Kiedy wychodzimy z Sali Mauretańskiej, widzimy przed sobą piękny trzynawowy hall z ostrołukowymi sklepieniami, wspartymi na ośmiobocznych filarach. W hallu zgromadzone są XVII i XVIII-wieczne portrety królewskie. Nad schodami wiszą trzy duże całopostaciowe podobizny: Władysława IV (1595-1648) jako królewicza oraz malowane przez francuskiego malarza Louis de Silvestre’a: Augusta II (1670-1733) i Augusta III (1696-1763). Na przeciwległej ścianie znajdują się mniejsze portrety: Jana III Sobieskiego (1624-1696), Zygmunta III Wazy (1566-1632) i Jana Kazimierza (1609-1672). W części przyokiennej znajdują się obrazy Marcellego Bacciarellego przedstawiające Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1798) w mundurze Gwardii Konnej Koronnej z ok. 1790 r. oraz Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640-1673), a w bocznym korytarzu portrety króla Stanisława Leszczyńskiego (1677-1760) i jego córki Marii (1703-1768), królowej Francji, kopie według Jean Baptiste van Loo.
Po bokach drzwi do Sali Mauretańskiej wiszą portrety: właściciela zamku biskupa Uriela Górki (zm. 1498) i spokrewnionego z właścicielami Hieronima Radomickiego(zm. 1652), wojewody inowrocławskiego. Stoją tu dwie szafy bretońskie, z których jedna, datowana na 1619 r., wyróżnia się osobliwym przedstawieniem dogmatu o Trójcy Świętej w postaci Boga o trzech twarzach.
W głębi hallu wiszą dwa wielkie obrazy szkoły włoskiej, przedstawiające „Wjazdy do Rzymu”: kardynała Jerzego Radziwiłła (1556-1600) oraz kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego (1595-1650) w 1633 r. Poniżej umieszczone są portrety: z jednej strony cara rosyjskiego Piotra I (1672-1725) i Ludwika Pocieja (zm. 1730), hetmana wielkiego litewskiego, malowane przez malarza węgierskiego Jana Kupecky’ego; naprzeciwko zaś Fryderyka Krystiana (1722-1763), syna Augusta III oraz jego żony Marii Antoniny (1724-1780), dzieła Pietro Rotariego (1707-1762). W tej części Hallu stoi neogotycki stół z poł. XIX w., dzieło miejscowych stolarzy oraz dwa XVII-wieczne kufry, prawdopodobnie pochodzenia francuskiego. W niszach stoją popiersia Tytusa Działyńskiego i bogini Diany.