PAN BIBLIOTEKA KÓRNICKA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW/KANDYDATEK

NA STANOWISKO PRACY

Oferta na stanowisko: promocja Platformy Cyfrowych Zasobów PAN Biblioteki Kórnickiej – przygotowanie oferty edukacyjnej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 

 1. Wymagania formalne
 • mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku historia – specjalność nauczycielska
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych
 • samodzielność przy wykonywaniu pracy
 • umiejętność planowania i organizowania swojej pracy na stanowisku
 • obsługa aparatu fotograficznego, komputera, urządzeń i programów biurowych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 1. Zakres obowiązków
 • zaprojektowanie materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć warsztatowych promujących Platformę Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych
 • kontakt ze szkołami w celu umówienia zajęć
 1. Warunki pracy i płacy:
 • rodzaj umowy − umowa o pracę na czas określony
 • okres zatrudnienia (preferowany) – od sierpnia 2019 roku do września 2019 roku
 • wymiar czasu pracy − pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 • miejsce wykonywania pracy – praca zdalna z koniecznością uczestnictwa w spotkaniach zespołu ds. promocji
 1. Wymagane dokumenty:
 • cv
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez, PAN Bibliotekę Kórnicką, ul Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie PAN Biblioteki Kórnickiej, ul Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek (w sekretariacie), w siedzibie PAN Biblioteki Kórnickiej Oddziale w Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, 61-772 Poznań (w czytelni), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną do kierownika i głównego koordynatora projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” na adres: a.losik-sidorska@bkpan.poznan.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 roku

z adnotacją:

 „Promocja Platformy Cyfrowych Zasobów PAN Biblioteki Kórnickiej – przygotowanie oferty edukacyjnej ”.

 O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Informacja o kluczowych aspektach dotyczących gromadzenia przez PAN Biblioteka Kórnicka danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania:

 1. Administratorem danych osobowych jest PAN Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek
 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w PAN Biblioteka Kórnicka – do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
 6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.