Oferta pracy na stanowisko: Specjalisty w Dziale Digitalizacji Tekstów Humanistycznych PAN Biblioteki Kórnickiej do skanowania zbiorów specjalnych w ramach projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/15 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Ilość stanowisk pracy:

2

Miejsce pracy:

Kórnik (cały etat)

Pałac Działyńskich, Poznań (1/4 etatu)

Od kandydatów oczekujemy:

 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • dokładności i punktualności,
 • umiejętności dobrej organizacji czasu pracy,
 • samodzielności w wykonywaniu zadań,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

Zakres obowiązków:

 • skanowanie zbiorów specjalnych w tym: m. in. starych druków, rękopisów, dokumentów pergaminowych, fotografii oraz innej dokumentacji podlegającej digitalizacji
 • kontrola poprawności wykonanych plików
 • obróbka w oprogramowaniu skanera

Wymiar czasu pracy:

Pełny etat

¼ etatu

Okres zatrudnienia:

Na czas realizacji projektu – tj. max. do dnia 23 września 2019 r.

Wymagane dokumenty:

 • cv
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez, PAN Bibliotekę Kórnicką, ul Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie PAN Biblioteki Kórnickiej, ul Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek (w sekretariacie), w siedzibie PAN Biblioteki Kórnickiej Oddziale w Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań (w sekretariacie),  lub drogą elektroniczną na adres: a.losik-sidorska@bkpan.poznan.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2017 r.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.