24/07/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM UE: PL-KÓRNIK: USŁUGI OPRACOWYWANIA OPROGRAMOWANIA DLA INTERNETU I INTRANETU – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Dotyczy ogłoszenia: TED-publication 74974-2017 (dot. 130/2017) 
 

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oraz utrzymanie platformy internetowej – serwisu integrującego zbiory Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

W załączniku publikujemy informację z o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.07.2017 r.

Linki do wiadomości