24/01/2017

Dotyczy ogłoszenie nr: 1598 – 2017; ze zmianą nr 7326 – 2017 z dnia 12-01-2017 r.

p>Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Dostawa materiałów, środków i narzędzi do konserwacji zbiorów dla Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej”
W załączniku publikujemy informację o unieważnieniu postępowania.

Linki do wiadomości