Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Całodobowa ochrona osób i mienia w Zamku w Kórniku oraz ochrona obiektów (ul. Zamkowa 5 i 8 w Kórniku) przez monitorowanie wizyjne systemu dozoru telewizyjnego (CCTV), monitorowanie sygnałów z zabezpieczeń elektronicznych (SSNiW) oraz interwencji grup patrolu interwencyjnego”, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 12/2018.

 

W załączniku publikujemy informację z otwarcia ofert w dniu 9 lutego 2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert