06/02/2017

Dotyczy ogłoszenia nr: 14841 – 2017 z dnia 2017-01-26 r.
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Dostawa materiałów, środków i narzędzi do konserwacji zbiorów dla Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej”
W załączniku publikujemy informację z otwarcia ofert w dniu 6.02.2017 r.

Linki do wiadomości