06/11/2015

Numer ogłoszenia: 290126 – 2015 – pytania i odpowiedzi – Pyt. nr 1 z dnia 04.11.2015
Nazwa zamówienia:
Termomodernizacja budynków Zamku w Kórniku oraz Pałacu Działyńskich w Poznaniu
Publikujemy otrzymane do ogłoszenia zapytania i udzielone na nie odpowiedzi.
Pyt. nr 1 z dnia 04.11.2015 i odpowiedzi w pliku PDF – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości