat realizacji digitalizacji zbiorów bibliotecznych.

Link:https://www.facebook.com/PlatformaCyfrowaBKPAN/posts/2114921128776364?__tn__=-R

Zapytanie ofertowe – informacja
22/11/2017

Informujemy, że na podstawie  określonych kryteriów oceny ofert, za najkorzystniejsza ofertę uznana (wykonanie konserwacji zachowawczej 52 obrazów na podłożu papierowym i pergaminowym ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej) została oferta złożona przez firmę KOIKI Joanna Kokoć

 

Zapytanie ofertowe – informacja
20/10/2017

Informujemy, że na podstawie  określonych kryteriów oceny ofert, za najkorzystniejsza ofertę uznana (na wykonanie fotografii reprodukcyjnych 512 obiektów muzealnych zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej) została oferta złożona przez firmę Fundacja TRES

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie
15/10/2017

Zadanie obejmuje wykonanie konserwacji zachowawczej 52 obrazów na podłożu papierowym i pergaminowym ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej. Zamówienie odbywa się w ramach Projektu POPC 02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Link: http://www.bkpan.poznan.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-konserwacja-zachowawcza-52-obrazow-na-podlozu-papierowym-i-pergaminowym-ze-zbiorow-pan-biblioteki-kornickiej/

 

Przetarg – informacja
09/10/2017

Informujemy o ponownym, zmienionym wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy zamówienia nr: TED-publication 74974-2017). Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez firmę American Systems Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie
25/09/2017

Zadanie obejmuje wykonanie fotografii reprodukcyjnej 512 (pięćset dwanaście) obiektów muzealnych (rysunki i malarstwo na płótnie, drewnie, pergaminie, papierze i kości) ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej przeznaczonych do celów badawczych oraz reprodukcji analogowej w mediach drukowanych i w Internecie. Zamówienie odbywa się w ramach Projektu POPC 02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 

Kamień Milowy
06/09/2017

Opublikowanie filmu dokumentalnego w ramach Projektu Unijnego.
Zobacz pierwszy z cyklu trzech filmów informujących o jednym z najciekawszych przedsięwzięć z zakresie cyfryzacji zbiorów polskich instytucji naukowych.
W jednej z najcenniejszych i najstarszych bibliotek w kraju, której mam

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DD4BrMgvs2A&feature=youtu.be

Przetarg – informacja
24/01/2017

Informujemy o unieważnieniu postępowania dotyczącego zamówienia nr: 1598-2017 dotyczącego Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 (na dostawę materiałów, środków i narzędzi do konserwacji zbiorów dla Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej)

Link: http://www.bkpan.poznan.pl/informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-dot-zamowienia-dostawa-materialow-srodkow-i-narzedzi-do-konserwacji-zbiorow-dla-polskiej-akademii-nauk-biblioteki-kornickiej/

 

Przetarg – ogłoszenie
26/01/2017

Ogłaszamy przetarg (nr: 14841-2017) na dostawę materiałów, środków i narzędzi do konserwacji zbiorów dla Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej w ramach Projektu POPC 02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Link: http://www.bkpan.poznan.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-materialow-srodkow-i-narzedzi-do-konserwacji-zbiorow-dla-polskiej-akademii-nauk-biblioteki-kornickiej-2/

 

Przetarg – informacja
02/03/2017

Informujemy, że na podstawie  określonych kryteriów oceny ofert, za najkorzystniejsza ofertę uznana (na zamówienie nr: 14841-2017) została oferta złożona przez firmę CHRIS Krzysztof Sawicki

Link: http://www.bkpan.poznan.pl/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-materialow-srodkow-i-narzedzi-do-konserwacji-zbiorow-dla-polskiej-akademii-nauk-biblioteki-kornickiej/

 

Przetarg – ogłoszenie
28/02/2017

Ogłaszamy przetarg (nr: TED-publication 74974-2017) na: zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oraz utrzymanie platformy internetowej – serwisu integrującego zbiory Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej w ramach Projektu POPC 02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Link: http://www.bkpan.poznan.pl/publikacja-ogloszenia-o-zamowieniu-publicznym-ue-pl-kornik-uslugi-opracowywania-oprogramowania-dla-internetu-i-intranetu/

 

Przetarg – informacja
24/07/2017

Informujemy, że na podstawie  określonych kryteriów oceny ofert, za najkorzystniejsza ofertę uznana (na zamówienie nr: TED-publication 74974-2017) została oferta złożona przez firmę Cultware Sp. z o.o.

Link: http://www.bkpan.poznan.pl/informacja-z-otwarcia-ofert-dot-zamowieniu-publicznym-ue-pl-kornik-uslugi-opracowywania-oprogramowania-dla-internetu-i-intranetu-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/

 

Kamień Milowy
13/01/2017

Zakończenie procedury przetargowej na zakup skanerów.
Nowy sprzęt umożliwi zdigitalizowanie zbiorów objętych Projektem Europejskim.

 

Przetarg – Ogłoszenie
03/01/2017

Ogłaszamy przetarg (nr: 1598-2017) na dostawę materiałów, środków i narzędzi do konserwacji zbiorów dla Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej w ramach Projektu POPC 02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Link: http://www.bkpan.poznan.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-materialow-srodkow-i-narzedzi-do-konserwacji-zbiorow-dla-polskiej-akademii-nauk-biblioteki-kornickiej/

 

Przetarg – zmiana w ogłoszeniu
12/01/2017

Informujemy, iż zmieniono termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu
Link: http://www.bkpan.poznan.pl/ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-dostawa-materialow-srodkow-i-narzedzi-do-konserwacji-zbiorow-dla-polskiej-akademii-nauk-biblioteki-kornickiej/

 

Przetarg – Ogłoszenie
23/11/2016

Ogłaszamy przetarg (nr: 345771-2016) na zakup i dostawę 2 skanerów wysokoformatowych dla Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej w ramach Projektu POPC 02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”
i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Link: http://www.bkpan.poznan.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-zakup-i-dostawa-2-skanerow-wysokoformatowych-dla-polskiej-akademii-nauk-biblioteki-kornickiej-formularz-ofertowy-oraz-opz-1-i-2/

 

Przetarg – Informacja
14/12/2016

Informujemy, że na podstawie  określonych kryteriów oceny ofert, za najkorzystniejsza ofertę uznana (na zamówienie nr: 345771-2016) została oferta złożona przez firmę DDP Sp. z o.o.