Digitalizacji w ramach projektu zostaną poddane następujące zasoby, którymi dysponuje Biblioteka Kórnicka:
I. Zbiory specjalne:
 Rękopisy średniowieczne do 1530 r.: 101 (Ilość jednostek) 36 500 (Liczba skanów).
 Dokumenty pergaminowe do 1530 r.: 92 (Ilość jednostek) 250 (Liczba skanów).
 Rękopisy staropolskie (XVI-XVIII w.): 718 (Ilość jednostek) 230 200 (Liczba skanów)
 Inkunabuły (druki XV-wieczne): 242 (Ilość jednostek) 100 000 (Liczba skanów)
 Początki drukarstwa polskiego (XVI w.): 2181 (Ilość jednostek) 340 000 (Liczba skanów)
 Kartografia do 1945 r.: 427 atlasów 485 map 17 700.
II Muzealia:
 512 obiektów muzealnych (malarstwo) 1024 fotografie
 2000 dokumentów ikonograficznych (odbitki graficzne, rysunki, fotografie, pocztówki) – 4000 skanów.

Dla opracowywanych zbiorów została stworzona odrębna baza katalogowa, która jest aktualizowana raz w miesiącu.