14/07/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ ELEWACJI ZAMKU W KÓRNIKU –[…] – ELEWACJA FRONTOWA – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Ogłoszenie nr 540323-N-2017 z dnia 2017-06-28 r. – informacja z otwarcia ofert 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
 Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku – wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja frontowa 

W załączniku publikujemy informację z otwarcia ofert w dniu 13.07.2017 r.

Linki do wiadomości