03/08/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAŁACU DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU – DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB ODDZIAŁU I JEDNOSTEK PAN – ETAP 3 PRAC (DRUGI ETAP REALIZACJI PROJEKTU PRZEBUDOWY II PIĘTRA) 
 
Ogłoszenie nr 563427-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
 Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Poznaniu – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN – etap 3 prac (drugi etap realizacji projektu przebudowy II piętra) 

Numer referencyjny: 471/2017

Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00 w oddziale siedziby Zamawiającego w Poznaniu: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu (Pałac Działyńskich), Stary Rynek 78/79, 61 772 Poznań (Sekretariat).

Kompletne ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości