12/08/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 161211 – 2016

Nazwa zamówienia:
Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego w zakresie: wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – ceglana część elewacji z wyłączeniem wieży
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę firmy Orlikon Sp. z o.o. z Poznania.

Kompletna informacja o wyniku postępowania w pliku PDF – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości