24/10/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 328426 – 2016 / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 328614 – 2016

Nazwa zamówienia:
„„Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich Poznaniu – Biblioteka Kórnicka – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN (etap 2, II piętro budynku)” oraz „Roboty budowlane w zakresie realizacji założeń ekspertyzy p.poż. Zamku w Kórniku””

Uzupełnienie dokumentacji projektowej: Pałac Działyńskich, Branża Elektryczna – uzupełnione rysunki, rozdzielnice
Zał. 2. Dokumentacja projektowa – Uzupełnienie

Linki do wiadomości