22/11/2016

Numer ogłoszenia: 345771– 2016

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Zakup i dostawa 2 skanerów wysokoformatowych dla Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”
Publikujemy otrzymane do ogłoszenia zapytania i udzielone na nie odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi w pliku PDF – do pobrania.

pytania i odpowiedzi nr 1