Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Wis這ckiemu 
pod red. Adama Bieniaszewskiego i Rafa豉 T. Prinke 

Bibliografia publikacji Jerzego Wis這ckiego 

zestawili Piotr Bering i Barbara Wysocka

Wersja 1.0.0 z dnia 12.10.1998 r. 

 1. O dzia豉lno軼i emisariuszy Chmielnickiego w Wielkopolsce w 1651 r. "Studia i Materia造 do Dziej闚 Wielkopolski i Pomorza", T. 1:1955, z. 1., s. 35-49. 
 2. [Recenzja:] G. Labuda, Kalendarz pozna雟ki z po這wy XVII w. jako 廝鏚這 ikonograficzne do dziej闚 wsi. "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 2:1954, nr 3. - "Studia i Materia造 do Dziej闚 Wielkopolski i Pomorza", T. 2: 1955, z. 2, s. 304-305. 
 3. [Recenzja:] C. ㄆczak, Przemys spo篡wczy miasta Poznania w XVIII w. Pozna 1953. PTPN "Badania z dziej闚 spo貫cznych i gospodarczych", nr 39. - "Studia i Materia造 do Dziej闚 Wielkopolski i Pomorza", T. 2: 1955, z. 2, s. 305-310. 
 4. Cechowe t這ki piecz皻ne jako 廝鏚這 kultury materialnej. "Studia i Materia造 do Dziej闚 Wielkopolski i Pomorza", T. 2: 1956, z. 1, s. 235-242, ilustracji 19, streszczenie w j瞛yku niemieckim, nadbitka. 
 5. Walka z najazdem szwedzkim w Wielkopolsce w latach 1655-1656. "Studia i Materia造 do Dziej闚 Wielkopolski i Pomorza", T. 2: 1956, z. 2, s. 53-78, tablice 2, streszczenie w j瞛yku niemieckim, nadbitka. 
 6. [Opracowanie:] Sprawozdanie z dyskusji nad wydawnictwem "Dziesi耩 wiek闚 Poznania". "Kronika Miasta Poznania", 1957, nr 3-4, s. 109-119. 
 7. [Recenzja:] B. B皻kowska, J. Bieniarz闚na, Inwentarze ruchomo軼i ubogiego mieszcza雟twa krakowskiego w pierwszej po這wie XVII w. - "Studia 毒鏚這znawcze. Commentationes", T. IV:1959, s. 199-200. 
 8. [Recenzja:] J. Kazimierski, Nowe materia造 do ruchu ludowego w Wielkopolsce. - "Studia i Materia造 do Dziej闚 Wielkopolski i Pomorza", T. 6: 1960, z. 1, s. 512-514. 
 9. Grudzi雟ki Andrzej Karol. "Polski s這wnik biograficzny", T. IX: 1960-1961, s. 42-43. 
 10. Grudzi雟ki Zygmunt. "Polski s這wnik biograficzny", T. IX: 1960-1961, s. 49. 
 11. Gurowski Rafa. "Polski s這wnik biograficzny", T. IX: 1960-1961, s. 170-171. 
 12. -, S. Nawrocki, Inwentarze mieszcza雟kie z lat 1528-1635 z ksi庵 miejskich Poznania. Pozna 1961, [Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe]. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia w Poznaniu. Materia造 Sekcji Historii Poznania [3], ss. XXIX, nlb. 1, 636. 
 13. Gniezno. Przewodnik po mie軼ie i okolicy. Opracowanie zbiorowe pod redakcj - . Pozna, 1962, Wydawnictwo Pozna雟kie, ss. 90, nlb. 2, mapy 2. 
 14. Zadania nauczycieli w czasie obchod闚 Tysi帷lecia Pa雟twa Polskiego. [W:] Sprawy O鈍iaty i Kultury Wojew鏚ztwa Pozna雟kiego. T. II. Pozna 1962, Wydawnictwo Pozna雟kie, s. 26-28. 
 15. Organizacja prawna pozna雟kiego rzemios豉 w XVI i XVII wieku. Pozna 1963, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Prace Wydzia逝 Prawa Nr 9, ss. 114, nlb. 2, tabele, wykresy. 
 16. Kszta速owanie socjalistycznego Gniezna. [W:] Dzieje Gniezna. Pod red. J. Topolskiego. Warszawa 1965, Pa雟twowe Wydawnictwo Naukowe, s. 730-754. 
 17. [Recenzja:] Konkordate seit 1880. Ed. Lothar Schoppe. Frankfurt am Main-Berlin 1964. - "Czasopismo Prawno-Historyczne", T. XIX: 1967, z. 2, s. 230-232. 
 18. [Recenzja:] A. Csismadia, A magyar 嫮l嫥e 廥 az egyh嫙ak jogi kapcsolatainak kialakul嫳a es gyakorlata a Horthykorszakban. Budapest 1966. - "Czasopismo Prawno-Historyczne", T. XIX: 1967, z. 2, s. 232-233. 
 19. Polityka konkordatowa Watykanu wobec granic pa雟tw i prowincji ko軼ielnych w latach 1919-1945. [W:] Ko軼i馧 katolicki wobec w瞛這wych problem闚 Polski w wieku XIX i XX. (Materia造 z og鏊nopolskich seminari闚 odbytych w 1966-1967 r.). Warszawa 1968, s. 265-289. 
 20. [Recenzja:] L. Trzeciakowski, Kulturkampf w zaborze pruskim. Pozna 1970 - "Czasopismo Prawno-Historyczne", T XXIII: 1971, z. 2, s. 256-258. 
 21. [Recenzja:] J. Sziling, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Ko軼io豉 katolickiego 1939-1945. Pozna, 1970 - "Czasopismo Prawno-Historyczne", T. XXIII: 1971, z. 2, s. 259-260. 
 22. Konkordat polski z 1925 r. Zagadnienia prawno-polityczne. Pozna 1977, [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu], Prace Wydzia逝 Prawa Nr 87, ss. 295, nlb. 1, mapa 1, bibliografia. 
 23. Uposa瞠nie Ko軼io豉 i duchowie雟twa katolickiego w Polsce 1918-1939. Pozna 1981, [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu], Prace Wydzia逝 Prawa Nr 103, ss. 338, nlb. 1, tabele, bibliografia. 
 24. R. Marciniak, S. Potocki, - , Herby rycerstwa polskiego na zamku w K鏎niku. K鏎nik 1988, Biblioteka K鏎nicka PAN [i in.], ss. XVI, 1136, bibliografia, ilustracje. 
 25. Konkordat Polski 1993. Tak czy nie? Pozna 1993, SAWW, ss. 240, bibliografia. 
 26. -, A. Bieniaszewski, R. T. Prinke, Spu軼izna W這dzimierza Dworzaczka. "Pami皻nik Biblioteki K鏎nickiej", Z. 24:1996, s.169-182, tabele, streszczenie w j瞛yku angielskim. 

 
Copyright 1998 by Biblioteka K鏎nicka PAN and Centrum Elektronicznych Tekst闚 Humanistycznych