Treść ogłoszenia
Ogłoszenie – Konkurs na stanowisko dyrektora PAN Biblioteki Kórnickiej

 

Statut Biblioteki Kórnickiej
Statut PAN Biblioteki Kórnickiej nadany decyzją nr 74 Prezesa PAN z 29 grudnia 2011

 

Sprawozdania z działalności PAN Biblioteki Kórnickiej
http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/sprawozdania/