23/11/2016

Numer ogłoszenia: 345771– 2016 – formularz ofertowy oraz opis przedmiotu zamówienia 1 i 2 skorygowane o dane z odpowiedzi do pytania nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 345771– 2016

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Zakup i dostawa 2 skanerów wysokoformatowych dla Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”
Publikujemy skorygowane załączniki: opis przedmiotu zapytania 1 i 2 (zał.2) oraz formularz ofertowy (zał.3) – korekta po udzieleniu odpowiedzi na pytanie nr 1.
Załączniki do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości