• ABIIT,non obit, z.26, s. 3.
 • ABSTRAKCJE, Malarstwo Eugenii Lewandowskiej. 4 IX – 15 XII 2004, (wystawa), z. 27, s. 325.
 • BARANOWSKA Zofia, Sprawozdanie z prac nad skorowidzami drukarń w Dziale Starych Druków Biblioteki Kórnickiej, z. 7, s. 399-403.
 • BARYCZ Henryk, Bodniak Stanisław, Wiersz Hozjusza z roku 1528, z. 5, s. 201-204.
 • BARYCZ Henryk, Nieznany diariusz podróży po Włoszech z końca XVI wieku, z. 5, s. 46-78.
 • BERGER Jan, „Du schlummerst sanft…”, z. 6, s. 398-402.
 • BERING Piotr, Projekty i realizacje architektoniczne Karla Friedricha Schinkla na terenie Polski, z. 25, s. 325-332.
 • BIBLIOGRAFIA, prac Stanisława Kazimierza Potockiego. Zestawiła Irena Potocka, z. 26, s. 306-307.
 • BIBLIOGRAFIA zawartości „Ateneum Wileńskiego”. Zestawił Józef Tumelis. Uwagi wstępne Henryk Łowmiański, z. 20, s. 227-259.
 • BIENIAK Janusz, Przebieg procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku, z. 23, s. 5-23.
 • BIENIASZEWSKI Adam, Wisłocki Jerzy, Prinke Rafał T., Spuścizna Włodzimierza Dworzaczka, z. 24, s. 169-182.
 • BODNIAK Stanisław, Barycz Henryk, Wiersz Hozjusza z roku 1528, z. 5, s. 201-204.
 • BODNIAK Stanisław, Autoreferat o własnych pracach naukowych, z. 5, s. 35-45.
 • BODNIAK Stanisław, Autorstwo „Zwierciadła Królewskiego” traktatu z końca XVI stulecia, z. 3, s. 227-286.
 • BODNIAK Stanisław, Biblioteka Kórnicka w roku 1930, z. 2, s. 123-124.
 • BODNIAK Stanisław, Diariusz zjazdu w Kole za pierwszego bezkrólewia, z. 1, s. 87-93.
 • BODNIAK Stanisław, Fragment diariusza sejmu warszawskiego z roku 1572, z. 4, s. 151-163.
 • BODNIAK Stanisław, Kilka dokumentów do charakterystyki Tytusa Działyńskiego, z. 1, s. 94-106.
 • BODNIAK Stanisław, Ławryna Piaseczyńskiego „Powinności poselskie” z początku XVII wieku, z. 4, s. 164-172.
 • BODNIAK Stanisław, Najdawniejszy plan porozumienia Polski z Moskwą przeciw Niemcom, z. 4, s. 77-92.
 • BODNIAK Stanisław, Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona, z. 3, s. 42-276.
 • BODNIAK Stanisław, Polska w relacji włoskiej z roku 1604, z.2, s. 26-49.
 • BODNIAK Stanisław, Sprawozdanie kierownictwa Biblioteki Kórnickiej za okres od 1 VII 1946 do 30 VI 1947, z. 4, s. 216-219.
 • BODNIAK Stanisław, Sprawozdanie z prac w Bibliotece Kórnickiej za okres od 22 stycznia 1945 roku do 30 czerwca 1945 r., z. 3, s. 315-322.
 • BODNIAK Stanisław, Tytus Działyński, z. 1, s. 13-48.
 • BODNIAK Stanisław, Związek floty i obrona wybrzeża w wojnie Zygmunta III z Karolem IX, z. 2, s. 9-25.
 • BODNIAK Stanisław, Życiorys własny, z. 5, s. 7-34.
 • BOLEWSKA Dobrochna, Marciniak Ryszard, Katalogi i inwentarze książek w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Kórnickiej, z. 22, s. 157-172.
 • BOLEWSKA Dobrochna, Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku (1874-1925), z. 11, s. 5-22.
 • BOLEWSKA Dobrochna, Listy Tytusa Działyńskiego do niemieckiego bibliofila Friedricha Adolfa Eberta, z. 13, s. 139-144.
 • BOLEWSKA Dobrochna, Marciniak Ryszard: Katalogi i inwentarze książek w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Kórnickiej, z. 22, s. 157-172.
 • BOLEWSKA Dobrochna, Trudy bibliotekarskie Kajetana Wincentego Kielisińskiego w Kórniku (1840-1849), z. 15, s. 63-77.
 • BOLEWSKA Dobrochna, Z materiałów Biblioteki Kórnickiej o Janie Konstantym Żupańskim, z. 21, s. 149-161.
 • BUCHWALDÓWNA Paulina, „Małpa-człowiek”, anonimowa satyra z czasów saskich, z. 7, s. 75-91.
 • BUCHWALDÓWNA Paulina, Trzy wydania „Anatomii Rzeczypospolitej Polskiej” Stefana Garczyńskiego, z. 8, s. 65-73.
 • BUCHWALD-PELCOWA Paulina, Pieśń „Ocknij się, Lechu”. Przemiany tekstu i jego rola w literaturze i życiu społecznym, z. 9-10, s. 65-96.
 • BUŁHAK Henryk, Nierozpoznane wydanie Historii o św. Józefie z oficyny Hieronima Wietora (w zbiorach Biblioteki Kórnickiej), z. 27, s. 91.
 • BYCZKOWSKA Zofia, Popularyzacja książek beletrystycznych w czasopismach ludowych Królestwa Polskiego w latach 1866-1898, z. 18, s. 123-151.
 • CELICHOWSKI Zygmunt, Wspomnienia wnuka, z. 24, s. 113-118.
 • CEPTOWSKI Jacek, Konstanty Ceptowski 1824-1897, z. 21, s. 35-42.
 • CHŁOPOCKA Helena, Edytorstwo naukowe Tytusa Działyńskiego, z. 12, s. 65-91.
 • CHŁOPOCKA Helena, Ignacy Zakrzewski wydawca Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski i Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, z. 14, s. 51-76.
 • CHŁOPOCKA Helena, Korespondencja Augusta Bielowskiego z Biblioteką Kórnicką w latach 1845 do 1876, [Cz. 1], z. 16, s. 163-233.
 • CHŁOPOCKA Helena, Korespondencja Augusta Bielowskiego z Biblioteką Kórnicką w latach 1845-1876. Cz. 2, z. 17, s. 149-192.
 • CHŁOPOCKA Helena, Świadkowie procesu polsko-krzyżackiego w 1339 roku, z. 23, s. 23-37.
 • CHOJNACKI Władysław, Działalność Marcina Giersza w świetle jego kórnickich „Tek”, z. 5, s. 102-135.
 • CHRZAN Adam, Nowa ekspozycja w Zamku Kórnickim, z. 26, s. 273.
 • CHYCZEWSKA Alina, [Wystawa ku czci Adama Mickiewicza w Bibliotece Kórnickiej] Kórnickie materiały do ikonografii Mickiewiczowskiej, z. 6, s. 428-435.
 • CHYCZEWSKA Alina, Dzieła Bacciarellego w grafice, z. 8, s. 298-356.
 • CHYCZEWSKA Alina, Kórnicki zbiór graficzny, z. 15, s. 43-62.
 • CHYCZEWSKA Alina, Polonica Adama Pilińskiego. Z zagadnień mecenatu Działyńskich, z. 9-10, s. 120-136.
 • CHYCZEWSKA Alina, Zapomniane dzieło Wojciecha Kornelego Stattlera, z. 6, s. 351-354.
 • CZACHOWSKA Katarzyna, „W kręgu Hotelu Lambert”. Działalność polityczna Jadwigi Zamoyskiej, z. 27, s. 3.
 • CZACHOWSKA Katarzyna: Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego, z. 26, s. 11.
 • CZACHOWSKA Katarzyna, Drogi edukacji Generałowej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, z. 25, s. 173-189.
 • CZACHOWSKA Katarzyna, Działalność społeczna Zygmunta Celichowskiego w środowisku kórnickim w latach 1869-1914, z. 22, s. 5-34.
 • DOLCZEWSKA Aleksandra, Konkurs na projekt kapliczki wotywnej nad Morskim Okiem, z. 26, s. 137.
 • DOLCZEWSKA Aleksandra, Projekty pałacu Mańkowskich w Źrenicy, z. 27, s. 295.
 • DOLCZEWSKA Barbara, (wystawa): Ildefons Houwalt (1910-1987) – malarstwo. 24 IV – 30 VI 2002, z. 26, s. 288.
 • DOLCZEWSKA Barbara, (wystawa): Przedwojenny Poznań i Wielkopolska w rysunkach Bronisława Schönborna (1909-1971). 25 IV – 10 VI 2003, z. 26, s. 295.
 • DOLCZEWSKA Barbara, Dolczewski Zygmunt, Sygnowana szafa gdańska ze zbiorów kórnickich, z. 22, s. 173-178.
 • DOLCZEWSKA Barbara, Dolczewski Zygmunt, Zarys historii mebli w zamku kórnickim, z. 15, s. 7-23.
 • DOLCZEWSKA Barbara, Galeria portretów rodzinnych w Kórniku – obrazy z XVII i XVIII wieku, z. 25, s. 267-292.
 • DOLCZEWSKA Barbara, Galeria portretów rodzinnych w Kórniku. Obrazy z XIX i początku XX w., z. 26, s. 113.
 • DOLCZEWSKA Barbara, Konserwacja kórnickich zbiorów muzealnych w latach 1925-1953, z. 20, s. 261-276.
 • DOLCZEWSKA Barbara, Obrazy Friedricha Klossa w zbiorach kórnickich, z. 27, s. 109.
 • DOLCZEWSKA Barbara, Zabytkowe złotnictwo w zbiorach kórnickich, z. 15, s. 25-41.
 • DOLCZEWSKA Barbara, Zaginiony portret Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, z. 27, s. 117.
 • DOLCZEWSKI Zygmunt, Dolczewska Barbara, Sygnowana szafa gdańska ze zbiorów kórnickich, z. 22, s. 173-178.
 • DOLCZEWSKI Zygmunt, Dolczewska Barbara, Zarys historii mebli w zamku kórnickim, z. 15, s. 7-23.
 • DOLCZEWSKI Zygmunt, Tajemniczy zegar w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 25, s. 293-303.
 • DOLCZEWSKI Zygmunt, Urbanistyka Bnina i Kórnika. Uwagi o przemianach przestrzennych od XV do XVIII wieku, z. 27, s. 275.
 • DZIAŁYŃSKI Tytus, Janowi Władysławowi hrabi Zamoyskiemu, z. 26, s. 7.
 • EKSLIBRISY Marii Dolnej. 17 IV – 31 V 2004, (wystawa), z. 27, s. 323.
 • ERGETOWSKI Ryszard, Korespondencja Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie z Biblioteką Kórnicką w latach 1869-1894, z. 23, s. 207-223.
 • EWICZ Kazimierz, Jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego 1829-1979, z. 17, s. 207-217.
 • EWICZ Kazimierz, Tytus Działyński – Edward Raczyński Wielkopolanie XIX wieku, z. 17, s. 249-254.
 • EWICZ Kazimierz, Zbiory kartograficzne Biblioteki Kórnickiej, z. 7, s. 389-380.
 • FILIPCZAK-KOCUR Anna, Konfederacja grodzieńska wojska litewskiego w latach 1609-1610, z. 18, s. 175-198.
 • FOGEL Jerzy, Karłowska-Kamzowa Alicja, Nieznany zabytek architektury renesansowej w okolicy Kórnika, z. 11, s. 23-39.
 • FOTOGRAFIA czyli pamiętnik wewnętrzny. Prace Dariusza Żabińskiego 17 VI – 31 VIII 2005, (wystawa), z. 27, s. 328.
 • GAŁYGA Mieczysław, Kontakty Ossolineum z Biblioteką Kórnicką w XIX wieku, z. 17, s. 235-247.
 • GIBASIEWICZ Stanisław, Fundacja Zakłady Kórnickie po wyzwoleniu (luty-wrzesień 1945). Wspomnienia, z. 14, s. 195-227.
 • GIBASIEWICZ Stanisław, Kórnik i Bnin między wojnami 1919-1939, z. 19, s. 225-244.
 • GIBASIEWICZ Stanisław, Srebrne puchary i kubki monetowe w zbiorach kórnickich, z. 7, s. 381-390.
 • GIBASIEWICZ Stanisław, Zbiór numizmatyczny Biblioteki Kórnickiej PAN, z. 9-10, s. 548-575.
 • GIBASIEWICZ Stanisław, Zbiór numizmatyczny Biblioteki Kórnickiej, z. 5, s. 315-316.
 • GOCEL Ludwik, Dwa listy z lat 1841 i 1842 odnoszące się do Mickiewicza, z. 6, s. 376-381.
 • GOCEL Ludwik, Resztki Biblioteki Adama Mickiewicza przy ul. Guenegaud w Paryżu, z. 6, s. 375-376.
 • GRYCZ Józef, Bibliotekarze Kórniccy, z. 1, s. 49-76.
 • HAMANOWA Monika, Szok niewoli. Postawy Polaków wobec rozbiorów w świetle pamiętników współczesnych, z. 25, s. 99-113.
 • HLEBIONEK Marcin, Pieczęć majestatowa Augusta II w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 26, s. 199.
 • HŁYŃ Maria, Fragmenty korespondencji Wincentego i Zygmunta Krasińskich z lat 1842-1846, z. 23, s. 227-233.
 • HŁYŃ Maria, Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. I, z. 27, s. 153.
 • HŁYŃ Maria, Z korespondencji generała Franciszka Morawskiego z Luboni, z. 22, s. 185-227.
 • HORDYŃSKI Władysław, Autograf Chopina w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 6, s. 35-38.
 • HORDYŃSKI Władysław, Stefana Garczyńskiego „Apostata, czyli Wacława życie”, z. 6, s. 39-165.
 • ICH ŚWIAT. Prace osób niepełnosprawnych intelektualnie 12 VI – 15 VII 2004, (wystawa), z. 27, s. 324.
 • INDEKS nazwisk. do „Spisu treści zeszytów 1-25”, z. 26, s. 323.
 • INDEKS osób. Opracował Stanisław Kazimierz Potocki, z. 12, s. 255-264.
 • INDEKS rzeczowy do „Spisu treści zeszytów 1-25”, z. 26, s. 325.
 • JABŁOŃSKA Elżbieta, Zagadnienia konserwacji i restauracji rękopisów Napoleona z lat 1793-1795, ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, z. 26, s. 225.
 • JAHODA-ŻÓŁTOWSKI Robert, Relacja o oprawie autografu III cz. „Dziadów”, z. 6, s. 447-449.
 • JANKOWSKA Katarzyna, Trzynastowieczna biblia francuska w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 23, s. 139-149.
 • JASIŃSKA Stanisława, Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji od r. 1939-1945, z. 3, s. 306-314.
 • JASIŃSKA Stanisława, Celina Mickiewiczowa w zapiskach Niedźwieckiego, z. 6, s. 286-300.
 • JASIŃSKA Stanisława, Czasopisma emigracyjne w Bibliotece Kórnickiej, z. 2, s. 117-122.
 • JASIŃSKA Stanisława, Geneza wiersza Juliusza Słowackiego „Na sprowadzenie prochów Napoleona”, z. 5, s. 161-166.
 • JASIŃSKA Stanisława, Juliusza Słowackiego przekład „Makbeta”, z. 5, s. 154-160.
 • JASIŃSKA Stanisława, Nieznany autograf „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego, z. 3, s. 287-298.
 • JASIŃSKA Stanisława, Nieznany autograf „Pieśni Janusza” w Bibliotece Kórnickiej w świetle kontaktów Pola z Działyńskimi, z. 7, s. 391-397.
 • JASIŃSKA Stanisława, Nieznany odpis „Wspomnień obozowych” Stefana Garczyńskiego, z. 6, s. 382-398.
 • JASIŃSKA Stanisława, Oprawa „mickiewiczowska”, z. 6, s. 370-374.
 • JASIŃSKA Stanisława, Pamiątka po Stefanie Garczyńskim, z. 3, s. 299-301.
 • JASIŃSKA Stanisława, Pierwsze redakcje „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego, z. 5, s.136-153.
 • JASIŃSKA Stanisława, Pierwsze wydanie Hymnu Bogurodzica Juliusza Słowackiego, z. 8, s. 74-81.
 • JASIŃSKA Stanisława, Rejestracja materiałów zawartych w starych drukach Biblioteki Kórnickiej, z. 9-10, s. 613-615.
 • JASIŃSKA Stanisława, Słowacki w zapiskach Leonarda Niedźwieckiego, z. 4, s. 208-215.
 • JASIŃSKA Stanisława, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego „Myśli o wieczności”, z. 9-10, s. 39-64.
 • JASIŃSKA Stanisława, Stefana Garczyńskiego „Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej 1831” w nieznanym autografie, z. 6, s. 166-176.
 • JASIŃSKA Stanisława, Z życia Biblioteki Kórnickiej, z. 5, s. 296-300.
 • JASIŃSKA Stanisława, Zabezpieczenie fundamentów zamku kórnickiego, z. 5, s. 317-319.
 • JASIŃSKI Tomasz, Informatyka w służbie humanistyki, z. 26, s. 229.
 • JĘDRZEJEWSKA-WRÓBEL Roksana, Korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z Marią Dąbrowską, z. 27, s. 189.
 • KALENDARIUM i tablica genealogiczna. Zygmunt Celichowski 1845-1923, z. 24, s. 119-135.
 • KALETA Roman, Wiadomości o autografach Trembeckiego i Karpińskiego, z. 5, s. 240-249.
 • KALISZ Zbigniew, Fundacja „Zakłady Kórnickie” na tle fundacji w 20-leciu międzywojennym, z. 20, s. 93-112.
 • KALISZ Zbigniew, Fundacja „Zakłady Kórnickie” w latach 1925-1953, z. 15, s. 137-202.
 • KALISZ Zbigniew, Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Zarys historii, z. 25, s. 239-246.
 • KALISZ Zbigniew, Głosy opinii publicznej o Fundacji „Zakłady Kórnickie” w latach 1925-1953, z. 16, s. 235-244.
 • KALISZ Zbigniew, Gospodarka Fundacji „Zakłady Kórnickie” w latach 1925-1953, z. 16, s. 35-161.
 • KALISZ Zbigniew, Józef Grycz w Bibliotece Kórnickiej, z. 14, s. 163-175.
 • KALISZ Zbigniew, Restytucja Fundacji „Zakłady Kórnickie”, z. 26, s. 97..
 • KALISZ Zbigniew, Sprawa wydania „The Polish Nation” w świetle korespondencji Wincentego Lutosławskiego z Władysławem Zamoyskim, z. 20, s. 213-225.
 • KALISZ Zbigniew, Stanisław Bodniak – historyk i bibliotekarz, z. 19, s. 161-201.
 • KALISZ Zbigniew, Źródła aktowe do dziejów Fundacji „Zakłady Kórnickie”, z. 17, s. 193-205.
 • KALISZ Zbigniew, Zygmunt Celichowski 1845-1923: U schyłku życia, z. 24, s. 93-112.
 • KANDULSKA Irena, Działalność Jarosława Leitgebera – drukarza, księgarza, wydawcy i pisarza ludowego w latach 1873-1914, z. 15, s. 107-136.
 • KANDULSKA Irena, Mieczysław Leitgeber – poznański księgarz, wydawca i działacz oświatowy, z. 13, s. 83-114.
 • KARKUCIŃSKA Wanda, Zygmunt Celichowski 1845-1923: Wydawca, z. 24, s. 39-49.
 • KARŁOWSKA-KAMZOWA ALICJA, Fogel Jerzy, Nieznany zabytek architektury renesansowej w okolicy Kórnika, z. 11, s. 23-39.
 • KARŁOWSKA-KAMZOWA Alicja, Dekoracje drukowanych modlitewników z 1 poł. XVI w. w zbiorach kórnickich, z. 23, s. 61-79.
 • KARŁOWSKA-KAMZOWA Alicja, Zamek Kórnicki w średniowieczu i epoce nowożytnej, z. 9-10, s. 5-38.
 • KĽSINOWSKA RóżaOdnalezione rysunki kórnickich ogrodów – projekt Jammégo, ogród za jeziorem i sad na Rakowcu, z. 25, s. 305-311.
 • KAWECKA (Gryczowa) Alodia, Bibliographica XVII w., z. 2, s. 103-116.
 • KAWECKA (Gryczowa) Alodia, Pierwsze wydawnictwo Biblioteki Kórnickiej 1829-1929, z. 1. s. 77-84.
 • KAŹMIERCZAK Jerzy, Funkcje ideowe kórnickiej rezydencji Tytusa Działyńskiego, z. 12, s. 49-63.
 • KENNEDY Grimsted Patricia, Księga Metryki Ruskiej z Biblioteki Kórnickiej, z. 23, s. 183-207.
 • KLECZKOWSKI Adam, Nowy fragment Willirama parafrazy „Pieśni nad pieśniami”, z. 2, s. 87-100.
 • KŁODZIŃSKA Kamila, [Wystawa ku czci Adama Mickiewicza w Bibliotece Kórnickiej] Ogólny układ wystawy. Wykaz autorów i bibliograficznych rzadkości, z. 6, s. 417-427.
 • KŁODZIŃSKA Kamila, Czasopisma i druki prasowe od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Cz. I. Katalog czasopism XVII-XVIII w., z. 9-10, s. 345-410.
 • KŁODZIŃSKA Kamila, Czasopisma i druki prasowe od XVI do XVIII w. Cz. II. Katalog druków prasowych XVI-XVIII w., z. 11, s. 99-189.
 • KŁODZIŃSKA Kamila, Katalog kalendarzy od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 8, s. 176-297.
 • KOLABIŃSKA Maria, Bracia Kątscy w świetle papierów Leonarda Niedźwieckiego, z. 6, s. 403-416.
 • KONOPCZYŃSKI Władysław, Anglia a Polska w XVIII wieku, z. 4, s. 93-129.
 • KORDUBA Piotr, Szafy w roli strażników. Meble gdańskie w zbiorach kórnickich, z. 25, s. 313-323.
 • KORŻON Krystyna, Polskie biblioteki fundacyjne w okresie zaborów, z. 17, s. 255-261.
 • KOSMAN Marceli, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” spojrzenie wstecz i perspektywy, z. 13, s. 5-18.
 • KOSMAN Marceli, Akielewicz i Celichowski. Ze stosunków polsko-litewskich w drugiej połowie XIX wieku, z. 16, s. 17-34.
 • KOSMAN Marceli, Bibliotekarze kórniccy, z. 14, s. 5-15.
 • KOSMAN Marceli, Biblioteki w Wielkopolsce przedrozbiorowej, z. 20, s. 113-127.
 • KOSMAN Marceli, Najnowsze badania nad Biblioteką Kórnicką (1977-1981), z. 19, s. 245-264.
 • KOSMAN Marceli, Obchody jubileuszowe 150-lecia Biblioteki Kórnickiej, z. 17, s. 5-63.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1976 r., z. 14, s. 229-248.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1977, z. 15, s. 267-279.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1978 r., z. 16, s. 275-291.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN za 1979, z. 18, s. 247-266.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1980, z. 19, s. 265-286.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN za rok 1981, z. 20, s. 277-291.
 • KOSMAN Marceli, Zygmunt August w opinii współczesnych i potomnych, z. 19, s. 19-76.
 • KOSMANOWA Bogumiła, Bibliotekarstwo wielkopolskie 1793-1918, z. 20, s. 129-142.
 • KOSMANOWA Bogumiła, Polityka kadrowa Zygmunta Celichowskiego w Bibliotece Kórnickiej, z. 15, s. 79-105.
 • KOSMANOWA Bogumiła, Projekt przejścia Zygmunta Celichowskiego z Kórnika do Lwowa, z. 18, s. 213-238.
 • KOSMANOWA Bogumiła, Recepcja twórczości Stanisława Orzechowskiego od połowy XVIII do połowy XIX wieku, z. 13, s. 67-82.
 • KOWALSKI Jacek, Neogotycka przebudowa kolegiaty kórnickiej, z. 27, s. 239.
 • KOWALSKI Tadeusz, Działalność wydawnicza Biblioteki Kórnickiej, z. 7, s. 93-140.
 • KOZEŃSKI Jerzy, Teatr Kalacińskiego w Kórniku w r. 1874, z. 7, s. 405-408.
 • KOZŁOWSKA-STUDNICKA Janina, Archiwum Zarembów w zbiorze rękopisów kórnickich, z. 5, s. 205-226.
 • KOZŁOWSKA-STUDNICKA Janina, Zapiski Jędrzeja Kitowicza na archiwaliach konfederackich 1770-1771, z. 5, s. 227-239.
 • KRAJEWSKA Zofia, Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego (1892-1937), z. 11, s. 191-326.
 • KRASZEWSKI Piotr, Ludność rodzima Mazur i Warmii w polskiej prozie po II wojnie światowej, z. 25, s. 247-266.
 • KRAWIARZ Kazimierz, Naprawa „fortepianu Chopina” z salonu Tytusa Działyńskiego w zamku kórnickim, z. 22, s. 179-183.
 • KUBALIK Czesław, Tytusa Działyńskiego data, miejsce urodzenia, z. 9-10, s. 576-584.
 • KUCHARCZYK Grzegorz, „Przyjaciel Chłopów”. Próba pruskiego oddziaływania przez prasę na polskie warstwy ludowe w połowie XIX wieku, z. 25, s. 125-134.
 • KURDELSKA Janina, Druki emigracyjne w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 9-10, s. 447-547.
 • KURDELSKA Janina, Katalog emigracyjnych wydawnictw periodycznych w Bibliotece Kórnickiej, z. 7, s. 409-467.
 • KUREWICZ Regina: „Wspomnienia” Amelii Łączyńskiej, z. 27, s. 207.
 • KWIECIŃSKI Mirosław (wystawa): Anielskie wizje. 6 IX – 31 XII 2002, z. 26, s. 293.
 • KWIECIŃSKI Mirosław (wystawa): Fantastyka w malarstwie Dariusza Chojnackiego. 19 VII – 31 VIII 2002, z. 26, s. 292.
 • KWIECIŃSKI Mirosław (wystawa): Prace Józefa Kopczyńskiego.(wystawa): Spotkania z Kórnikiem i Wielkopolską. Malarstwo Jana Dasewicza. 14 VI – 31 XII 2003, z. 26, s. 296.
 • KWIECIŃSKI Mirosław(wystawa): Struktura materii. 30 V – 6 X 2003, z. 26, s. 296.
 • KWIECIŃSKI MirosławPolowania w dobrach kórnickich i zakopiańskich Władysława Zamoyskiego. Cz. I, z. 27, s. 57.
 • KWILECKI Andrzej, Przyjazd Zamoyskich do Kórnika w 1881 roku, z. 25, s. 191-195.
 • LABUDA Gerard, Akt Dagome iudex – pierwsza „konkordatowa” umowa między Polską a Stolicą Apostolską z czasów papieża Jana XV (985-996), z. 25, s. 17-24.
 • LABUDA Gerard, Nad grobem Stefana Weymana, z. 15, s. 5-6.
 • LAMBERTI Maria Jolanta, Nowak Piotr, Ludwig Koenigk (1810-1890), z. 23, s. 79-113.
 • LIBICKI Marcin, Uwagi o genezie dekoracji rękopisu BK 824, z. 23, s. 47-61.
 • ŁUCZAK Jan, Władysław Zamoyski w anegdotach, z. 23, s. 1130-125.
 • ŁUCZAK Maria (wystawa): Bohater narodowy – Tadeusz Kościuszko (1746-1817), 5 X 2001 – 30 III 2002, z. 26, s. 287.
 • ŁUCZAK Maria (wystawa): Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Historia (1925-1953) i restytucja (2001). 18 XI 2002 – 1 XI 2003, z. 26, s. 294.
 • ŁUCZAK Maria (wystawa): Tassilo von Heydebrand und der Lasa (1818-1899). Pasja życia: szachy. 17 IX 2002 – 31 I 2003, z. 26, s. 293.
 • ŁUCZAK Maria (wystawa): Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). „Bogu na chwałę, Polsce na pożytek”. 5 IX 2003 – IX 2004, z. 26, s. 297.
 • ŁUCZAK Maria, „Ideał starości”. Ignacy Domeyko w listach do Władysława Pawlickiego, z. 27, s. 135.
 • ŁUCZAK Maria, Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji 1939-1945, z. 12, s. 177-189.
 • ŁUCZAK Maria, Polscy nobliści w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Wystawa: 5 XII 2000 – 31 VIII 2001, z. 25, s. 373-377.
 • ŁUCZAK Maria, Port w Jokohamie na mapie z 1859 r. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 26, s. 271.
 • ŁUCZAK Maria, Tassilo von Heydebrand und der Lasa and his chess collection. Międzynarodowe seminarium historyków szachów. 16-18 IX 2002, z. 26, s. 277.
 • ŁUCZAK Maria, Wykaz strat wojennych z lat 1939-1945 w Bibliotece Kórnickiej, z. 14, s. 181-194.
 • ŁUCZAKOWA Jadwiga, Adam Mickiewicz w listach Ludwika Zwierkowskiego Lenoira do Władysława Zamoyskiego, z. 6, s. 355-369.
 • ŁUCZAKOWA Jadwiga, Filip Skoraczewski – powstaniec 1863 r., z. 8, s. 82-112.
 • ŁUCZAKOWA Jadwiga, Indeksy i skorowidze działów specjalnych Biblioteki Kórnickiej, z. 5, s. 312-314.
 • ŁUCZAKOWA Jadwiga, Katalog „Papierów po Leonardzie Niedźwieckim” i Archiwum Dywizji Kozaków Sułtańskich w Bibliotece Kórnickiej, z. 7, s. 241-367.
 • ŁUCZAKOWA Jadwiga, Katalog akt organizacji głównej powstania styczniowego w zaborze pruskim. (Z archiwum Jana Działyńskiego), z. 8, s. 357-388.
 • LUSKSAITÉ Inge, Wpływ walk religijnych na drukarstwo Litwy (druga połowa XVI – pierwsza XVII w.), z. 19, s. 77-109.
 • MAĆKOWIAK Przemysław, Widoki i plany twierdzy Wisłoujście w zbiorach XVII i XVIII-wiecznej grafiki książkowej Biblioteki Kórnickiej, z. 27, s. 309.
 • MAJKOWSKI Edmund, Długossiana w dziele rękopisów Biblioteki Kórnickiej, z. 5, s. 185-200.
 • MALDZIS Adam, Nieznany wiersz białoruski ze zbiorów kórnickich, z. 14, s. 177-180.
 • MAŁECKI Stanisław, Wspomnienia z mojego życia, z. 7, s. 141-196.
 • MALEWSKA Hanna, Cypriana Norwida „O miłości ksiąg dwie”, z. 6, s. 22-34.
 • MARCINIAK Anna, Udział Tytusa Działyńskiego w powstaniu i rozwoju Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z. 14, s. 17-49.
 • MARCINIAK Ryszard, Bolewska Dobrochna, Katalogi i inwentarze książek w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Kórnickiej, z. 22, s. 157-172.
 • MARCINIAK Ryszard, Biblioteka Kórnicka Tytusa Działyńskiego w r. 1826, z. 12, s. 7-18.
 • MARCINIAK Ryszard, Józef Lissner (1805-1862) – antykwariusz poznański, z. 26, s. 147.
 • MARCINIAK Ryszard, Katalogowanie rękopisów staropolskich w Bibliotece Kórnickiej, z. 19, s. 213-223.
 • MARCINIAK Ryszard, Księgozbiór Augustyna Działyńskiego (1715-1759) wojewody kaliskiego, z. 12, s. 191-235.
 • MARCINIAK Ryszard, Marcin Działyński (1716-1746) studiosus geographiae w Lejdzie, z. 25, s. 61-69.
 • MARCINIAK Ryszard, Statuty litewskie w planach wydawniczych Tytusa Działyńskiego, z. 11, s. 41-55.
 • MARCINIAK Ryszard, Wiesiołowski Jacek, Rękopisy Biblioteki Kórnickiej warsztatem pracy naukowej (1826-1976), z. 13, s. 19-54.
 • MARCINIAK Ryszard, Zbiór rzymski i paryski w Bibliotece Kórnickiej, z. 15, s. 261-266.
 • MARCINIAK Ryszard, Ze studiów nad zbiorem Acta Tomiciana. Dzieje zwodu Sapieżyńsko-Radziwiłłowskiego w okresie Oświecenia, z. 16, s. 5-16.
 • MEMORIAŁ Bronisława Piłsudzkiego, z. 27, s. 53.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, „150 lat Biblioteki Kórnickiej” wystawa w gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu (11. X. – 12. XI. 1978), z. 17, s. 219-233.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Biblioteka Kórnicka Jana Działyńskiego, z. 12, s. 117-175.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Działalność wydawnicza Jana Działyńskiego, z. 14, s. 77-120.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Ocena 25 zeszytów „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej” (1929-2001), z. 26, s. 251.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Pokłosie monografii „Jan Działyński 1829-1880”, z. 23, s. 125-139.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Przewodnik po katalogach i informatorach Biblioteki Kórnickiej PAN, z. 11, s. 327-339.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Recepcja wydawnictw kórnickich 1829-1923 (program, repertuar wydawniczy, kolportaż), z. 18, s. 57-104.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Seweryna Malinowskiego odpowiedź biskupowi czyli spór o principia teatralne w Kamieńcu Podolskim w roku 1828, z. 11, s. 57-80.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Teatralia w rękopisach Biblioteki Kórnickiej XVI – XX w., z. 9-10, s. 411-446.
 • MIKOŁAJ REJ (1505-1569). 4 II – 31 VIII 2005, (wystawa), z. 27, s. 325.
 • MIŚKIEWICZ Benon, Organizacja polowań w dobrach kórnicko-trzebawskich w latach 1927-1939, z. 25, s. 227-237.
 • MŁODECKI Stefan, Gotfryd Ernest Groddeck, studium biograficzne na podstawie notat Mikołaja Malinowskiego, z. 6, s. 301-350.
 • MŁODECKI Stefan, Z badań nad zbiorem Mikołaja Malinowskiego w Bibliotece Kórnickiej. Relacje z badań wstępnych, z. 7, s. 219-240.
 • MŁYNARZ Kazimierz, Uwagi na marginesie dwóch unikatów Andrzeja Zbylitowskiego, z. 8, s. 34-64.
 • MOLIK Witold, Działalność społeczno-kulturalna Dezyderego Adama Chłapowskiego, z. 17, s. 105-123.
 • MORZE gór. Malarstwo Violetty Książkiewicz. 7 XI 2003 – 31 III 2004, (wystawa), z. 27, s. 323.
 • MUSZYŃSKI Michał, Glosy i zapiski polskie w starych drukach Biblioteki Kórnickiej, z. 8, s. 113-164.
 • MUSZYŃSKI Michał, Glosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do roku 1550. Cz. 2, z. 9-10, s. 156-282.
 • MUSZYŃSKI Michał, Proweniencje poloników XVI wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej (uzupełnienia do „Katalogu” K. Piekarskiego), z. 13, s. 145-270.
 • NAGANOWSKI Tomasz, Brandstaetteriana w Bibliotece Kórnickiej PAN, z. 18, s. 239-246.
 • NAGANOWSKI Tomasz, Gromadzenie pamiątek narodowych na zamku kórnickim w XIX w., z. 18, s. 17-56.
 • NAGANOWSKI Tomasz, Udostępnianie zbioru pamiątek historycznych w Kórniku w okresie zaborów, z. 19, s. 111-160.
 • NAGANOWSKI Tomasz, Udział zbiorów kórnickich w wystawach krajowych i zagranicznych w dobie zaborów, z. 17, s. 79-103.
 • NAJBLIŻSZE – najciekawsze. Wystawa poplenerowa.18 IX – 15 XII 2004, (wystawa), z. 27, s. 325 .
 • NIEMIR Jacek, Spuścizna Jędrzeja Giertycha w Bibliotece Kórnickiej, z. 25, s. 343-353.
 • NIEMIR Jacek, „Polska w obszernych wiadomościach swoich skrócona…” rękopisy dzieła Józefa Andrzeja Załuskiego, z. 21, s. 137-147.
 • NIZIO Krystyna, Autorstwo poematu „Stanu wdowiego tęskliwego pobożne zabawy i pociechy”, z. 19, s. 203-212.
 • NIZIO Krystyna, Mieczysław Stefan Geniusz w kręgu działaczy niepodległościowych i literatów, z. 13, s. 115-137.
 • NIZIO Krystyna, Nieznany przekaz „Historii Pięciu Braci męczenników” w rękopisie BK 1624, z. 23, s. 163-183.
 • NIZIO Krystyna, Przekazy rękopiśmienne „Policyi Królestwa Polskiego” Stanisława Orzechowskiego, z. 20, s. 185-196.
 • NIZIO Krystyna, Wojna domowa szlachty z Sapiehami na pióra, z. 22, s. 125-155.
 • NOWAK Ewelina: Konserwacja czy restauracja. Konferencja. 25 XI 2002, z. 26, s. 284
 • NOWAK Joanna, Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu, z. 25, s. 161-171.
 • NOWAK Piotr, Inicjatywy nakładcze i wydawnicze Biblioteki Fundacji „Zakłady Kórnickie” 1925-1953, z. 22, s. 97-116.
 • NOWAK Piotr, Korespondencja Józefa Muczkowskiego z Tytusem Działyńskim, z. 21, s. 211-251.
 • NOWAK Piotr, Lamberti Maria Jolanta, Ludwig Koenigk (1810-1890), z. 23, s. 79-113.
 • NOWAK Zofia, Historia Zakładu Kórnickiego. Cz. 1. Kórnik – Lubowla – Kalwaria Zebrzydowska 1882-1889, z. 25, s. 197-226.
 • NOWAK Zofia, Historia Zakładu Kórnickiego. Cz. 2. Zakopane-Kuźnice, wrzesień 1889-lipiec 1914, z. 26, s. 31.
 • NOWAK Zofia, Ludwika Koenigka wspomnienie o Tytusie Działyńskim, z. 24, s. 183-208.
 • NOWAK Zofia, Proces Tytusa Działyńskiego w latach 1831-1838 z rządem o zasekwestrowanie dobra kórnickie, z. 12, s. 93-115.
 • NOWAK Zofia, Przejęcie dóbr kórnickich przez Władysława Zamoyskiego w spadku po Janie Działyńskim, z. 14, s. 121-143.
 • NOWAK Zofia, Superekslibris Dantyszka w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 23, s. 159-163.
 • NOWAK Zofia, Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1890-1909, z. 21, s. 43-136.
 • NOWAK Zofia, Zasługi Władysława Zamoyskiego dla budowy kolei Chabówka- Zakopane, z. 22, s. 35-96.
 • OLSZEWSKA Maria, Dwa inwentarze klucza kórnickiego z XVII wieku, z. 7, s. 197-218.
 • OLSZEWSKI Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, z. 8, s. 165-175.
 • ORAŃSKA Józefa, Kajetan Wincenty Kielisiński w świetle dokumentów i prac w zbiorach kórnickich, z. 4, s. 130-152.
 • ORAŃSKA Józefa, Nieznane miniatury Napoleona i szkic z Longwood w zbiorach kórnickich, z. 3, s. 302-305.
 • ORAŃSKA Józefa, Rysunki Jana Piotra Norblina w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 5, s. 79-101.
 • OSTRORÓG Aneta, Zapomniany fotograf – Stanisław Julian Ostroróg, z. 27, s. 217.
 • OWADOWSKA Renata, Antoni Bukaty (1808-1876) – zapomniany emigrant, z. 25, s. 135-141.
 • PAMIĘTNIK, Biblioteki Kórnickiej. Spis treści zeszytów 1-25, z. 26, s. 309.
 • PARK Sanssouci na fotografiach Rolanda Handricka. 4 VII – 31 VIII 2005, (wystawa), z. 27, s. 329.
 • PAWLACZYK Anna, Prinke Rafał T.: , Dwa listy Zygmunta III Wazy do cesarza Rudolfa II w sprawie alchemika Mikołaja Sędziwoja, z. 27, s. 127.
 • PEŁCZYŃSKI Marian, Czy Ferdynand Hoesick zawsze fantazjował?, z. 6, s. 436-440.
 • PENTEK Zdzisław, Jan Karol Dachnowski – pisarz miejski poznański, genealog i heraldyk szlachty pruskiej XVII wieku, z. 25, s. 89-97.
 • PIETROWICZ Joanna, Zamoyscy i Cieszkowscy we wspomnieniach Klary Dembińskiej, z. 26, s. 81.
 • PIETRZAK Jolanta, Turyści w zamku kórnickim, z. 24, s. 147-167.
 • PIGOŃ Stanisław, Nad autografem III części Dziadów, z. 6, s. 177-188.
 • PIWOCKA Joanna, Godzinki francuskie ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, z. 23, s. 149-159.
 • PLENER malarski „Kórnik 2005”. Wystawa poplenerowa 21 V – 12 VI 2005, (wystawa), z. 27, s. 328.
 • PŁOSZEWSKI Leon, Mickiewicz w korespondencji i zapiskach Leonarda Niedźwieckiego, z. 6, s. 189-285.
 • POCIECHA Władysław, O zjeździe w Poznaniu w r. 1530, z. 4, s. 5-76.
 • POCIECHA Władysław, W sprawie wydawnictwa Aktów Tomicianów, z. 3, s. 9-41.
 • POLLAK Roman, Poprawki tekstu w wydaniu „Ogrodu fraszek” Wacława Potockiego, z. 4, s. 173-179.
 • POTOCKA Irena, Zygmunt Celichowski 1845-1923: Księgarz, z. 24, s. 51-58.
 • POTOCKI Mikołaj (wystawa): Sztuka Indii i krajów Dalekiego Wschodu. 14 VI – 15 X 2002, z. 26, s. 289.
 • POTOCKI Mikołaj: Babiniec – przedsionek zamku kórnickiego, z. 27, s. 227.
 • POTOCKI Mikołaj, Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego, z. 25, s. 333-341.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz (wyd.), Listy Józefa Łukaszewicza do Tytusa Działyńskiego, z. 20, s. 197-211.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Genealogia kórnickiej linii Działyńskich, z. 12, tabl. 1.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Indeks osób, z. 12, s. 255-264.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Jan Nepomucen Romanowski (1831-1861) bibliotekarz kórnicki, z. 13, s. 55-65.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Kilka mów Tytusa Działyńskiego, z. 21, s. 175-209.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Miejsce Biblioteki w koncepcji Fundacji Kórnickiej, z. 14, s. 145-161.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Początki kolekcjonerstwa i mecenatu kulturalnego Tytusa Działyńskiego, z. 25, s. 143-150.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Podstawy finansowe Biblioteki Kórnickiej w latach 1826-1924, z. 12, s. 19-47.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Współpracownicy Biblioteki Kórnickiej od połowy XIX w do r. 1924, z. 12, s. 237-248.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Wydarzenia 1848 r. w Poznańskiem w świetle listów i relacji Działyńskich, z. 22, s. 229-260.
 • PRINKE Rafał T., Pawlaczyk Anna:, Dwa listy Zygmunta III Wazy do cesarza Rudolfa II w sprawie alchemika Mikołaja Sędziwoja, z. 27, s. 127.
 • PRINKE Rafał T., Wisłocki JerzyBieniaszewski Adam, Spuścizna Włodzimierza Dworzaczka, z. 24, s. 169-182.
 • PRINKE Rafał T., Ars quam chemiam vocant. Starodruki alchemiczne w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 26, s. 161.
 • PRINKE Rafał T., Drzewa dziedzictwa. Od archaicznej metafory do struktury informacyjnej, z. 25, s. 25-60.
 • PRONOBIS-BOBOWSKA Małgorzata, Kopie – pomysł na udostępnianie i ochronę zbiorów na przykładzie liber catenatus ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, z. 26, s. 219.
 • PRZEDMIOT i człowiek. Malarstwo Hanny i Jerzego Wiśniewskich 5 VI – 31 VIII 2004, (wystawa), z. 27, s. 323.
 • PYZIO Jan, Związki Józefa Chociszewskiego z Biblioteką Kórnicką, z. 18, s. 105-121.
 • QUINKENSTEIN Małgorzata A.: Unikatowy album drzeworytów „Brudnopis Józefa Muczkowskiego”, z. 27, s. 103.
 • REGULAMIN tymczasowy korzystania z Biblioteki Kórnickiej, z. 1, s. 117.
 • RZOŃCA Jan, Interpretacje zjawiska komety z 1618 roku w starodrukach Biblioteki Kórnickiej, z. 22, s. 117-124.
 • RZOŃCA Jan, Ostatni sejm przed Cecorą (w 1619 r.), z. 20, s. 5-91.
 • RZOŃCA Jan, Stosunek senatorów do królewskiej propozycji zwołania sejmu w 1619 roku, z. 18, s. 199-212.
 • SAWRYMOWICZ Eugeniusz, Adama Mickiewicza wiersze drezdeńskie w odpisach A. E. Odyńca i C. Działyńskiej, z. 6, s. 5-21.
 • SEREDYKA Jan, Aktywność senatorów wielkopolskich na sejmach drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy (1611-1632), z. 18, s. 5-16.
 • SIERPOWSKI Stanisław, Jerzy Wisłocki – prawnik, historyk, archiwista, wydawca, bibliotekarz, działacz społeczny, z. 25, s. 5-15.
 • SIERPOWSKI Stanisław Perspektywa biblioteki elektronicznej, z. 26, s. 237.
 • SIKORSKI Andrzej, Mazowiecka linia Działyńskich h. Ogończyk, z. 25, s. 71-87.
 • SKAŁKOWSKI Adam Mieczysław, Juliusz Enoch i jego pisma w sprawach polsko-rosyjskich (1861-1864), z. 4, s. 180-207.
 • SKAŁKOWSKI Adam Mieczysław, Juliusz Enoch i jego pisma w sprawach polsko-rosyjskich (1861-1864) zakończenie, z. 5, s. 265-295.
 • SKAŁKOWSKI Adam Mieczysław, Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji 3 Maja, z. 2, s. 50-83.
 • SKORUPSKA Zofia, Fryderyk Chopin w relacjach Leonarda Niedźwieckiego, z. 9-10, s. 97-119.
 • SKORUPSKA Zofia, Władysław Pociecha w Bibliotece Kórnickiej, z. 7, s. 479-495.
 • SOKOŁOWSKA-HURNOWICZ Barbara, Album Marii i Leona Papieskich, z. 21, s. 163-173.
 • SPIERALSKI Zdzisław, Dokumenty Archiwum Koronnego Krakowskiego w Bibliotece Kórnickiej, [Cz. 1], z. 17, s. 65-78.
 • SPIERALSKI Zdzisław, Dokumenty Archiwum Koronnego Krakowskiego w Bibliotece Kórnickiej. Cz. 2, z. 19, s. 5-17.
 • SPRAWOZDANIE za okres od 1 lipca 1945 roku do 30 czerwca 1946 roku, z. 3, s. 323-330.
 • SZNAJDER Gabriela Projekty przejęcia wydawnictwa Acta Tomiciana przez Akademię Umiejętności, z. 27, s. 95.
 • SZUSTER Kamila, O kopiariuszach Andrzeja Opalińskiego, marszałka wielkiego koronnego, z. 7, s. 37-73.
 • SZYNDLER Bartłomiej, List Tytusa Działyńskiego do generała Józefa Chłopickiego, z. 23, s. 223-227.
 • TOPOLSKA Maria Barbara, Biblioteki w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i pierwszej połowie XVII w., z. 20, s. 143-183.
 • TOPOLSKA Maria Barbara, Czytelnictwo książek wydanych na Litwie i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII w. Cz. 1: Literatura religijna i polemiczna, z. 15, s. 203-237.
 • TOPOLSKA Maria Barbara, Czytelnictwo książek wydanych na Litwie i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Cz. 2, z. 16, s. 245-274.
 • TUMOLSKA Halina, Stefan Giller z Opatówka (w świetle materiałów kórnickich), z. 18, s. 153-174.
 • TYMCZASOWY regulamin Biblioteki Kórnickiej, z. 1, s. 113-116.
 • URBAN Wacław, Poznań skarbnicą materiałów do Kochanowskiego, z. 17, s. 141-147.
 • USTAWA z dnia 1926 r., o „Zakładach Kórnickich”, z. 1, s. 109-112.
 • WACHOWIAK Bogdan, Petycja prowizorów polskiego kościoła luterańskiego na Kamiennej Grobli w Królewcu do króla pruskiego z 1798 r. Przyczynek do polskiej kwestii językowej w Prusach, z. 25, s. 115-123.
 • WAGNER Arkadiusz: Ekslibris Ludwika barona Schimmelpfenniga w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, z. 26, s. 205.
 • WĘDZKI Andrzej: Początki Bnina, z. 8, s. 5-22.
 • WEYMAN Stefan, Biblioteka Kórnicka pod egidą Polskiej Akademii Nauk (1954-1966), z. 9-10, s. 585-612.
 • WEYMAN Stefan, Lokacja miasta Bnina, z. 8, s. 23-33.
 • WEYMAN Stefan, Przywileje lokacyjne miasta Kórnika, z. 7, s. 5-35.
 • WEYMAN Stefan, Słowo wstępne, z. 12, s. 5-6.
 • WEYMAN Stefan, Z życia Biblioteki Kórnickiej [1958], z. 6, s. 441-446.
 • WEYMAN Stefan, Z życia Biblioteki Kórnickiej [1959], z. 7, s. 469-477.
 • WHELAN Agnieszka, Kórnik, Alhambra i romantyczny ideał. O motywach orientalnych w architekturze rezydencji Tytusa Działyńskiego, z. 21, s. 11-33.
 • WIESIOŁOWSKI JacekMarciniak Ryszard, Rękopisy Biblioteki Kórnickiej warsztatem pracy naukowej (1826-1976), z. 13, s. 19-54.
 • WIESIOŁOWSKI Jacek, Dar książkowy Łukasza Dajewskiego dla Kolegiaty Marii Magdaleny w Poznaniu – 1740 r., z. 11, s. 81-97.
 • WIESIOŁOWSKI Jacek, Inkunabuły Biblioteki Kórnickiej. Cz. I. Katalog, z. 9-10, s. 284-344.
 • WIESIOŁOWSKI Jacek, Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. Przyczynki do dziejów poezji polsko-łacińskiej, z. 15, s. 239-259.
 • WISŁOCKI JerzyBieniaszewski Adam, Prinke Rafał T., Spuścizna Włodzimierza Dworzaczka, z. 24, s. 169-182.
 • WISŁOCKI Jerzy, Biblioteka Kórnicka w latach 1982-1992, z. 23, s. 233-263.
 • WITKOWSKI Michał, Badania nad dawnym drukarstwem wielkopolskim, z. 5, s. 301-311.
 • WITKOWSKI Michał, Zapomniany odkrywca „Kazań gnieźnieńskich”, z. 5, s. 250-261.
 • WOJEWODZIANKA Ewa, Dzieje zbioru militariów zamku kórnickiego, z. 9-10, s. 137-153.
 • WYROZUMSKI Jerzy, Miejsce procesu Polski z zakonem krzyżackim w 1339 r. w polityce Kazimierza Wielkiego, z. 23 s. 37-47.
 • WYSOCKA Barbara, Tytus Działyński – stan badań, z. 25, s. 151-159.
 • WYSOCKA Barbara, Wieczór poświecony pamięci prof. Alojzego Sajkowskiego (1921-2003), z. 26, s. 285.
 • WYSOCKA Barbara, Zespół pałacowo-parkowy w Gołuchowie i w Kórniku. Mecenat Izabelli i Jana Działyńskich. Konferencja. 15-16 V 2003, z. 26, s. 284.
 • WYSOCKA Barbara, Zygmunt Celichowski 1845-1923: Plenipotent, z. 24, s. 59-92.
 • WYSTAWA, retrospektywna z okazji 20-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków. Polska Sztuka Użytkowa. 15 IV – 11 VI 2005, (wystawa), z. 27, s. 327.
 • ZAGARTOWSKA Danuta, Darczyńcy Biblioteki Kórnickiej w ostatnim dwudziestoleciu, z. 25, s. 355-372.
 • ZAGARTOWSKA Danuta, Zygmunt Celichowski 1845-1923: Bibliotekarz, z. 24, s. 9-38.
 • ZAMEK Królewski w Poznaniu. Wystawa pokonkursowa 17 VII – 15 IX 2004, (wystawa), z. 27, s. 324.
 • ZAMOYSKI Władysław List do Zofii z Grudzińskich Broel-Platerowej z 27 lipca 1913 r. (fragment), z. 26, s. 9.
 • ZATHEY Jerzy, Ze źródeł do dziejów walki klasowej w żupach krakowskich. (Dokumenty z rękopisu Kórnickiego 194 i 203), z. 5, s. 177-184.
 • ZERBIN Krystyna, „Rolnik Wielkopolski” 1933-1939, z. 17, s. 125-140.
 • ZIERHOFFER Karol, Zierhoffer Zofia, Nazewnictwo w Anonima „Diariusza peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej 1595”, z. 24, s. 137-146.
 • ZIERHOFFER Zofia, Zierhoffer Karol, Nazewnictwo w Anonima „Diariusza peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej 1595”, z. 24, s. 137-146.
 • ZIERHOFFEROWA Zofia, Kórnik – znaczenie i historia nazwy, z. 21, s. 5-10.