03/08/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 161211 – 2016

Nazwa zamówienia:
Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego w zakresie: wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – ceglana część elewacji z wyłączeniem wieży
Publikujemy otrzymane do ogłoszenia zapytania i udzielone na nie odpowiedzi.
Pyt. nr 1 z dnia 1.08.2016 r. i odpowiedzi w pliku PDF – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości