SERCEM, OKIEM I PIÓREM KOBIECYM

Agnieszka Jakuboszczak na śladach więzi rodzinnych i uczuć

wielkopolskich szlachcianek XVIII wieku

Rozmowę prowadzi Barbara Judkowiak.

 

14 grudnia 2017, godz. 18.00, Sala Czerwona pałacu Działyńskich

 

Agnieszka Jakuboszczak – adiunkt w Instytucie Historii UAM. Zajmuje się dziejami powszechnymi i Polski w epoce nowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet oraz obyczajów i życia codziennego. Autorka książek: Barbara Sanguszkowa (1718-1791) i jej salon towarzyski (2008), Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku (2016).

Barbara Judkowiak – profesor literatury i historii kultury z Instytucie Filologii Polskiej UAM. Część swych prac badawczych poświęciła kobietom XVIII i XX wieku.