W lewym pomieszczeniu stoi gablota z fragmentami zastaw stołowych Działyńskich, szkłami herbowymi z 2. połowy XIX w., porcelaną z Miśni i Berlina z 2. połowy XVIII w. oraz paryską z 1. poł. XIX w. Są tu także talerze malowane przez Jadwigę Zamoyską. W niszach znajdują się gabloty z oficerskimi frakami mundurowymi z czasów powstania listopadowego (jeden z nich należał do Tytusa i wołoszką generalską z 1855 r., zapewne Władysława Zamoyskiego. W czwartej gablocie wyeksponowane są jedwabne pasy kontuszowe z 2. połowy XVIII w.
W prawym pomieszczeniu wisi drzewo genealogiczne rodu Działyńskich, a w gablotach znajdują się pamiątki rodzinne po właścicielach zamku i najbliższej rodzinie – biżuteria, odznaczenia, pieczątki do korespondencji oraz miniatury.
W niszy stoi wykonane przez Ludwika Kaufmanna (1801-1855) w 1827 r. popiersie Elizy Zamoyskiej, późniejszej Brzozowskiej (1818-1857), siostry Celiny Działyńskiej .