Zeszyt 1., Red. Józef Grycz. 1929, s. 117, 1 nlb.
Rozprawy:

Bodniak Stanisław: „Tytus Działyński„, s. 13-48

Grycz Józef: „Bibliotekarze Kórniccy„, s. 49-76

Kawecka (Gryczowa) Alodia: „Pierwsze wydawnictwo Biblioteki Kórnickiej 1829-1929„, s. 77-84.

Materiały:

Bodniak Stanisław: „Diariusz zjazdu w Kole za pierwszego bezkrólewia„, s. 87-93

Bodniak Stanisław: „Kilka dokumentów do charakterystyki Tytusa Działyńskiego„, s. 94-106

Wiadomości:

Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r., o „Zakładach Kórnickich”, s. 109-112

Tymczasowy regulamin Biblioteki Kórnickiej (przyjęty przez Kuratorjum dnia 9 stycznia 1928 r.), s. 113-116

 Regulamin tymczasowy korzystania z Biblioteki Kórnickiej, s. 117.

Zeszyt 2., Red. Stanisław Bodniak. 1930, s. 124, 2 nlb.
Rozprawy:

Bodniak Stanisław: „Zawiązek floty i obrona wybrzeża w wojnie Zygmunta III z Karolem IX„, s. 9-25, 2 nlb.

Bodniak Stanisław: „Polska w relacji włoskiej z roku 1604„, s. 26-49,1 nlb.

Skałkowski Adam: „Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji 3 Maja„, s. 50-83

Materiały:

Kleczkowski Adam: „Nowy fragment Willirama parafrazy Pieśni nad pieśniami„, s. 87-100

Wiadomości:

Kawecka (Gryczowa) Alodia: „Bibliographica XVII s.„, s. 103-116

Jasińska Stanisława: „Czasopisma emigracyjne w Bibliotece Kórnickiej„, s. 117-122, 1 nlb.

Bodniak Stanisław: „Bibljoteka Kórnicka w roku 1930„, s. 123-124, 1 nlb.

Zeszyt 3., Red. Stanisław Bodniak.1939-1946, s. 334, 2 nlb.
Rozprawy:

Pociecha Władysław: „W sprawie wydawnictwa Aktów Tomicianów„, s. 9-41

Bodniak Stanisław: „Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona„, s. 42-276

Bodniak Stanisław: „Autorstwo ‚Zwierciadła Królewskiego’ traktatu z końca XVI stulecia„, s. 227-286

Materiały:

Jasińska Stanisława: „Nieznany autograf ‚Beniowskiego’ Juliusza Słowackiego„, s. 287-298

Jasińska Stanisława: „Pamiątka po Stefanie Garczyńskim„, s. 299-301

Orańska Józefa: „Nieznane miniatury Napoleona i szkic z Longwood w zbiorach kórnickich„, s. 302-305

Wiadomości:

Jasińska Stanisława: „Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji od r. 1939-1945„, s. 306-314

Bodniak Stanisław: „Sprawozdanie z prac w Bibliotece Kórnickiej za okres od 22 stycznia 1945 roku do 30 czerwca 1945 r.„, s. 315-322

Bodniak Stanisław: „Sprawozdanie za okres od 1 lipca 1945 roku do 30 czerwca 1946 roku„, s. 323-330

Jasińska Stanisława: „Śp. Helena Olszewska„, s. 331-332.

Zeszyt 4., Red. Stanisław Bodniak. 1947 s. 226, 2 nlb., tabl. 4.
Rozprawy i artykuły:

Pociecha Władysław: „O zjeździe w Poznaniu w r. 1530„, s. 5-76

Bodniak Stanisław: „Najdawniejszy plan porozumienia Polski z Moskwą przeciw Niemcom„, s. 77-92

Konopczyński Władysław: „Anglia a Polska w XVIII wieku„, s. 93-129

Orańska Józefa: „Kajetan Wincenty Kielisiński w świetle dokumentów i prac w zbiorach kórnickich„, s. 130-152. Materiały:

Bodniak Stanisław: „Fragment diariusza sejmu warszawskiego z roku 1572„, s. 151-163

Bodniak Stanisław: „Ławryna Piaseczyńskiego ‚Powinności poselskie’ z początku XVII wieku„, s. 164-172

Pollak Roman: „Poprawki tekstu w wydaniu ‚Ogrodu fraszek’ Wacława Potockiego„, s. 173-179

Skałkowski Adam Mieczysław: „Juliusz Enoch i jego pisma w sprawach polsko-rosyjskich (1861-1864)„, s. 180-207;

Jasińska Stanisława: „Słowacki w zapiskach Leonarda Niedźwieckiego„, s. 208-215.

Wiadomości:

Bodniak Stanisław: „Sprawozdanie kierownictwa Biblioteki Kórnickiej za okres od 1 VII 1946 do 30 VI 1947„, s. 216-219

„Najbliższe zamierzenia wydawnicze Biblioteki”, s. 219-220

„Planowane wystawy”, s. 220.

Zeszyt 5., Red. Stanisława Jasińska. 1955, s. 354, 2 nlb.

Bodniak Stanisław: „Życiorys własny„, s. 7-34

Bodniak Stanisław: „Autoreferat o własnych pracach naukowych„, s. 35-45

Rozprawy i artykuły:

Barycz Henryk: „Nieznany diariusz podróży po Włoszech z końca XVI wieku„, s. 46-78

Orańska Józefa: „Rysunki Jana Piotra Norblina w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 79-101

Chojnacki Władysław: „Działalność Marcina Giersza w świetle jego kórnickich ‚Tek’ „, s. 102-135

Jasińska Stanisława: „Pierwsze redakcje ‚Beniowskiego’ Juliusza Słowackiego„, s.136-153

Jasińska Stanisława: „Juliusza Słowackiego przekład ‚Makbeta’ „, s. 154-160

Jasińska Stanisława: „Geneza wiersza Juliusza Słowackiego ‚Na sprowadzenie prochów Napoleona’ „, s. 161-166.

Materiały:

Zathey Jerzy: „Ze źródeł do dziejów walki klasowej w żupach krakowskich. (Dokumenty z rękopisu Kórnickiego 194 i 203)„, s. 177-184

Majkowski Edmund: „Długossiana w dziele rękopisów Biblioteki Kórnickiej„, s. 185-200

Bodniak Stanisław, Barycz Henryk: „Wiersz Hozjusza z roku 1528„, s. 201-204

Kozłowska-Studnicka Janina: „Archiwum Zarembów w zbiorze rękopisów kórnickich„, s. 205-226

Kozłowska-Studnicka Janina: „Zapiski Jędrzeja Kitowicza na archiwaliach konfederackich 1770-1771„, s. 227-239;

Kaleta Roman: „Wiadomości o autografach Trembeckiego i Karpińskiego„, s. 240-249

Witkowski Michał: „Zapomniany odkrywca ‚Kazań gnieźnieńskich’ „, s. 250-261

Skałkowski Adam: „Juliusz Enoch i jego pisma w sprawach polsko-rosyjskich (1861-1864) zakończenie„, s. 265-295.

Wiadomości:

Jasińska Stanisława: „Z życia Biblioteki Kórnickiej„, s. 296-300

Witkowski Michał: „Badania nad dawnym drukarstwem wielkopolskim„, s. 301-311

Łuczakowa Jadwiga: „Indeksy i skorowidze działów specjalnych Biblioteki Kórnickiej„, s. 312-314

Gibasiewicz Stanisław: „Zbiór numizmatyczny Biblioteki Kórnickiej„, s. 315-316

Jasińska Stanisława: „Zabezpieczenie fundamentów zamku kórnickiego„, s. 317-319

-Nekrologi:

Pociecha Władysław: „Józef Grycz – człowiek i dzieło„, s. 320-331

Chyczewska Alina: „Józefa Orańska (1896-1955)„, s. 332-339

Koczorowska Teresa: „Julia Zalewska (1864-1954)„, s. 340.

Zeszyt 6., Red. Stanisława Jasińska. 1958, s. 455. (Poświęcony Adamowi Mickiewiczowi)

Teksty:

Sawrymowicz Eugeniusz: „Adama Mickiewicza wiersze drezdeńskie w odpisach A. E. Odyńca i C. Działyńskiej„, s. 5-21

Malewska Hanna: „Cypriana Norwida ‚O miłości ksiąg dwie’ „, s. 22-34

Hordyński Władysław: „Autograf Chopina w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 35-38

Hordyński Władysław: „Stefana Garczyńskiego ‚Apostata, czyli Wacława życie’ „, s. 39-165

Jasińska Stanisława: „Stefana Garczyńskiego ‚Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej 1831’ w nieznanym autografie„, s. 166-176

Rozprawy i artykuły:

Pigoń Stanisław: „Nad autografem III części Dziadów„, s. 177-188

Płoszewski Leon: „Mickiewicz w korespondencji i zapiskach Leonarda Niedźwieckiego„, s. 189-285

Jasińska Stanisława: „Celina Mickiewiczowa w zapiskach Niedźwieckiego„, s. 286-300

Stefan Młodecki: „Gotfryd Ernest Groddeck, studium biograficzne na podstawie notat Mikołaja Malinowskiego„, s. 301-350

Chyczewska Alina: „Zapomniane dzieło Wojciecha Kornelego Stattlera„, s. 351-354

Materiały:

Łuczakowa Jadwiga: „Adam Mickiewicz w listach Ludwika Zwierkowskiego Lenoira do Władysława Zamoyskiego„, s. 355-369

 „Mickiewicz a książka„:

Jasińska Stanisława: „Oprawa ‚mickiewiczowska’ „, s. 370-374

Gocel Ludwik: „Resztki Biblioteki Adama Mickiewicza przy ul. Guenegaud w Paryżu”, s. 375-376

Gocel Ludwik: „Dwa listy z lat 1841 i 1842 odnoszące się do Mickiewicza”, s. 376-381

Garczynsciana:

Jasińska Stanisława: „Nieznany odpis ‚Wspomnień obozowych’ Stefana Garczyńskiego„, s. 382-398

Berger Jan: „Du schlummerst sanft…„, s. 398-402

Kolabińska Maria: „Bracia Kątscy w świetle papierów Leonarda Niedźwieckiego„, s. 403-416

Wystawa ku czci Adama Mickiewicza w Bibliotece Kórnickiej:

Kłodzińska Kamila: „Ogólny układ wystawy. Wykaz autorów i bibliograficznych rzadkości”, s. 417-427

Chyczewska Alina: „Kórnickie materiały do ikonografii Mickiewiczowskiej„, s. 428-435

Pełczyński Marian: „Czy Ferdynand Hoesick zawsze fantazjował?„, s. 436-440

Wiadomości:

Weyman Stefan: „Z życia Biblioteki Kórnickiej„, s. 441-446

Jahoda-Żółtowski Robert: „Relacja o oprawie autografu III cz. ‚Dziadów’ „, s. 447-449.

Zeszyt 7., Red. Stefan Weyman. 1959, s. 495, 3 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Weyman Stefan: „Przywileje lokacyjne miasta Kórnika„, s. 5-35

Szuster Kamila: „O kopiariuszach Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego„, s. 37-73

Buchwaldówna Paulina: „‚Małpa-człowiek’, anonimowa satyra z czasów saskich„, s. 75-91

Kowalski Tadeusz: „Działalność wydawnicza Biblioteki Kórnickiej„, s. 93-140

Małecki Stanisław: „Wspomnienia z mojego życia„, s. 141-196

Materiały:

Olszewska Maria: „Dwa inwentarze klucza kórnickiego z XVII wieku„, s. 197-218

Młodecki Stefan: „Z badań nad zbiorem Mikołaja Malinowskiego w Bibliotece Kórnickiej. Relacje z badań wstępnych„, s. 219-240

Łuczakowa Jadwiga: „Katalog ‚Papierów po Leonardzie Niedźwieckim’ i Archiwum Dywizji Kozaków Sułtańskich w Bibliotece Kórnickiej„, s. 241-367

Ewicz Kazimierz: „Zbiory kartograficzne Biblioteki Kórnickiej„, s. 389-380

Gibasiewicz Stanisław: „Srebrne puchary i kubki monetowe w zbiorach kórnickich„, s. 381-390

Jasińska Stanisława: „Nieznany autograf ‚Pieśni Janusza’ w Bibliotece Kórnickiej w świetle kontaktów Pola z Działyńskimi„, s. 391-397

Baranowska Zofia: „Sprawozdanie z prac nad skorowidzami drukarń w Dziale Starych Druków Biblioteki Kórnickiej„, s. 399-403

Kozeński Jerzy: „Teatr Kalacińskiego w Kórniku w r. 1874„, s. 405-408

Kurdelska Janina: „Katalog emigracyjnych wydawnictw periodycznych w Bibliotece Kórnickiej„, s. 409-467

Wiadomości:

Weyman Stefan: „Z życia Biblioteki Kórnickiej„, s. 469-477

Skorupska Zofia: „Władysław Pociecha w Bibliotece Kórnickiej„, s. 479-495

Zeszyt 8., Red. Stefan Weyman. 1963, s. 388.
Rozprawy i artykuły:

Wędzki Andrzej: „Początki Bnina„, s. 5-22

Weyman Stefan: „Lokacja miasta Bnina„, s. 23-33

Młynarz Kazimierz: „Uwagi na marginesie dwóch unikatów Andrzeja Zbylitowskiego„, s. 34-64

Buchwaldówna Paulina: „Trzy wydania ‚Anatomii Rzeczypospolitej Polskiej’ Stefana Garczyńskiego„, s. 65-73

Jasińska Stanisława: „Pierwsze wydanie ‚Hymnu Bogurodzica’ Juliusza Słowackiego„, s. 74-81

Łuczakowa Jadwiga: „Filip Skoraczewski – powstaniec 1863 r.„, s. 82-112

Materiały:

Muszyński Michał: „Glosy i zapiski polskie w starych drukach Biblioteki Kórnickiej„, s. 113-164

Olszewski Henryk: „Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej„, s. 165-175

Kłodzińska Kamila: „Katalog kalendarzy od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 176-297;

Chyczewska Alina: „Dzieła Bacciarellego w grafice„, s. 298-356

Łuczakowa Jadwiga: „Katalog akt organizacji głównej powstania styczniowego w zaborze pruskim. (Z archiwum Jana Działyńskiego)„, s. 357-388

Zeszyt 9-10., Red. Stefan Weyman. 1968, s. 640.
Rozprawy i artykuły:

Karłowska-Kamzowa Alicja: „Zamek Kórnicki w średniowieczu i epoce nowożytnej„, s. 5-38

Jasińska Stanisława: „Stanisława Herakliusza Lubomirskiego ‚Myśli o wieczności’ „, s. 39-64

Buchwald-Pelcowa Paulina: „Pieśń ‚Ocknij się, Lechu’. Przemiany tekstu i jego rola w literaturze i życiu społecznym„, s. 65-96

Skorupska Zofia: „Fryderyk Chopin w relacjach Leonarda Niedźwieckiego„, s. 97-119

Chyczewska Alina: „Polonica Adama Pilińskiego. Z zagadnień mecenatu Działyńskich„, s. 120-136

Wojewodzianka Ewa: „Dzieje zbioru militariów zamku kórnickiego„, s. 137-153

Materiały:

Muszyński Michał: „Glosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do roku 1550„. Cz. 2, s. 156-282

Wiesiołowski Jacek: „Inkunabuły Biblioteki Kórnickiej”. Cz. I. „Katalog„, s. 284-344

Kłodzińska Kamila: „Czasopisma i druki prasowe od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej”. Cz. I. „Katalog czasopism XVII-XVIII w.„, s. 345-410

Mężyński Andrzej: „Teatralia w rękopisach Biblioteki Kórnickiej XVI-XX w.„, s. 411-446

Kurdelska Janina: „Druki emigracyjne w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 447-547

Gibasiewicz Stanisław: „Zbiór numizmatyczny Biblioteki Kórnickiej PAN„, s. 548-575

Kubalik Czesław: „Tytusa Działyńskiego data, miejsce urodzenia„, s. 576-584

Sprawozdania:

Weyman Stefan: „Biblioteka Kórnicka pod egidą Polskiej Akademii Nauk (1954-1966)„, s. 585-612

Jasińska Stanisława: „Rejestracja materiałów zawartych w starych drukach Biblioteki Kórnickiej„, s. 613-615

Nekrologi:

Olszewska Maria: „Jadwiga Łuczakowa (1906-1965)„, s. 616-620

Chyczewska Alina: „Stanisław Małecki (1881-1967)„, s. 621-622

Kłodzińska Kamila: „Stanisława Jasińska (1898-1967)„, s. 623-630.

Zeszyt 11., Red. Stefan Weyman. 1974, s. 339.
Rozprawy i artykuły:

Bolewska Dobrochna: „Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku (1874-1925)„, s. 5-22

Fogel Jerzy, Karłowska-Kamzowa Alicja: „Nieznany zabytek architektury renesansowej w okolicy Kórnika„, s. 23-39;

Marciniak Ryszard: „Statuty litewskie w planach wydawniczych Tytusa Działyńskiego„, s. 41-55

Mężyński Andrzej: „Seweryna Malinowskiego odpowiedź biskupowi czyli spór o principia teatralne w Kamieńcu Podolskim w roku 1828„, s. 57-80

Wiesiołowski Jacek: „Dar książkowy Łukasza Dajewskiego dla Kolegiaty Marii Magdaleny w Poznaniu – 1740 r.„, s. 81-97

Materiały:

Kłodzińska Kamila: „Czasopisma i druki prasowe od XVI do XVIII w.” Cz. II. „Katalog druków prasowych XVI-XVIII w.„, s. 99-189

Krajewska Zofia: „Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego (1892-1937)„, s. 191-326

Mężyński Andrzej: „Przewodnik po katalogach i informatorach Biblioteki Kórnickiej PAN„, s. 327-339

Zeszyt 12., Red. Stefan Weyman. 1976, s. 264.
Weyman Stefan, „Słowo wstępne„, s. 5-6

Rozprawy i artykuły:

Marciniak Ryszard: „Biblioteka Kórnicka Tytusa Działyńskiego w r. 1826,” s. 7-18

Potocki Stanisław Kazimierz: „Podstawy finansowe Biblioteki Kórnickiej w latach 1826-1924„, s. 19-47

Kaźmierczak Jerzy: „Funkcje ideowe kórnickiej rezydencji Tytusa Działyńskiego„, s. 49-63

Chłopocka Helena: „Edytorstwo naukowe Tytusa Działyńskiego„, s. 65-91

Nowak Zofia: „Proces Tytusa Działyńskiego w latach 1831-1838 z rządem o zasekwestrowanie dobra kórnickie„, s. 93-115

Mężyński Andrzej: „Biblioteka Kórnicka Jana Działyńskiego„, s. 117-175

Łuczak Maria: „Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji 1939-1945„, s. 177-189

Materiały:

Marciniak Ryszard: „Księgozbiór Augustyna Działyńskiego (1715-1759) wojewody kaliskiego„, s. 191-235

Potocki Stanisław Kazimierz: „Współpracownicy Biblioteki Kórnickiej od połowy XIX w do r. 1924„, s. 237-248;

Potocki Stanisław Kazimierz: „Genealogia kórnickiej linii Działyńskich”, tabl. 1; „Indeks osób„. Opracował Stanisław Kazimierz Potocki s. 255-264.

Zeszyt 13., Red. Marceli Kosman. 1977, s. 275, 1 nlb.
Kosman Marceli: „‚Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej’ spojrzenie wstecz i perspektywy„, s. 5-18

Rozprawy i artykuły:

Marciniak Ryszard, Wiesiołowski Jacek: „Rękopisy Biblioteki Kórnickiej warsztatem pracy naukowej (1826-1976)„, s. 19-54

Potocki Stanisław Kazimierz: „Jan Nepomucen Romanowski (1831-1861) bibliotekarz kórnicki„, s. 55-65;

Kosmanowa Bogumiła: „Recepcja twórczości Stanisława Orzechowskiego od połowy XVIII do połowy XIX wieku„, s. 67-82

Kandulska Irena: „Mieczysław Leitgeber – poznański księgarz, wydawca i działacz oświatowy„, s. 83-114

Nizio Krystyna: „Mieczysław Stefan Geniusz w kręgu działaczy niepodległościowych i literatów„, s. 115-137

Materiały:

Bolewska Dobrochna: „List Tytusa Działyńskiego do niemieckiego bibliografa Friedricha Adolfa Eberta„, s. 139-144

Muszyński Michał: „Proweniencje poloników XVI wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej (uzupełnienia do ‚Katalogu’ K. Piekarskiego)„, s. 145-270.

Zeszyt 14., Red. Marceli Kosman. 1978, s. 253, 1 nlb.
Kosman Marceli: „Bibliotekarze kórniccy„, s. 5-15.

Rozprawy i artykuły:

Marciniak Anna: „Udział Tytusa Działyńskiego w powstaniu i rozwoju Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk„, s. 17-49

Chłopocka Helena: „Ignacy Zakrzewski wydawca Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski i Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum„, s. 51-76

Mężyński Andrzej: „Działalność wydawnicza Jana Działyńskiego„, s. 77-120

Nowak Zofia: „Przejęcie dóbr kórnickich przez Władysława Zamoyskiego w spadku po Janie Działyńskim„, s. 121-143

Potocki Stanisław Kazimierz: „Miejsce Biblioteki w koncepcji Fundacji Kórnickiej„, s. 145-161

Kalisz Zbigniew: „Józef Grycz w Bibliotece Kórnickiej„, s. 163-175

Materiały:

Maldzis Adam: „Nieznany wiersz białoruski ze zbiorów kórnickich„, s. 177-180

Łuczak Maria: „Wykaz strat wojennych z lat 1939-1945 w Bibliotece Kórnickiej„, s. 181-194

Gibasiewicz Stanisław: „Fundacja Zakłady Kórnickie po wyzwoleniu (luty-wrzesień 1945). Wspomnienia„, s. 195-227;

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1976 r.„, s. 229-248

Zeszyt 15., Red. Marceli Kosman. 1980, s. 298, 2 nlb.
Labuda Gerard: „Nad grobem Stefana Weymana„, s. 5-6

Rozprawy i artykuły:

Dolczewska Barbara, Dolczewski Zygmunt: „Zarys historii mebli w zamku kórnickim„, s. 7-23

Dolczewska Barbara: „Zabytkowe złotnictwo w zbiorach kórnickich„, s. 25-41

Chyczewska Alina: „Kórnicki zbiór graficzny„, s. 43-62

Bolewska Dobrochna: „Trudy bibliotekarskie Kajetana Wincentego Kielisińskiego w Kórniku (1840-1849)„, s. 63-77

Kosmanowa Bogumiła: „Polityka kadrowa Zygmunta Celichowskiego w Bibliotece Kórnickiej„, s. 79-105

Kandulska Irena: „Działalność Jarosława Leitgebera – drukarza, księgarza, wydawcy i pisarza ludowego w latach 1873-1914„, s. 107-136

Kalisz Zbigniew: „Fundacja ‚Zakłady Kórnickie’ w latach 1925-1953„, s. 137-202

Topolska Maria Barbara: „Czytelnictwo książek wydanych na Litwie i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII w.” Cz. 1: „Literatura religijna i polemiczna„, s. 203-237

MateriałyWiesiołowski Jacek: „Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. Przyczynki do dziejów poezji polsko-łacińskiej„, s. 239-259

Marciniak Ryszard: „Zbiór rzymski i paryski w Bibliotece Kórnickiej„, s. 261-266

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1977„, s. 267-279

Nekrologi:

Kosman Marceli: „Wspomnienie o Stefanie Weymanie (1913-1978)„, s. 281-289.

Zeszyt 16., Red. Marceli Kosman. 1980, s. 298, 1 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Marciniak Ryszard: „Ze studiów nad zbiorem ‚Acta Tomiciana’. Dzieje zwodu Sapieżyńsko-Radziwiłłowskiego w okresie Oświecenia„, s. 5-16

Kosman Marceli: „Akielewicz i Celichowski. Ze stosunków polsko-litewskich w drugiej połowie XIX wieku„, s. 17-34;

Kalisz Zbigniew: „Gospodarka Fundacji ‚Zakłady Kórnickie’ w latach 1925-1953„, s. 35-161

Materiały:

Chłopocka Helena: „Korespondencja Augusta Bielowskiego z Biblioteką Kórnicką w latach 1845 do 1876„, s. 163-233

Kalisz Zbigniew: „Głosy opinii publicznej o Fundacji ‚Zakłady Kórnickie’ w latach 1925-1953„, s. 235-244

Topolska Maria Barbara: „Czytelnictwo książek wydanych na Litwie i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII wieku„. Cz. 2, s. 245-274

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1978 r.„, s. 275-291.

Zeszyt 17., Red. Marceli Kosman. 1981, s. 268, 3 nlb., tabl. 7
Kosman Marceli: „Obchody jubileuszowe 150-lecia Biblioteki Kórnickiej„, s. 5-63

Rozprawy i artykuły:

Spieralski Zdzisław: „Dokumenty Archiwum Koronnego Krakowskiego w Bibliotece Kórnickiej„, s. 65-78;

Naganowski Tomasz: „Udział zbiorów kórnickich w wystawach krajowych i zagranicznych w dobie zaborów„, s. 79-103

Molik Witold: „Działalność społeczno-polityczna Dezyderego Adama Chłapowskiego„, s. 105-123

Zerbin Krystyna: „‚Rolnik Wielkopolski’ 1933-1939„, s. 125-140

Materiały:

Urban Wacław: „Poznań skarbnicą materiałów do Kochanowskiego„, s. 141-147

Chłopocka Helena: „Korespondencja Augusta Bielowskiego z Biblioteką Kórnicką w latach 1845-1876„. Cz. 2, s. 149-192

Kalisz Zbigniew: „Źródła aktowe do dziejów Fundacji ‚Zakłady Kórnickie’„, s. 193-205

Ewicz Kazimierz: „Jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego 1829-1979„, s. 207-217

Mężyński Andrzej: „‚150 lat Biblioteki Kórnickiej’ wystawa w gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu (11 X – 12 XI 1978)„, s. 219-233

Gałyga Mieczysław: „Kontakty Ossolineum z Biblioteką Kórnicką w XIX wieku„, s. 235-247

Ewicz Kazimierz: „Tytus Działyński – Edward Raczyński Wielkopolanie XIX wieku„, s. 249-254

Korzon Krystyna: „Polskie biblioteki fundacyjne w okresie zaborów„, s. 255-261.

Zeszyt 18., Red. Marceli Kosman. 1981, s. 271, 1 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Seredyka Jan: „Aktywność senatorów wielkopolskich na sejmach drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy (1611-1632)„, s. 5-16

Naganowski Tomasz: „Gromadzenie pamiątek narodowych na zamku kórnickim w XIX w.„, s. 17-56

Mężyński Andrzej: „Recepcja wydawnictw kórnickich 1829-1923 (program, repertuar wydawniczy, kolportaż)„, s. 57-104

Pyzio Jan: „Związki Józefa Chociszewskiego z Biblioteką Kórnicką„, s. 105-121

Byczkowska Zofia: „Popularyzacja książek beletrystycznych w czasopismach ludowych Królestwa Polskiego w latach 1866-1898„, s. 123-151

Tumolska Halina: „Stefan Giller z Opatówka (w świetle materiałów kórnickich)„, s. 153-174

Materiały:

Filipczak-Kocur Anna: „Konfederacja grodzieńska wojska litewskiego w latach 1609-1610„, s. 175-198

Rzońca Jan: „Stosunek senatorów do królewskiej propozycji zwołania sejmu w 1619 roku„, s. 199-212

Kosmanowa Bogumiła: „Projekt przejścia Zygmunta Celichowskiego z Kórnika do Lwowa„, s. 213-238

Naganowski Tomasz: „Brandstaetteriana w Bibliotece Kórnickiej PAN„, s. 239-246

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN za 1979„, s. 247-266.

Zeszyt 19., Red. Marceli Kosman. 1982, s. 286, 1 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Spieralski Zdzisław: „Dokumenty Archiwum Koronnego Krakowskiego w Bibliotece Kórnickiej„. Cz. 2, s. 5-17;

Kosman Marceli: „Zygmunt August w opinii współczesnych i potomnych„, s. 19-76

Lusksaité Inge: „Wpływ walk religijnych na drukarstwo Litwy (druga połowa XVI – pierwsza XVII w.)„, s. 77-109

Naganowski Tomasz: „Udostępnianie zbioru pamiątek historycznych w Kórniku w okresie zaborów„, s. 111-160;

Kalisz Zbigniew: „Stanisław Bodniak – historyk i bibliotekarz„, s. 161-201

Materiały:

Nizio Krystyna: „Autorstwo poematu ‚Stanu wdowiego tęskliwego pobożne zabawy i pociechy’ „, s. 203-212;

Marciniak Ryszard: „Katalogowanie rękopisów staropolskich w Bibliotece Kórnickiej„, s. 213-223

Gibasiewicz Stanisław: „Kórnik i Bnin między wojnami 1919-1939„, s. 225-244

Kosman Marceli: „Najnowsze badania nad Biblioteką Kórnicką (1977-1981)„, s. 245-264

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1980„, s. 265-286.

Zeszyt 20., Red. Marceli Kosman. 1983, s. 291, 1 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Rzońca Jan: „Ostatni sejm przed Cecorą (w 1619 r.)„, s. 5-91

Kalisz Zbigniew: „Fundacja ‚Zakłady Kórnickie’ na tle fundacji w 20-leciu międzywojennym„, s. 93-112

Materiały:

Kosman Marceli: „Biblioteki w Wielkopolsce przedrozbiorowej„, s. 113-127

Kosmanowa Bogumiła: „Bibliotekarstwo wielkopolskie 1793-1918„, s. 129-142

Topolska Maria Barbara: „Biblioteki w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i pierwszej połowie XVII w.„, s. 143-183

Nizio Krystyna: „Przekazy rękopiśmienne ‚Policyi Królestwa Polskiego’ Stanisława Orzechowskiego„, s. 185-196;

Potocki Stanisław Kazimierz (wyd.): „Listy Józefa Łukaszewicza do Tytusa Działyńskiego„, s. 197-211

Kalisz Zbigniew: „Sprawa wydania ‚The Polish Nation’ w świetle korespondencji Wincentego Lutosławskiego z Władysławem Zamoyskim„, s. 213-225

Bibliografia zawartości ‚Ateneum Wileńskiego’. Zestawił Józef Tumelis. Uwagi wstępne Henryk Łowmiański„, s. 227-259

Dolczewska Barbara: „Konserwacja kórnickich zbiorów muzealnych w latach 1925-1953„, s. 261-276

Kosman Marceli: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN za rok 1981„, s. 277-291.

Zeszyt 21., Red. Helena Chłopocka. 1986, s. 254, 2 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Zierhofferowa Zofia: „Kórnik – znaczenie i historia nazwy„, s. 5-10

Whelan Agnieszka: „Kórnik, Alhambra i romantyczny ideał. O motywach orientalnych w architekturze rezydencji Tytusa Działyńskiego„, s. 11-33

Ceptowski Jacek: „Konstanty Ceptowski 1824-1897„, s. 35-42

Nowak Zofia: „Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1890-1909„, s. 43-136

Materiały:

Nizio Krystyna: „‚Polska w obszernych wiadomościach swoich skrócona…’ rękopisy dzieła Józefa Andrzeja Załuskiego„, s. 137-147

Bolewska Dobrochna: „Z materiałów Biblioteki Kórnickiej o Janie Konstantym Żupańskim„, s. 149-161

Sokołowska-Hurnowicz Barbara: „Album Marii i Leona Papieskich„, s. 163-173

Edycje:

Potocki Stanisław Kazimierz: „Kilka mów Tytusa Działyńskiego„, s. 175-209

Nowak Piotr: „Korespondencja Józefa Muczkowskiego z Tytusem Działyńskim„, s. 211-251

Wspomnienia pośmiertne:

Gibasiewicz Stanisław: „Antoni Dorotko-Darowski 1896-1984„, s. 253-254.

Zeszyt 22., Red. Helena Chłopocka. 1988, s. 268, 3 nlb.
Rozprawy i artykuły:

Czachowska Katarzyna: „Działalność społeczna Zygmunta Celichowskiego w środowisku kórnickim w latach 1869-1914„, s. 5-34

Nowak Zofia: „Zasługi Władysława Zamoyskiego dla budowy kolei Chabówka- Zakopane„, s. 35-96

Nowak Piotr: „Inicjatywy nakładcze i wydawnicze Biblioteki Fundacji ‚Zakłady Kórnickie’ 1925-1953„, s. 97-116

Materiały:

Rzońca Jan: „Interpretacje zjawiska komety z 1618 roku w starodrukach Biblioteki Kórnickiej„, s. 117-124

Nizio Krystyna: „Wojna domowa szlachty z Sapiehami na pióra„, s. 125-155

Bolewska Dobrochna, Marciniak Ryszard: „Katalogi i inwentarze książek w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Kórnickiej„, s. 157-172

Dolczewska Barbara, Dolczewski Zygmunt: „Sygnowana szafa gdańska ze zbiorów kórnickich„, s. 173-178

Krawiarz Kazimierz: „Naprawa ‚fortepianu Chopina’ z salonu Tytusa Działyńskiego w zamku kórnickim„, s. 179-183.

Edycje:

Hłyń Maria: „Z korespondencji generała Franciszka Morawskiego z Luboni„, s. 185-227

Potocki Stanisław Kazimierz: „Wydarzenia 1848 r. w Poznańskiem w świetle listów i relacji Działyńskich„, s. 229-260

Wspomnienia pośmiertne:

Potocki Stanisław Kazimierz: „Stanisław Gibasiewicz (1904-1986)”, s. 261-266

Łuczak Jan: „Kamila Kłodzińska (1903-1987)”, s. 266-268.

Zeszyt 23., Red. Helena Chłopocka. 1993, s. 267, 1 nlb.
Referaty:

Bieniak Janusz: „Przebieg procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku„, s. 5-23

Chłopocka Helena: „Świadkowie procesu polsko-krzyżackiego w 1339 roku„, s. 23-37

Wyrozumski Jerzy: „Miejsce procesu Polski z zakonem krzyżackim w 1339 r. w polityce Kazimierza Wielkiego„, s. 37-47

Artykuły:

Libicki Marcin: „Uwagi o genezie dekoracji rękopisu BK 824„, s. 47-61

Karłowska-Kamzowa Alicja: „Dekoracje drukowanych modlitewników z 1 poł. XVI w. w zbiorach kórnickich„, s. 61-79

Lamberti Maria Jolanta, Nowak Piotr: „Ludwig Koenigk (1810-1890)„, s. 79-113

Łuczak Jan: „Władysław Zamoyski w anegdotach„, s. 1130-125

Mężyński Andrzej: „Pokłosie monografii ‚Jan Działyński 1829-1880’ „, s. 125-139

Materiały i edycje:

Jankowska Katarzyna: „Trzynastowieczna biblia francuska w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 139-149

Piwocka Joanna: „Godzinki francuskie ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej„, s. 149-159

Nowak Zofia: „Superekslibris Dantyszka w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 159-163

Nizio Krystyna: „Nieznany przekaz ‚Historii Pięciu Braci męczenników’ w rękopisie BK 1624„, s. 163-183

Kennedy Grimsted Patricia: „Księga Metryki Ruskiej z Biblioteki Kórnickiej„, s. 183-207

Ergetowski Ryszard: „Korespondencja Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie z Biblioteką Kórnicką w latach 1869-1894„, s. 207-223

Szyndler Bartłomiej: „List Tytusa Działyńskiego do generała Józefa Chłopickiego„, s. 223-227;

Hłyń Maria: „Fragmenty korespondencji Wincentego i Zygmunta Krasińskich z lat 1842-1846„, s. 227-233

Wisłocki Jerzy: „Biblioteka Kórnicka w latach 1982-1992„, s. 233-263

Wspomnienia pośmiertne:

Łuczak Jan: „Kazimierz Małecki (1913-1989)„, s. 263

Zierhofferowa Zofia: „Krystyna Nizio (29 IX 1928 – 7 III 1990)„, s. 265

Zeszyt 24., Red. Barbara Wysocka. 1996, s. 208, 3 nlb.
Zygmunt Celichowski 1845-1923

Zagartowska Danuta: „Zygmunt Celichowski 1845-1923: Bibliotekarz„, s. 9-38

Karkucińska Wanda: „Zygmunt Celichowski 1845-1923: Wydawca„, s. 39-49

Potocka Irena: „Zygmunt Celichowski 1845-1923: Księgarz„, s. 51-58

Wysocka Barbara: „Zygmunt Celichowski 1845-1923: Plenipotent„, s. 59-92

Kalisz Zbigniew: „Zygmunt Celichowski 1845-1923: U schyłku życia„, s. 93-112

Celichowski Zygmunt: „Wspomnienia wnuka„, s. 113-118

Kalendarium i tablica genealogiczna. Zygmunt Celichowski 1845-1923„, s. 119-135

Artykuły:

Zierhoffer Zofia, Zierhoffer Karol: „Nazewnictwo w Anonima ‚Diariusza peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej 1595’ „, s. 137-146

Pietrzak Jolanta: „Turyści w zamku kórnickim„, s. 147-167

Materiały i edycje:

Wisłocki Jerzy, Bieniaszewski Adam, Prinke Rafał T.: „Spuścizna Włodzimierza Dworzaczka„, s. 169-182

Nowak Zofia: „Ludwika Koenigka wspomnienie o Tytusie Działyńskim„, s. 183-208.

Zeszyt 25., Red. Barbara Wysocka. 2001, s. 377, 4 nlb.
Sierpowski Stanisław: „Jerzy Wisłocki – prawnik, historyk, archiwista, wydawca, bibliotekarz, działacz społeczny„, s. 5-15

Labuda Gerard: „Akt ‚Dagome iudex’ – pierwsza ‚konkordatowa’ umowa między Polską a Stolicą Apostolską z czasów papieża Jana XV (985-996)”, s. 17-24

Prinke Rafał T., „Drzewa dziedzictwa. Od archaicznej metafory do struktury informacyjnej„, s. 25-60

Marciniak Ryszard: „Marcin Działyński (1716-1746) ‚studiosus geographiae’ w Lejdzie„, s. 61-69

Sikorski Andrzej: „Mazowiecka linia Działyńskich h. Ogończyk„, s. 71-87

Pentek Zdzisław: „Jan Karol Dachnowski – pisarz miejski poznański, genealog i heraldyk szlachty pruskiej XVII wieku„, s. 89-97

Hamanowa Monika: „Szok niewoli. Postawy Polaków wobec rozbiorów w świetle pamiętników współczesnych„, s. 99-113

Wachowiak Bogdan: „Petycja prowizorów polskiego kościoła luterańskiego na Kamiennej Grobli w Królewcu do króla pruskiego z 1798 r. Przyczynek do polskiej kwestii językowej w Prusach„, s. 115-123

Kucharczyk Grzegorz: „‚Przyjaciel Chłopów’. Próba pruskiego oddziaływania przez prasę na polskie warstwy ludowe w połowie XIX wieku„, s. 125-134

Owadowska Renata: „Antoni Bukaty (1808-1876) – zapomniany emigrant„, s. 135-141

Potocki Stanisław Kazimierz: „Początki kolekcjonerstwa i mecenatu kulturalnego Tytusa Działyńskiego„, s. 143-150

Wysocka Barbara: „Tytus Działyński – stan badań„, s. 151-159

Nowak Joanna: „Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu„, s. 161-171

Czachowska Katarzyna: „Drogi edukacji Generałowej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej„, s. 173-189

Kwilecki Andrzej: „Przyjazd Zamoyskich do Kórnika w 1881 roku„, s. 191-195

Nowak Zofia: „Historia Zakładu Kórnickiego”. Cz. 1. „Kórnik – Lubowla – Kalwaria Zebrzydowska 1882-1889„, s. 197-226

Miśkiewicz Benon: „Organizacja polowań w dobrach kórnicko-trzebawskich w latach 1927-1939„, s. 227-237

Kalisz Zbigniew: „Fundacja ‚Zakłady Kórnickie’. Zarys historii„, s. 239-246

Kraszewski Piotr: „Ludność rodzima Mazur i Warmii w polskiej prozie po II wojnie światowej„, s. 247-266;

Dolczewska Barbara: „Galeria portretów rodzinnych w Kórniku – obrazy z XVII i XVIII wieku„, s. 267-292;

Dolczewski Zygmunt: „Tajemniczy zegar w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 293-303

Kąsinowska Róża: „Odnalezione rysunki kórnickich ogrodów – projekt Jammégo, ogród za jeziorem i sad na Rakowcu„, s. 305-311

Korduba Piotr: „Szafy w roli strażników. Meble gdańskie w zbiorach kórnickich„, s. 313-323

Bering Piotr: „Projekty i realizacje architektoniczne Karla Friedricha Schinkla na terenie Polski„, s. 325-332

Potocki Mikołaj: „Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego„, s. 333-341

Niemir Jacek: „Spuścizna Jędrzeja Giertycha w Bibliotece Kórnickiej„, s. 343-353

Zagartowska Danuta: „Darczyńcy Biblioteki Kórnickiej w ostatnim dwudziestoleciu„, s. 355-372;

Łuczak Maria: „Polscy nobliści w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Wystawa: 5 XII 2000 – 31 VIII 2001„, s. 373-377.

Zeszyt 26., Red. Barbara Wysocka. 2003, s. 327, 5 nlb.
Abiit, non obiit„, s. 3

Działyński Tytus: „Janowi Władysławowi hrabi Zamoyskiemu„, s. 7

Zamoyski Władysław: „List do Zofii z Grudzińskich Broel-Platerowej z 27 lipca 1913 r. (fragment)„, s. 9

Artykuły:

Czachowska Katarzyna: „Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego„, s. 11

Nowak Zofia: „Historia Zakładu Kórnickiego”. Cz. II. „Zakopane-Kuźnice, wrzesień 1889-lipiec 1914„, s. 31

Pietrowicz Joanna: „Zamoyscy i Cieszkowscy we wspomnieniach Klary Dembińskiej„, s. 81

Kalisz Zbigniew: „Restytucja Fundacji ‚Zakłady Kórnickie’ „, s. 97

Dolczewska Barbara: „Galeria portretów rodzinnych w Kórniku. Obrazy z XIX i początku XX w.„, s. 113

Dolczewska Aleksandra: „Konkurs na projekt kapliczki wotywnej nad Morskim Okiem„, s. 137

Marciniak Ryszard: „Józef Lissner (1805-1862) – antykwariusz poznański„, s. 147

Prinke Rafał T.: „‚Ars quam chemiam vocant’. Starodruki alchemiczne w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 161;

Hlebionek Marcin: „Pieczęć majestatowa Augusta II w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 199

Wagner Arkadiusz: „Ekslibris Ludwika barona Schimmelpfenniga w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 205

Pronobis-Bobowska Małgorzata: „Kopie – pomysł na udostępnianie i ochronę zbiorów na przykładzie ‚liber catenatus’ ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej„, s. 219

Jabłońska Elżbieta: „Zagadnienia konserwacji i restauracji rękopisów Napoleona z lat 1793-1795, ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej„, s. 225

Jasiński Tomasz: „Informatyka w służbie humanistyki„, s. 229

Sierpowski Stanisław: „Perspektywa biblioteki elektronicznej„, s. 237

Mężyński Andrzej: „Ocena 25 zeszytów ‚Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej’ (1929-2001)„, s. 251

Informacje:

Łuczak Maria: „Port w Jokohamie na mapie z 1859 r. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej„, s. 271

Chrzan Adam: „Nowa ekspozycja w Zamku Kórnickim„, s. 273

Łuczak Maria: „Tassilo von Heydebrand und der Lasa and his chess collection. Międzynarodowe seminarium historyków szachów. 16-18 IX 2002„, s. 277

Konferencje:

„Konserwacja czy restauracja. Konferencja. 25 XI 2002”, s. 284

„Zespół pałacowo-parkowy w Gołuchowie i w Kórniku. Mecenat Izabelli i Jana Działyńskich. Konferencja. 15-16 V 2003”, s. 284

„Wieczór poświecony pamięci prof. Alojzego Sajkowskiego (1921-2003)”, s. 285

Wystawy:

Łuczak Maria: „Bohater narodowy – Tadeusz Kościuszko (1746-1817), 5 X 2001 – 30 III 2002”, s. 287

Dolczewska Barbara: „Ildefons Houwalt (1910-1987) – malarstwo. 24 IV – 30 VI 2002”, s. 288

Potocki Mikołaj: „Sztuka Indii i krajów Dalekiego Wschodu. 14 VI – 15 X 2002”, s. 289

Kwieciński Mirosław: „Fantastyka w malarstwie Dariusza Chojnackiego. 19 VII – 31 VIII 2002”, s. 292

Kwieciński Mirosław: „Anielskie wizje. 6 IX – 31 XII 2002”, s. 293

Łuczak Maria: „Tassilo von Heydebrand und der Lasa (1818-1899). Pasja życia: szachy. 17 IX 2002 – 31 I 2003”, s. 293

Kwieciński Mirosław: „Prace Józefa Kopczyńskiego. 16 XI 2002 – 20 IV 2003”, s. 294

Łuczak Maria: „Fundacja ‚Zakłady Kórnickie’. Historia (1925-1953) i restytucja (2001). 18 XI 2002 – 1 XI 2003”, s. 294

Dolczewska Barbara: „Przedwojenny Poznań i Wielkopolska w rysunkach Bronisława Schönborna (1909-1971). 25 IV – 10 VI 2003”, s. 295

Kwieciński Mirosław: „Struktura materii. 30 V – 6 X 2003”, s. 296

Kwieciński Mirosław: „Spotkania z Kórnikiem i Wielkopolską. Malarstwo Jana Dasewicza. 14 VI – 31 XII 2003”, s. 296

Łuczak Maria: „Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). ‚Bogu na chwałę, Polsce na pożytek’. 5 IX 2003 – IX 2004”, s. 297

Nekrologi:

Łuczak Maria: „Elwira Bieniaszewska (1949-1997)„, s. 299

Dolczewska Barbara: „Anna Gieryn (1954-1994)„, s. 300

Zagartowska Danuta: „Józef Kędziora (1928-1995)„, s. 301

Łuczak Jan: „Bogdan Libner (1938-1999)„, s. 302

Karkucińska Wanda: „Michał Muszyński (1907-1991)„, s. 303

Karkucińska Wanda, Zagartowska Danuta: „Stanisław Kazimierz Potocki (1944-1992)„, s. 304-305

„Bibliografia prac Stanisława Kazimierza Potockiego. Zestawiła Irena Potocka”, s. 306-307

„Pracownicy biblioteki zmarli w latach 1979-2003 (spis)”

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” Spis treści zeszytów 1-25, s. 309

Indeks nazwisk do „Spisu treści zeszytów 1-25”, s. 323;

Indeks rzeczowy do „Spisu treści zeszytów 1-25„, s. 325.

Zeszyt 27., Red. Barbara Wysocka. 2005, s. 333.
Artykuły i materiały:

Czachowska Katarzyna: <W kręgu Hotelu Lambert>. Działalność polityczna Jadwigi Zamoyskiej, s. 3;
Sierpowski Stanisław: Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim, s. 29;
Aneks:

Memoriał Bronisława Piłsudskiego, s. 53;
Kwieciński Mirosław: Polowania w dobrach kórnickich i zakopiańskich Władysława Zamoyskiego. Cz. I, s. 57;
Chałupka Władysław: Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu, s. 81;
Bułhak Henryk: Nierozpoznane wydanie <Historii o św. Józefie…> z oficyny Hieronima Wietora (w zbiorach Biblioteki Kórnickiej), s. 91;
Sznajder Gabriela: Projekty przejęcia wydawnictwa <Acta Tomiciana> przez Akademię Umiejętności, s. 95;
Quinkenstein Małgorzata A.: Unikatowy album drzeworytów <Brudnopis Józefa Muczkowskiego> s. 103;
Dolczewska Barbara: Obrazy Friedricha Klossa w zbiorach kórnickich, s. 109;
Dolczewska Barbara: Zaginiony portret Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, s. 117;
Pawlaczyk Anna, Prinke Rafał T.: Dwa listy Zygmunta III Wazy do cesarza Rudolfa II w sprawie alchemika Mikołaja Sędziwoja, s. 127;
Łuczak Maria: <Ideał starości>. Ignacy Domeyko w listach do Władysława Pawlickiego, s. 135;
Hłyń Maria: Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. I, s. 153;
Jędrzejewska-Wróbel Roksana: Korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z Marią Dąbrowską, s. 189;
Kurewicz Regina: <Wspomnienia> Amelii Łączyńskiej, s. 207;
Ostroróg Aneta: Zapomniany fotograf – Stanisław Julian Ostroróg, s. 217;
Potocki Mikołaj: Babiniec – przedsionek zamku kórnickiego, s. 227;
Kowalski Jacek: Neogotycka przebudowa kolegiaty kórnickiej, s. 239;
Dolczewski Zygmunt: Urbanistyka Bnina i Kórnika. Uwagi o przemianach przestrzennych od XV do XVIII wieku, s. 275;
Dolczewska Aleksandra: Projekty pałacu Mańkowskich w Źrenicy, s. 295;
Maćkowiak Przemysław: Widoki i plany twierdzy Wisłoujście w zbiorach XVII i XVIII-wiecznej grafiki książkowej Biblioteki Kórnickiej, s. 309.
Wystawy:

Morze gór. Malarstwo Violetty Książkiewicz. 7 XI 2003 – 31 III 2004, s. 323;
Ekslibrisy Marii Dolnej. 17 IV – 31 V 2004, s. 323;
Przedmiot i człowiek. Malarstwo Hanny i Jerzego Wiśniewskich 5 VI – 31 VIII 2004, s. 323;
Ich świat. Prace osób niepełnosprawnych intelektualnie 12 VI – 15 VII 2004, s. 324;
Zamek Królewski w Poznaniu. Wystawa pokonkursowa 17 VII – 15 IX 2004, s. 324;
Abstrakcje. Malarstwo Eugenii Lewandowskiej. 4 IX – 15 XII 2004, s. 325;
Najbliższe – najciekawsze. Wystawa poplenerowa.18 IX – 15 XII 2004, s. 325;
Mikołaj Rej (1505-1569). 4 II – 31 VIII 2005, s. 325;
Wystawa retrospektywna z okazji 20-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków. <Polska Sztuka Użytkowa>. 15 IV – 11 VI 2005, s. 327;
Plener malarski <Kórnik 2005>. Wystawa poplenerowa 21 V – 12 VI 2005, s. 328;
Fotografia czyli pamiętnik wewnętrzny. Prace Dariusza Żabińskiego 17 VI – 31 VIII 2005, s. 328;
Wody małe, średnie i duże. Malarstwo Jana Dasewicza. 18 VI – 31 VIII 2005, s. 328;
Park Sanssouci na fotografiach Rolanda Handricka. 4 VII – 31 VIII 2005, s. 329.
Nekrologi:

Alina Chyczewska (1910 – 2005), s. 331;
Zofia Skorupska (1914 – 2005), s. 332;
Zofia Ewa Wojewodzianka (1929 – 2005), s. 333.

Zeszyt 28., Red. Barbara Wysocka. 2007, s. 318.
Kórnik – zagrożenia i szanse perły turystyki Wielkopolskiej. Sesja zorganizowana przez Komisję Historii Sztuki PTPN, Poznań 18 III 2006 r.
Kowalski Jacek: Referaty i dyskusja, s. 11;
Kozacki Leon: Uwarunkowania przyrodnicze osadnictwa w dnach dolin rzecznych i dnach rynien jeziornych, s. 15;
Billert Andreas: Jak planować dziś rozwój miasta?, s. 23;
Wojciechowski Stefan: Planowanie przestrzenne w gminie Kórnik, s. 33;
Potocka Ilona: Z badań nad turystyką w rynnie jezior kórnicko-zaniemyskich, s. 37;
Artykuły i materiały:

Bątkiewicz Edyta: Tytusa Działyńskiego relacje z synem w świetle korespondencji z lat 1850-1860, s. 63;
Aneks: wybór listów, s. 77;
Witczak Włodzimierz: Lekarz Działyńskich – Michał Nikodem Nieszczotta (1815-1870), s. 99;
Potocki Mikołaj: Pośmiertne losy Działyńskich z Kórnika. O krypcie Działyńskich w kościele kórnickim, s. 115;
Kwieciński Mirosław: Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego, Cz. 2., s. 141;
Wysocka Barbara: Zamoyscy i Zakład Kuźnicki w <Dzienniku> Janiny Żółtowskiej, s. 175;
Dolczewska Barbara, Dolczewski Zygmunt: Historia zbrojowni zamkowej, s. 184;
Prinke Rafał: Milczenie alchemików. Tożsamość Michała Sędziwoja zakodowana w tekście <Basilica Chymica> Oswalda Crolla, s. 217;
Hłyń Maria: Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej, Cz. 2. listy od 16 I 1893 do 29 III 1898, s. 243;
Jastrząb Łukasz: Egzekucja Polaków w Kórniku w dniu 20 października 1939 r. w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, s. 287;
Mazurek Jolanta: Wkład Biblioteki Kórnickiej w rozwój systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych w Polsce, s. 293;
Wystawy:

Generałowa Jadwiga hr. Zamoyska (1831-1923), 17 IX – 9 XI 2005, s. 301;
Stanisław Samostrzelnik – 1506-2006, 4 XI – 4 XII 2005, s. 302;
Adam Mickiewicz (1789-1855), 10 XI – 30 XII 2005, s. 302;
Grafika po 1945 roku, 6 IV – 5 V 2006, s. 303;
Zamek w Kórniku dawniej i dziś. Poczdam-Sanssouci (Galeria Wieżowa w Oranżerii), 27 V – 23 VII 2006, s. 303;
Wystawa akwareli i rzeźby miękkiej Emilii Domańskiej, 9 VI – 31 VIII 2006, s. 305;
Wystawa jubileuszowa Jerzego Ryby-Rybarczyka z okazji 75-lecia urodzin artysty, 16 III – 15 VI 2007, s. 306;
Grafika prasowa w XIX w., 4 IV – 24 IV 2007, s. 306;
Obrazy naturalne Edmunda Kapłońskiego, 27 IV – 20 VI 2007, s. 307;
Impresja na temat pejzażu. Wystawa akwareli Elżbiety Wiśniewskiej, 11 V – 12 VI 2007, s. 307;
<Na salonach Białej Damy> Wystawa zdjęć trójwymiarowych, 14 VI – 13 X 2007, s. 308;
Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, 25 IX – 5 X 2007, s. 308;
Rara w kolekcji Tassila von Heydebrand und der Lasa, 22 X – 5 XI 2007, s. 309;
<Nie tylko szachy>. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia, 22 X – 3 I 2007, s. 310;
Komunikaty:
Wystawa <Mikołaj Rej 1505-1569> z Biblioteki Kórnickiej PAN w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (24 XI – 6 X 2005) oraz w Zespole Szkół Samorządowych im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym (25 XI – 15 XII 2005), s. 311;
II. Międzynarodowe Seminarium Historyków Szachów w Kórniku 22-24 X 2007. <Z badań nad historią i literaturą szachów>, s. 312;
Nekrologi:

Anna Marciniak (1941-2007), s. 315;
Włodzimierz Gibasiewicz (1951-2007), s. 317.

Zeszyt 29., Red. Barbara Wysocka. 2009, s. 329.
Pamięci Profesora Jerzego Wisłockiego:

Pożegnanie Profesora Jerzego Wisłockiego w Pałacu Działyńskich 5 maja 2008 roku, s. 15;
Krzysztof Krasowski, Mój nauczyciel i mistrz – Profesor Jerzy Wisłocki (1928-2008), s. 17;
Antoni Gąsiorowski, Jerzy Wisłocki w mojej pamięci, s. 27;
Rafał T. Prinke, Profesor Jerzy Wisłocki – pionier komputeryzacji nauk humanistycznych, s. 33;
Wojciech Józef Burszta, Profesor Jerzy Wisłocki, s. 41;
Jerzy Wisłocki, Mój” czerwiec 1956 roku, oprac. Łukasz Jastrząb, s. 45;
Artykuły i materiały:

Tomasz Jurek, Początki miasta Kórnika, s.55;
Gabriela Sznajder, Kontakty Akademii Umiejętności z Biblioteką Kórnicką w latach 1872-1919, s. 81;
Zofia Nowak, Historia Zakładu Kórnickiego. Cz. III. Lipiec 1914 – październik 1924, s. 93;
Mirosław Kwieciński, Trudne początki… Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego, s. 121;
Wojciech Lipoński, Zapomniany Wielkopolanin – ksiądz Jan Piotrowski – sekretarz kancelarii królewskiej. Pasek XVI wieku, s. 141;
Ryszard Marciniak, Pomorski bibliofil – Walenty Wolski z Niestępowa (1750-1829) i losy jego zbiorów w Wielkopolsce, s. 173;
Maria Hłyń, Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. III. Listy od 1 I 1899 do 5 XII 1900, s. 199;
Rafał T. Prinke, John Dee i Edward Kelley w Wielkopolsce (1583-1584) Epizod „magicznej” podróży, s. 235;
Barbara Dolczewska, Królewska” galeria obrazów Tytusa Działyńskiego w Kórniku, s. 249;
Zygmunt Dolczewski, Pieczęć z Murzynkiem czyli sarmacka egzotyka, s. 267;
Paweł Grabowski, Grafika a cykle przedstawieniowe ze św. Jackiem w kościołach dominikańskich w Poznaniu i Klimontowie, s. 277;
Kronika:

Wystawa: „Poszli, gdy zagrzmiał złoty róg…” Pamiątki powstańcze 1918/1919 (30 IV-31 XII 2008), s. 319;
Pożegnanie odchodzącej na emeryturę Ireny Potockiej, s. 321;

Nekrologia:

Ryszard Marciniak (1939-2009), s. 327

Zeszyt 30., Red. Barbara Wysocka. 2013, s. 268.
Artykuły i materiały:

Kamila SZYMAŃSKA, Światu pozostanie ten papier… Haase i Börner – drukarze pogranicza, s. 11
Sławomir CENDROWSKI, „Presa di possesso del Laterano Pawła V Borghese” w zbiorach zamkowych w Kórniku, s. 81
Aleksandra LOSIK-SIDORSKA, Projekt tablicy heraldycznej w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, s. 105
Roman SIDORSKI, O zespole heraldycznym w Sali Mauretańskiej raz jeszcze, s. 119
Rafał T. PRINKE, Uczeń Wrońskiego – Éliphas Lévi w kręgu polskich mesjanistów, s. 133
Zofia NOWAK, Finansowanie Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach przez Fundację „Zakłady Kórnickie” w latach 1925-1939 (Do druku przygotowała Barbara WYSOCKA), s. 155
Maria HŁYŃ, Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. IV. Listy od 8 I 1901 do 18 XII 1902, s. 177
Barbara DOLCZEWSKA, Dziewiętnastowieczne poczty władców oraz osobistości polskich i obcych w zbiorach Zamku Kórnickiego, s. 201
Adam PODSIADŁY, Hitlerowska zbrodnia na Polakach w Kórniku 20 października 1939 r. w relacji księdza Szczepana Janasika, s. 119
Kronika: 

Projekt: Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania kórnickie, s. 227
Wystawa: Przez Wielkopolskę do Paryża, s. 232
Wystawy podczas weekendów majowych:
Powstanie styczniowe, s. 233
Pamiątki rodzinne Zamoyskich, s. 235
Wspomnienia pośmiertne:

Dobrochna Bolewska (1943-2011), s. 239
Helena Chłopocka (1921-2011), s. 240
Janina Fludra (1942-2013), s. 245
Jerzy Fogel (1942-2013), s. 245
Barbara Jankowiak (1939-2011), s. 247
Gerard Labuda (1916-2010), s. 248
Maria Łuczak (1949-2011), s. 259
Antoni Molik (1920-2012), s. 261
Zofia Nowak (1930-2012), s. 262
Halina Półchłopek (1939-2013), s. 264
Grzegorz Rozwadowski (1975-2011), s. 265
Tadeusz Świgoń (1931-2010), s. 267

Zeszyt 31., Red. Barbara Wysocka. 2014, s. 219.
W 150. rocznicę powstania styczniowego: 

Jacek KOWALSKI, Słowo wstępne, s. 9
Wiesław RATAJCZAK, Dwór polski – tragiczny bohater prozy postyczniowej, s. 11
Jacek KOWALSKI, Obrona dworu w Glanowie, s. 23
Andrzej NOVÁK-ZEMPLIŃSKI, Wątek grottgerowski w relacjach rodzinnych Nováków a niektóre motywy powstańcze dzieł Grottgera, s. 43
Bolesław SUSZKA, Dzieje Karola Firganka i jego pamiętnika, s. 53
Jacek KOWALSKI, Powstanie styczniowe widziane z Kórnika, s. 65
Leon KRÓL, Wspomnienia. Oprac. Stanisława ANDREJEWSKA, s. 94
Jacek KOWALSKI, Tomisław PACIOREK, Nieznana relacja francuskiego oficera o bitwach pod Nową Wsią i Brdowem, s. 103
Michał MACKIEWICZ, Sztućce, janczarki, belgijczyki – o uzbrojeniu strzeleckim w powstaniu styczniowym, s. 135
Dominik KSIĘSKI, Czarka Traugutta, s. 149
Joanna NOWAK, Władysław Jordan i jego działalność na Wschodzie w okresie powstania styczniowego, s. 159
Miscellanea:

Witold MIEDZIAK, Gotycka empora kolegiaty kórnickiej, s. 185
Łukasz JASTRZĄB, Spuścizna Ludwika Gomolca (1914-1996) w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, s. 209
Kronika:

Wystawa: Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich (3 IX – 23 X 2014), s. 215
Projekt: Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania kórnickie. Kontynuacja w roku 2014, s. 217

Zeszyt 32., Red. Barbara Wysocka. 2015, s. 275.
Materiały z sesji: Obraz „Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie” w świetle badań historyków, historyków sztuki i konserwatorów (Kórnik 13 X 2014):

Tomasz JUREK, Łukasz Górka – magnat i mecenas, s. 11
Adam S. LABUDA, Tryptyk Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie fundacji Łukasza II Górki. Ikonografia, źródła programu obrazowego i historyczny kontekst dzieła, s. 37
Piotr DYBALSKI, Konserwacja i badania obrazu „Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie” w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, s. 65
Z historii Kórnika:

Jacek KOWALSKI, „Domus civis agricolae”. Kórnickie gospodarstwo Michałowskich na przestrzeni trzech epok, s. 77
Jerzy BORWIŃSKI, Zabytkowe klasycystyczne drzwi drewniane w budynku przy rynku w Kórniku, s. 143
Krzysztof UFNALSKI, Wstępne datowanie dendrochronologiczne domu narożnego przy rynku w Kórniku, s. 149
Katarzyna WOŹNIAK, Drewniane pale pod Zamkiem Kórnickim, s. 153
Edycje:

Koło Miłośników Historii Języka Polskiego IFP UAM, „Z czego się baranek boży składa…”, wznowienie edycji zabytku z Biblioteki Kórnickiej, s. 159
Maria HŁYŃ, Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. V. Listy od 3 II 1903 do 12 XII 1906, s. 171
Łukasz JASTRZĄB, Raporty o antysemickich wystąpieniach w Polsce po I wojnie światowej, s. 199
Jacek SERWAŃSKI, Kazimiera Iłłakowiczówna do Melanii Plater-Zyberk. Z prywatnej korespondencji poetki w latach 1960-1970, s. 251
Kronika:

Weekendy majowe i warsztaty konserwatorskie w Bibliotece Kórnickiej w 2015 roku:
Opis projektu, s. 261
Weekend z Białą Damą. Nie tylko duch, ale kobieta z krwi i kości (1-3 V 2015), s. 262
Weekend z Długoszem. Największy dziejopis polskiego średniowiecza. Jan Długosz w 600. rocznicę urodzin (9-10 V 2015), s. 262
Weekend z Klaudyną Potocką. Nie tylko siostra sławnego brata (16-17 V 2015), s. 263
Weekend romantyczny. Tadeusz i Zosia to nie tylko Adam Mickiewicz (23-24 V 2015), s. 264
Warsztaty konserwatorskie, s. 265
Wystawy czasowe:
Francuskie skarby w zbiorach Biblioteki Kórnickiej – La Bibliotheque de Kórnik et ses trésors français (23 VI – 31 X 2015), s. 269
W 90. rocznicę powstania Fundacji „Zakłady Kórnickie” (1-31 VII 2015), s. 270
Primum non nocere. Z dziejów medycyny (27 VII – 14 IX 2015), s. 273

Zeszyt 33., Red. Barbara Wysocka. 2016, s. 265.

Tomasz JASIŃSKI, Słowo wstępne: SESJA NAUKOWA: WIERSZ ANGILBERTA „VERSUS DE BELLA QUE FUIT ACTA FONTANETO” (ZAMEK KÓRNICKI, 19 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU), s. 9

Roman MICHAŁOWSKI, Bitwa pod Fontenoy w dniu 25 czerwca 841 roku i jej znaczenie dla losów Europy, s. 11

Tomasz JASIŃSKI, Próba rekonstrukcji pierwotnego tekstu wiersza Angilberta o bitwie pod Fontenoy (841 rok), s.  27

Rafał T. PRINKE, Mit o kandydaturze sir Philipa Sidneya (1554-1586) do tronu Rzeczypospolitej i okoliczności jego wizyty w Polsce, s. 85

Joanna NOWAK, Cecylia Działyńska (1836-1899) – konserwatywna emancypantka, s.  111

Tomasz ZUZEK, O proweniencji rękopisu (nr 1399 I) z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie, s. 137

Grzegorz KUBACKI, Klaudyna Potocka na medalionie Davida d’Angers. Problem datacji, s.  145

EDYCJE

Maria HŁYŃ, Listy Heleny Mycielskiej do Marii z Gniewoszów Harsdorfowej. Cz. I, listy od 28 IX 1886 do 12 X 1890, s.  151
Mikołaj POTOCKI, Maria Zamoyska: Wspomnienia o zamku i tradycjach rodowych hrabiów Działyńskich i Zamoyskich, s.  201
Katarzyna RADOWICZ-SARNOT, Odnaleziony list Anny z Działyńskich Potockiej, s.  227

KRONIKA
Monika MAŁECKA, Wystawa: „Moje życie z książką. Tytus hr. Działyński i jego biblioteka w Kórniku”, s. 233
Tomasz ZUZEK, Nabytki rękopiśmienne Biblioteki Kórnickiej z lat 2009-2016, s. 235
Magdalena BINIAŚ-SZKOPEK, Weekendy majowe i warsztaty konserwatorskie w Bibliotece Kórnickiej w 2016 roku, s.  239

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

Tomasz JASIŃSKI, Jacek Jaskulski (1955-2016), s.  243
REDAKCJA, Jacek Wiesiołowski (1940-2016), s.  245