pomnikPomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym-nekropolią właścicieli został uznany za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 15 czerwca 2011 r. (Dz. U. nr 143 poz. 836). Wpisany na tę zaszczytną listę teren obejmuje: budynek zamku, oficyny, pawilon parkowy, domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, park-arboretum i kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Najważniejszą częścią zespołu jest posadowiony na wyspie zamek kórnicki z jego wyposażeniem, zbiorami, biblioteką od niemal dwustu lat stanowiący ważny ośrodek kulturalny i naukowy na mapie kraju i Europy.

Więcej na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.