OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ ELEWACJI ZAMKU W KÓRNIKU – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH MURÓW ZEWNĘTRZNYCH – ELEWACJA POŁUDNIOWA . Numer referencyjny: 267/2019

 
Ogłoszenie nr 554461-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.  

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie,
tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
 Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku – wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja południowa 

Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 w oddziale siedziby Zamawiającego w Kórniku: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik (Sekretariat).

 

Kompletne ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki – do pobrania poniżej

Ogłoszenie
SIWZ_Elewacja_PD
Zał_1_umowa_wzór 
Zał_2_Dokumentacja projektowa 
Zał_3_Przedmiar 
Zał_4_STWiOR 
Zał_5_formularz_ofertowy 
Zał_6_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału 
Zał_7_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_wykluczenie 
Zał_8_wykaz_robót 
Zał_9_wykaz_osób_warunek 
Zał_10_wykaz_doświadczenia_kryteria 
Zał_11_oświadczenie_grupa_kap 
Zał_12_wzór_zobowiązania