28/06/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ ELEWACJI ZAMKU W KÓRNIKU – WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH MURÓW ZEWNĘTRZNYCH – ELEWACJA FRONTOWA 
 
Ogłoszenie nr 540323-N-2017 z dnia 2017-06-28 r. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
 Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku – wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja frontowa 

Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć do dnia 13 lipca 2017 r. do godz. 10:00 w oddziale siedziby Zamawiającego w Poznaniu: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu (Pałac Działyńskich), Stary Rynek 78/79, 61 772 Poznań (Sekretariat).

Kompletne ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości