07/11/2016

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy ogłoszenia nr: 328426 – 2016 / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 328614 – 2016

Nazwa zamówienia:
„„Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich Poznaniu – Biblioteka Kórnicka – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN (etap 2, II piętro budynku)” oraz „Roboty budowlane w zakresie realizacji założeń ekspertyzy p.poż. Zamku w Kórniku””
W załączniku publikujemy informację z otwarcia ofert w dniu 7.11.2016 r.

Linki do wiadomości