Obecnie zbiór graficzny Biblioteki obejmuje niemal 14.000 pozycji (wraz z rysunkami).

Jego gromadzenie zapoczątkował Tytus Działyński około 1817 roku. Zachowana korespondencja i rachunki wskazują na przemyślane i ukierunkowane zakupy. Ze względu na swoje przedsięwzięcia wydawnicze zaopatrywał się w sztychy i rysunki służące jako ilustracje. Z czasem dokonywać zaczął zakupów specjalnie dla stworzenia kolekcji.

Zainteresowania hrabiego Działyńskiego, zarówno w dziedzinie grafiki, jak i malarstwa, ukierunkowane były na portrety ważnych osobistości oraz dzieła znanych artystów działających od XVI do XVIII wieku. Spośród najwybitniejszych grafików posiadamy prace, m.in.: S. Kochanowskiego, T. Tretera, A. D. W. Hondiusa, J. Falcka, B. Lubienieckiego czy J. P. Norblina.
Działyński darzył dużą estymą również współczesnych twórców. Pracowali dla niego, m.in.: A. Oleszczyński, M. Jaroczyński, S. Łukomski, J. Kossak, J. F. Piwarski, K. W. Kielisiński, A. Piliński oraz J. Caspar, A. Racinet i H. Schmidt.

Następca Tytusa Działyńskiego, jego syn Jan Kanty, znacząco powiększył graficzną kolekcję. Zakupił on od żony Konstantego Podwysockiego zbiór grafik zwany dzisiaj zbiorem Hołowiński-Podwysocki. Oprócz tego ważnego zakupu, nabywał pojedyncze sztuki pochodzące z różnych źródeł, ale odpowiadające głównej idei kolekcji. Za jego czasów w kórnickim zamku pojawiły się prace A. Hogenberga, S. della Bella, J. Heveliusa, T. Makowskiego i D. Chodowieckiego.

Najliczniejszym zbiorem w całej kolekcji jest grafika XIX wieku, wśród której wyróżniają się przede wszystkim dzieła wybitnych polskich litografów i drzeworytników pracujących dla takich wydawnictw jak: Litografia Instytutu Szkolnego w Warszawie, Litografia Banku Polskiego, Litografia Puławska.

Prace artystów XX wiecznych reprezentują przede wszystkim klasycy współczesności oraz artyści związani z Wielkopolską: L. Wyczółkowski, J. Bandura, Z. Kaja, A. Kandziora, B. Narębska-Dębska.

Zbiory uzupełniane są poprzez dary i zakupy muzealne.

Wybrane katalogi grafik z naszych zbiorów (dostępne w WBC):