12/01/2017

Ogłoszenie nr 7326 – 2017 z dnia 2017-01-12 r.
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Dostawa materiałów, środków i narzędzi do konserwacji zbiorów dla Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej”
Zmianie uległo ogłoszenie nr 1598/2017.

Zmieniono termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć do dnia: 17/01/2017, godzina: 10:00,

w oddziale siedziby Zamawiającego w Poznaniu: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu (Pałac Działyńskich), Stary Rynek 78/79, 61 772 Poznań (Sekretariat)
Treść ogłoszenia o zmianie terminu w pliku PDF – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości