PAN BIBLIOTEKA KÓRNICKA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW/KANDYDATEK

DO WYKONYWANIA ZADANIA

OPRACOWANIE DRUKÓW Z ZAKRESU LAT 1901-1918

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Wymagania formalne

 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów katalogowania książek oraz polskich norm dotyczących opisu bibliograficznego
 • znajomość formatu MARC 21
 • znajomość programu bibliotecznego MAK
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość zasobu bibliotecznego PAN Biblioteki Kórnickiej
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę; obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;
 • Bardzo dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office, atutem będzie umiejętność obsługi elektronicznych programów bibliotecznych i baz bibliotecznych ,
 • mile widziane będzie wykształcenie wyższe bibliotekarskie
 • mile widziane doświadczenie w opracowywaniu zasobu bibliotecznego 

Zakres obowiązków

 • opracowywanie druków z lat 1901-1918 w programie bibliotecznym MAK

Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy − umowa o pracę na czas określony
 • okres zatrudnienia (preferowany) – luty – wrzesień 2019 roku

Ilość stanowisk pracy: 2

– wymiar czasu pracy − pełny etat (40 godzin tygodniowo)

– wymiar czasu pracy – pół etatu (20 godzin tygodniowo)

 • miejsce wykonywania pracy – PAN Biblioteka Kórnicka, ul Zamkowa 5 lub 8, 62-035 Kórnik

Wymagane dokumenty:

 • cv
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez, PAN Bibliotekę Kórnicką, ul Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie PAN Biblioteki Kórnickiej, ul Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek (w sekretariacie), w siedzibie PAN Biblioteki Kórnickiej Oddziale w Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań (w czytelni), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną do kierownika i głównego koordynatora projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” na adres: a.losik-sidorska@bkpan.poznan.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 I 2019 roku

z adnotacją:

 „Oferta na stanowisko PRACOWNIK ZESPOŁU DS. BAZY DRUKÓW 1901- 1918”.

 O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Informacja o kluczowych aspektach dotyczących gromadzenia przez PAN Biblioteka Kórnicka danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania:

 1. Administratorem danych osobowych jest PAN Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek
 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w PAN Biblioteka Kórnicka – do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
 6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.