OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAŁACU DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU – […] – ETAP 3 PRAC (DRUGI ETAP REALIZACJI PROJEKTU PRZEBUDOWY II PIĘTRA) – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Ogłoszenie nr 563427-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
 Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Poznaniu – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN – etap 3 prac (drugi etap realizacji projektu przebudowy II piętra) 

W załączniku publikujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 28.08.2017 r.

Linki do wiadomości