20/07/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ ELEWACJI ZAMKU W KÓRNIKU – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH MURÓW ZEWNĘTRZNYCH – ELEWACJA FRONTOWA – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Ogłoszenie nr 540323-N-2017 z dnia 2017-06-28 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
 Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku – wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja frontowa 

W załączniku publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 20.07.2017 r.

Linki do wiadomości