NOWE NABYTKI W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

Wykaz nowych nabytków z II kwartału 2013 roku (kwiecień-czerwiec).

POWRÓT


RĘKOPISY

Miasto Kórnik. Opis monograficzny Miasta Kórnika.; Poznań : 1988.

Spuścizny:


STARODRUKI

Crellius Johann Franc.; Ad librum Hugonis Grotii, quem de satisfactione Christi adversus Faustum Socinum Senensem scripsit, responsio.; Racoviae : Typis Sternacianis, 1623.

Monitor R.P 1774 T. 2, Nr 53-104; Warszawa : Druk. Mitzlerowska, 1774


DRUKI XIX W.

DUMAS, Aleksander; Les Trois Mausquetaires. Tome second.; Paris : Calmann Levy, 1894.

EICHHORST, Hermann; Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. T. 2.; Wien ; Leipzig : Urban Schwarzenberg, 1885.

Grodzicki, Tomasz; Mowy parafijalne miane w Warszawie, w kościele św. Jędrzeja T. 1-2; Wyd. 2; Kraków Nakł. Księgarni Katolickiej, 1883.

Hube, Romuald; Sądy ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi 14 wieku.; Warszawa : Nakł. Redakcyi Biblioteki Umiejętności Prawnych 1886; Prawo polskie w 14 wieku

Knaisz, Michaele; Chronologo-provinciale ordinis F. F. Minorum S. Francisci.; Posonii : G. A. Belnay, 1803.

Koźmian, Stanisław; Pisma wierszem i prozą. T. 1-2; Poznań : Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego 1870.; T. 1 i 2 w 1 vol.

KRASZEWSKI, Józef Ignacy; BOLESŁAWITA, B. (pseud. Józefa Ignacego Kraszewskiego); Tułacze. Opowiadania historyczne. T. 1.; Wyd. 2.; Poznań : Nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego, 1900.

Meyers konversations Lexikon Bd 13.; Leipsig ; Wien : Bibliographisches Institut, 1896.

Meyers konversations Lexikon Bd 15.; Leipsig ; Wien : Bibliographisches Institut, 1897.

Meyers konversations Lexikon Bd 19.; Leipsig ; Wien : Bibliographisches Institut, 1896.

Meyers konversations Lexikon Bd 4.; Leipsig ; Wien : Bibliographisches Institut, 1894.

Meyers konversations Lexikon Bd 8.; Leipsig ; Wien : Bibliographisches Institut, 1894.; Def. Brak stron 1-256.

WITOWSKI, Gerard Maurycy; Pustelnik z Karkowskiego Przedmieścia; Warszawa : Druk. Zawadzkiego i Węckiego, 1817.


CZASOPISMA XIX W.

Kurjer Warszawski. Nr 236-349/1833; Warszawa : [s.n.], 1833.


DRUKI XX W. DO 1945

BARAŃSKI, Franciszek; Jeszcze Polska nie zginęła. Pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2 słowa.; Lwów ; Warszawa : Nakład i własność Księgarni Polskiej Bernarda Połanieckiego, ca 1925.

BASSARA, Antoni St.; Przez pogrom. Powieść na tle historycznem 1812 r.; Lwów : Nakład Macierzy Polskiej, 1912.

Bosiacki, Bogusław; Rozwój żeglugi śródlądowej w Niemczech - i nasze zadania w tej dziedzinie gospodarki narodowej; Warszawa : Nakładem T-wa Propagandy Budowy Dróg i Budowli Wodnych w Polsce 1928.; Drogi Wodne w Polsce T. 6

CHAMBERLAIN, Houston Stewart; Die Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts. 2 Hälfte.; 5 Auflage; München : Verlagsanstalt F. Bruckmann A.G., 1904.

DMOWSKI, Roman; WYBRANOWSKI, Kazimierz (pseud. Romana Dmowskiego); W połowie drogi. Powieść.; Warszawa : Skład Główny Gebethner i Wolf , 1931.

DOŁEGA, MOSTOWICZ, Tadeusz.; Znachor.; Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1938.

Fischer, Stanisław; Kazimierz Wielki jego stosunek do Bochni i Bocheńszczyzny.; Bochnia : Nakł. Tym. Wydziału Powiatowego, 1934.

Friedenthal, Albert; Das Weib im Leben der Völker. Mit 1084 Abbidungen im Text, 48 farbigen Beilagen und einer ethnographischen Karte, Erster, Zweiter Band; Berlin : Verlagsanstalt für Litteratur und Kunst, 1910

GALSWORTHY, John; Biała małpa.; Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1931.

GALSWORTHY, John; Saga rodu Forsytów T.3. Przebudzenie, Do wynajęcia.; Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze Rój, 1930.

Guedalla, Philip; The second empire; New York : Garden City Publishing Co, 1923.

Heijermans, Herman; Wnętrza (służąca-małżeństwo). Nowele; Warszawa : Nakładem i drukiem M. Arcta 1905.

Innes, A. D.; The Hohenzollerns a historical study.; London : T. C. & E. C. Jack, 1915.

Kalinowski, Kazimierz; Co powinniśmy wiedzieć o Adamie Mickiewiczu; Warszawa : Nakładem i drukiem M. Arcta, 1914

KNOT, Antoni; Urywki z dziejów propagandy wojennej Stefana Batorego; Lwów : [s.n], 1929.

Kociałkowski, Władysław; Tajemnice z życia Najśw. Maryi Panny w rozmyślaniach z modlitwami; Poznań : Nakładem Księgarni Katolickiej, 1887.

Konczyński, Tadeusz; Lason, Józef; Powrót wiosny. Komedya; Legiony na Wołyniu. Kilka kart z pamiętnika. Lason, Józef; Kraków Nakł. J. Czernecki, 1918.; Klocek

KRASZEWSKI, Tadeusz; Dyrektor Central-Hotelu. Powieść sensacyjna.; Poznań : Nakład i czcionki Drukarnia Polska, Spółka Akcyjna, 1936.

Szaniawski, Klemens; Oryginał z Piskorzewa. Obrazek z natury; Warszawa : Nakładem i drukiem M. Arcta, 1908; Aut. Klemens Junosza.

TUCZYŃSKI, Fr. Xaw.; Na krzyżówce. Powieść z dawnych czasów polskich.; Wyd. 2.; Poznań : Nakładem i drukiem Fr. Chocieszyńskiego, 1902.

Übersichtskarte zum Reichsbahn Kursbuch Nordost - und Mitteldeutschland; 1943.

Weismantel, Leo; Rebellen in Herrgotts Namen; Berlin : Deutsche Buch Gemeinschaft MBH, 1932.

Zimowski, Kazimierz; Z czasów Bolesława Chrobrego. Opowiadania historyczne z 5 rycinami i mapką.; Kraków : S. A. Krzyżanowski, 1908.


CZASOPISMA XX W. DO 1945

Dziennik Urzędowy Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej. R. 2 1921 (nr 1-34); Warszawa : Poznań Tłocznia Ministerstwa byłej dzielnicy Pruskiej w Poznaniu, 1921.

Kalendarz św. Piotra Klawera na rok Pański 1934. R. XX; Krosno : Nakładem Sodalicji św. Piotra Klawera, 1934.

Łowiec Polski. Organ Polskiego Związku Łowieckiego. Nr 1-4, 7-8, 10-11, 13-15/1939; Warszawa : Jan Sztolcman, 1939

Niepodległość. Czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej. T. 9 z. 3(23).; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badania Najnowszej Historji Polski, 1934.; Wasilewski, Leon red.

Nowy Kurjer Warszawski. Nr 1-75/1940; Warszawa : [s.n.], 1940.

Orzeł Biały. R. 1845, Nr 1-24, 1841, Nr 4-7, 18-19, 32-41, 43, 46-48, 1843, Nr 12-17, 1840 4 numery, 1845, Nr 7-12, 18-20, 1847, N4 3-4, 1846 Nr 6-13; Wasilewski, Leon red.

Polska. Tygodnik. R. 1, Nr 6-7, 9/1935, R. 2, Nr 6, 8-10, 12, 16-17, 26-29, 32, 34-39, 41, 44-47, 50, 51/1936, R. 3, Nr 8, 14, 19, 21, 22, 24, 26-31, 36/1937; Warszawa : Jerzy Grabowski, 1935 - 1937

Przewodnik Przemysłu i Handlu Polskiego. R. 1/1926; Warszawa : [s.n.], 1926.; Pączewski, Leon, red. nacz.

Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego na rok 1826.; Warszawa : Litogr. Sztabu Kwaterm. : Gł. Woyska, 1826.

Rola. Pismo tygodniowe, społeczno-literackie, R. 8, Nr 31-35/1890, R. 9, Nr 13-15, 17, 25-31, 51,52/1891, R. 10, Nr 1-8/1892, R. 11, Nr 1-2, 4, 6-8/1893.; Warszawa : [s.n.], 1890.; Jeleński, Jan

Wyzwolenie. Organ Eleuteryi. R.I, Nr 1-12/1906; Kraków : Redakcja, 1906.

Ziemia Częstochowska T. 2/1938; Częstochowa : Wydawnictwo Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej 1938.


NOWE DRUKI PO 1945

"Umysł stateczny i w cnotach gruntowny". Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego.; Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.; Studia o Literaturze Dawnej ; T. 1; Grześkowiak, Radosław, red. nauk.; Krzywy, Roman, red. nauk.

; Korespondencja. Listy do i od Kazimierza Jasińskiego.; Dominikańskie pochówki Piastów.; spuścizna Kazimierza Jasińskiego

ACKROYD, Peter; Londyn. Biografia.; Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2011.

Adamczewski, Przemysław; Górski Karabach. W polityce niepodległego Azerbejdżanu; Warszawa : Dialog, 2012.

ADAMCZYK, Mieczysław.; Kronika Wszechnicy Świętokrzyskiej 2011/2012; Kielce : Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, 2012.; Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 151

ADAMCZYK, Mieczysław; GMITRUK, Janusz; Polskie państwo podziemne w depeszach do rządu RP Stanisława Mikołajczyka w Londynie 1943-1944; Kielce ; Warszawa : Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, 2012.

Aksamitow, Anatol; Czurak, Maria; Słownik frazeologiczny białorusko-polski; Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2000.

ANDRZEJEWSKI, Marek; Do towarzystwa Mikołaja Kopernika czyli studencka anegdota.; Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.

Andrzejewski, Tomasz; Szlaki kulturowe w Gminie Kożuchów.; Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2012.

Ari Thorgilsson; Księga Islandczyków; Sandomierz : Armoryka, 2013.; Biblioteka Tradycji Europejskiej ; Nr 43

Atlas Tatrzański Park Narodowy.; Zakopane ; Kraków : 1985.

Atlas zur Geschichte Band 1,2.; Leipzig : Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha, 1981-1982.

AUSTEN, Jane; Perswazje.; Warszawa : Prószyński i S-ka, 2012.

AVERBACH, Youri; Finales de fous.; Paris : Hatier, 1985.

BALZER, Oswald; Statuty Kazimierza Wielkiego; Poznań : Nakł. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, 1947.; Studia nad Historią Prawa Polskiego T. 19

Barbarzyńcy u bram. Monografia oparta na materiałach z VI Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin 5-7 sierpnia 2011; Toruń : Adam Marszałek, 2012; Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego

BARNAŚ, Zofia; Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich "Ziemi Nadnoteckiej"; Czarnków : Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 2011.

Bartkowiak, Przemysław; Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989; Zielona Góra : Pro Libris, 2012.

BAR-ZOHAR, Michael; MISHAL, Nissim; Mossad. Najważniejsze misje izraelskich tajnych służb.; Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2013

BASIĄSKI, Jan; Organizacja i znaczenie służby sanitarno-medycznej w przebiegu powstania wielkopolskiego i organizacji Wojska Wielkopolskiego 1918-1919.; Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2010.

Beda Czcigodny. Komentarz do Listu Jakuba.; Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2013.; Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy T. 67

Bedyński, Tomasz; Lech Bądkowski - znany i nieznany. Monografia bibliograficzna za lata 1941-2009; Gdańsk : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, 2010

Berbesz, Marian; Bohater wrześniowych dni. Pułkownik Wacław Wilniewczyc.; Lubliniec : nakładem autora, 2011.

BERING, Piotr; Teatr w kronice. Studia nad dramatycznością kronik średniowiecznych.; Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.

Berkeley, George; Alkifron; Kęty : Marek Derewiecki 2008; Biblioteka Europejska

BESALA, Jerzy; Zygmunt Stary i Bona Sforza.; Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2012.

BHATTA, Panduranga; Origin and genesis of chess.; Seevetal : 1994.; Meissenburg, Egbert

BIAŁONOWSKA, Magdalena; Andrzej Stanisław Ciechanowiecki. Kolekcjoner, marszand i mecenas; Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012.; Źródła i monografie 393

Biblia Slavica Serie 3 Ostslavische Bibeln, Band 3.; Evangelienübersetzung des Jepifanij Slavynec'kyj, Moskau 1673. Facsimile-Ausgabe.; Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2002.

Biblia Slavica Serie 4 Südslavische Bibeln, Band 1.; Das Tetraevangelium des Makarije aus dem Jahre 1512. Facsimile-Ausgabe.; Paderborn : Ferdinand Schöningh, 1999.

Bibliografia Kaszub. Artykuły z czasopism. T. 1: 1945-1956; Gdańsk : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, 2012

Biblioteca Apostolica Vaticana. Liturgie und Andacht im Mittelalter; Köln : Erzvischöfliches Diözesanmuseum, 1993

BIELAWSKI, Józef; Islam; Warszawa : KAW, 1980.

Bielska-Krawczyk, Joanna; Świat w sąsiedztwie zaświatów. Gustaw Herling-Grudziński, Krystyna Herling-Grudzińska, Jan Lebenstein; Kraków : Universitas, 2011.

Bieńkowska, Irena; Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła; Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.; Studia et Dissertations Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis. Seria B ; T. 19

BIERDIAJEW, Mikołaj; Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka; Kęty : Antyk, 2004; Biblioteka Europejska

BIERDIAJEW, Mikołaj; Niewola i wolność człowieka. Zarys filozofii personalistycznej; Kęty : Antyk, 2003.; Biblioteka Europejska

Boccaccio, Giovanni; O słynnych kobietach; Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.; Biblioteka Renesansowa : T. 3

Bonnal, Henri; Manewr wileński. Zarys strategii Napoleona i jego psychologii wojskowej (styczeń 1811 - lipiec 1812).; Oświęcim : NapoleonV, 2010

BOŃCZA-BYSTRZYCKI, Lech; BASIŃSKA, Ilona M.; Duchowieństwo polskie wobec powstania wielkopolskiego 1918-1919.; Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2010.

Borzym, Julian; Pamiętnik podlaskiego szlachcica; Łomża : Oficyna Wydawnicza "Stopka", 2009.

Brzeziński, Witold; Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku.; Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012; Biblioteka Genealogiczna T. 10

Bułgakow, Sergiusz; Światło wieczności. Medytacje i spekulacje; Kęty : Marek Derewiecki, 2010; Biblioteka Europejska

BURSKA, Lidia; Cytaty z życia i literatury; Kraków : Universitas, 2012; Krytyka XX i XXI wieku 18

BÜSING, Günter; GRUBER, Hans; John Niemann Eine Gedenkschrift.; München : 1996.

CARO, Leopold; Zmierzch kapitalizmu.; Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012.; Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ; 47

CHERON, Andre; Le joueur d'échecs au pays des Merveilles.; Lausanne : Diffusion Payot, 1982.

Chmielewski, Andrzej; 1945 Policko - krwawa pułapka. Cz. 2; Międzyrzecz : Literat Andrzej Chmielewski, 2013.

Ciekawość świata, ludzi, kultury... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej.; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012; Societas ; 43; Hołda, Renata; Paleczny, Tadeusz

CIMEK, Gracjan; Franz, Maciej; Współczesne stosunki polsko-rosyjskie. Wybrane problemy; Toruń : Adam Marszałek, 2012

Cisek, Janusz; Granice Rzeczypospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w świetle amerykańskich raportów dyplomatycznych i wojskowych 1919-1921.; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012.; Societas : 39

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18. R; Barcik, Mieczysław; Cieślak, Adam; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013.; Z Prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C; Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII-XX T. 3: 1850/51-1917/18

Cotruglio, Benedykt; Księga o sztuce handlu; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2007.

Cowley, Robert; The Great War. Perspectives on the first worl war; New York : Random House Trade Paperbacks, 2004

Curl, James Stevens; The art & architecture of freemasonry. An Introductory study; Londyn : B. T. Batsford, 2002.

CYTOWSKA-SIEGRIST, Ewa; Stany Zjednoczone i Polska 1939-1945.; Warszawa : Neriton, 2013.

Czaplicki, Czesław; Poszukiwany listem gończym.; Wrocław : Nortom, 2004.

CZARNIECKA-HABERKO, Anna; Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej; Toruń : Adam Marszałek, 2012.; Studia o Literaturze Dawnej ; T. 1

CZEKAJEWSKI, Franciszek; Pamiętnik z okresu II wojny światowej pisany w Częstochowie przez Franciszka Czekajewskiego. Od dnia 1 września 1939 r. do dnia 8 września 1945; Warszawa : Kobieta, 2006.

CZEKAŁA-MUCHA Genowefa; Królestwa na piasku; Warszawa : KAW, 1979.

CZERNIAKOWSKA, Ewa; Bernard Zygmunt Milski jako miłośnik Mickiewicza.; Wyd. 2 popr. i uzup.; Gdańsk ; Pruszcz Gdański : Wydawnictwo Jasne, 2013.

DANECKI, Ryszard; Galeria znanych plastyków wielkopolskich.; Międzychód : Drukarnia, 2012.

Darman, Peter; Uniforms of World War II; London : Chartwell Books, 1998.

Dawidek-Gryglicka, Małgorzata; Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku.; Kraków : Korporacja Halart, 2012.

Die Entfaltung der Wissenschaft.; Glückstadt : Kommissions-Verlag, 1957.

Diversis, Filip de; Opis Dubrownika.; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze " Historia Iagellonica", 2004

DOLAŃSKI, Dariusz; Trzy cesarstwa. Wiedza i wyobrażenia o Niemczech, Turcji i Rosji w Polsce XVIII wieku.; Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013.

Domańska, Antonina; Trzaska i zbroja. Opowieść z czasów Kazimierza Wielkiego; Wyd. nowe.; Kraków : Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1948

DOSTAW, Zdzisław; Pod prąd. Wspomnienie z PRL-u.; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Agawa, 2013.

DRĄŻKOWSKA, Anna; Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku.; Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012.

DROŻAK, Bolesław; Kórnik lat trzydziestych ubiegłego wieku - wspomnienia.; Warszawa : 2013.

Dudek, Joanna; Problem unaukowienia etyki. Teoretyczne i normatywne aspekty twórczości Marii Osowskiej.; Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012.

Dupont, Phillipe; Pamiętniki historyi życia i czynów Jana III Sobieskiego.; Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, 2011.

Dymecki, Jan Lech; Ikonografia monet piastowskich 1173 - ok. 1280.; Warszawa ; Lublin : Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 2007.

Dymecki, Jan Lech; Listy z frontu 1920.; Warszawa : Burchard Edition, 2004.

DYMEK, Przemysław; Niepokonana Dywizja. 25. Kaliska Dywizja Piechoty w latach 1921-1939.; Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 2012.; Wojsko Polskie w kampanii 1939 roku

Dziady nasze mają to szczególnie... Studia i szkice współczesne o dramacie Adama Mickiewicza.; Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.; Fabianowski, Andrzej; Hoffmann-Piotrowska, Ewa

DZIEDUSZYCKI, Wojciech; Dokąd nam iść wypada?. Mesjanizm polski a prawda dziejów.; Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2013.; Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, T. 38

Dzień, Mirosław; Linia; Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2013.; Biblioteka Toposu T.85

DZIKIEWICZ, Lech Wojciech; Udział Rosji w hekatombie Warszawy 1944.; Komorów : Antyk Marcin Dybowski, 2013

ELJASZ, Walery; Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic z 68-ma ilustracjami planem Zakopanego i mapą Tatr. Wyd. szóste znacznie zmienione i powiększone. Kraków 1900. (Reprint); Zakopane : Biuro Promocji Zakopanego, 2012.

Elliot-Wright, Philipp; Gravelotte-st.-privat 1870 end of the second empire; London : Westport Connecticut, 2005.

ENGLERT, Juliusz L.; POLAK, Bogusław; Polak, Michał; Generał Władysław Anders (11 VIII 1892 - 12 V 1970); Londyn ; Leszno : Wydawnictwo Instytutu, 2012.; Biblioteka "Grota" T. 44

Estreicher, Karol; Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku.; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012.; Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia T. 24

EUWE, Max; MEIDEN, Walter; Meister Gegen Meister; Berlin ; New York : 1981.

Falkowski, Tomasz; Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku; Kraków : Universitas, 2013.; Horyzonty Nowoczesności T. 91

FERENC, Marek; Rachunki budowy zamku krakowskiego 1526.; Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2012.; Źródła do Dziejów Wawelu T.19

Fides ex visu; Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011.; Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 170; Knapiński, Ryszard; Kramiszewska, Aneta

Fides imaginem quaerens. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.; Lublin : Wydawnictwo Werset, 2011.; Kramiszewska, Aneta red.

Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy; Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.; Antyk Romantyków; Borowska, Małgorzata; Kalinowska, Maria

Folga-Januszewska, Dorota; Jak czytać malarstwo polskie. Od XI wieku do 1914 roku; Kraków : Universitas, 2012

Gajda, Krzysztof; Jacek Kaczmarski w świecie tekstów; Nowe wydanie popr. i poszerzone; Poznań ; Wydawnictwo Poznańskie 2013; Gajewska, Agnieszka

GAJDZIĄSKI, Piotr; Sztuka przywództwa. Piłsudski; Poznań ; Wydawnictwo Poznańskie 2013

Galeria wybitnych absolwentów Liceum w Śremie; Śrem : Stowarzyszenie Absolwentów, 2013.

GAY, Peter; Freud. Życie na miarę epoki.; Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2012.

GELARDI, Julia P.; Niezwykłe kobiety Romanowów. Od świetności do rewolucji.; Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 2012.

GĘBOŁYŚ, Zdzisław; Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej.; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2923.

GIERTYCH, Jędrzej; Kulisy powstania styczniowego.; Reprint wydania z 1965 r.; Krzeszowice : Dom Wydawniczy Ostoja, 2013.

Gizowski, Mariusz; Herby patrycjatu gdańskiego. Wappenschilder des danziger Patriziats; Gdańsk : Gdańska Fundacja Książki, 2010

Goldberg, Oskar; Rzeczywistość Hebrajczyków; Kraków : Nomos, 2012.; Classica Religiologica

Gombrowicz, Witold; Kronos.; Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013.

Gotowiecki, Paweł; O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem Północno-Wschodnich RP (1942-1955); Warszawa : Neriton, 2012

GRAJEK, Józef; Leon Pluciński. Współorganizator powstania wielkopolskiego 1918 - 1919 w powiecie Poznań-Zachód; Lusowo : Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, 2011.

GRAJEK, Józef; Zygmunt Pluciński. Współorganizator powstania wielkopolskiego 1918 - 1919 w powiecie Poznań-Zachód; Lusowo : Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, 2011.

Grzelak, Agnieszka; Idee, koncepcje, interpretacje. Szkice o literaturze przełomu XIX i XX wieku.; Toruń : Adam Marszałek, 2013.

GRZESIAK, Krystyna; Relacje państwo - Kościół katolicki na terenie diecezji włocławskiej w latach 1945-1989.; Toruń : Mado, 2012.

Gwiazdecka, Joanna; Etyka Platona. O formie platońskiej refleksji moralnej; Kęty : Antyk - Marek Derewiecki, 2003.; Daimonion

HATHAWAY, Jane; Arabowie pod panowaniem Osmanów 1516-1800; Warszawa : Dialog, 2012; Dzieje Orientu

HAUSBRAND, Andrzej; Aktorzy. Wszystko o ...; Warszawa : KAW, 1976.

Hazzared, Abdul; Necronomicon czyli Księga umarłego prawa; Wrocław : Wydawnictwo XXL, 2011

Hejke, Krzysztof; Huculszczyzna; Poznań : Zysk i S-ka, 2010.

Hermogenes; Sztuka retoryczna; Lublin : Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2012.; Źródła i monografie 390

Heydel, Adam; Liberalizm i etatyzm. Wybór pism.; Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012.; Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej T. 44

HILDESHEIM, Johannes von; Die Legende von den Heiligen Drei Königen; Köln : Bibliophilen Gesellschaft, 1960.

Historia kultury uzdrowiskowej w Europie; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2012.; Kultura uzdrowiskowa w Europie ; T. 1; Płonka-Syroka, Bożena

Historia Zielonej Góry. Dzieje miasta w XIX i XX wieku. T. 2; Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012.; Strzyżewski, Wojciech

Hoffmann-Aulich, Joanna; Choroby Stanisława Ignacego Witkiewicza. W korespondencji do żony Jadwigi jako przyczynek do identyfikacji; Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012.

HOLLÄNDER, Hans; Schach und Chiffren.; Berlin : 2010.

Hońdo, Leszek; Rozmus, Dariusz; Witkowski, Sławomir; Cmentarz żydowski w Jaworznie; Kraków : księgarnia Akademicka, 2012.

Horyzonty kultury pomiędzy ciągłością a zmianą.; Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2012.; Wiśniewski, Rafał red.; Szupejko, Małgorzata red.

Humanities and social Sciences 2010 vol. 18 issue 1; Riga : Institute of Economics, 2009.

HUZAREK, Tomasz; Tomasza z Akwinu teoria afektywnego poznania Boga oraz jej filozoficzne i teologiczne założenia.; Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012.; Prace Wydziału Filozoficznego, 112

In Gremium. T. 6. Studia nad historią, kulturą i polityką; Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012.

Internowanie żołnierzy polskich w latach II wojny światowej.; Tarnowskie Góry : Instytut Tarnogórski, 2004.; Dubicki, Tadeusz, red. nauk.; Panecki, Tadeusz, red. nauk.

Inwentarz Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France Pologne 1980-2004.; Paris : 2013.

Jan Dasewicz 1932-1999 Malarstwo.; Poznań : Centrum Kultury Zamek, 2001.

Janvier, Pierre Désiré; Życie Leona Dupont.; Warszawa : M. Szczepkowskiego, 1902.

JARCZYKOWA, Mariola; Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku.; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2996.

Jarno, Witold; 13. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 r.; Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 2012.; Wojsko Polskie w kampanii 1939 roku

Jaruzelska, Monika; Towarzyszka panienka; Warszawa : Czerwone i Czarne, 2013

JAWORSKA, Dorota; Tożsamość narodowa na pograniczu. Poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskich szkół na Litwie.; Toruń : Adam Marszałek, 2012.

Jazownik, Maria; Krytyka literacka Artura Górskiego (1890-1918); Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2012.

JĘCZMYK, Lech; Nowe Średniowiecze. Felietony zebrane.; Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2013.

Jougan, Alojzy; Słownik kościelny łacińsko-polski; Wyd. 5; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 2013.

Kaczyńska, Izabela; Kaczyński, Tomasz; Lech Bądkowski - znany i nieznany. Monografia bibliograficzna za lata 1941-2009; Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2010

KANIECKI, Przemysław; Nasze histerie, nasze nadzieje. Spotkania z Tadeuszem Konwickim.; Warszawa : Wydawnictwo ISKRY, 2013.

Kant, Immanuel; Metafizyczne podstawy nauki prawa; Kęty : Marek Derewiecki, 2006; Biblioteka Europejska

KASS, Georges; Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich. Mugun - nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów.; Warszawa : Dialog, 2012.

KIERKEGAARD, Soren; Modlitwy. Nowa interpretacja jego życia i myśli; Kęty : Marek Derewiecki, 2007.; Biblioteka Europejska

KLINT, Paweł; Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626-1655.; Warszawa : Neriton, 2012.; Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych ; t. 66

Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX-XX wieku, T. 6; Warszawa : Neriton, 2012.; Wierzbicki, Andrzej

Kniaźnin, Franciszek Dionizy; Po większej części przed światem nie zgasnę; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011; Biblioteka Aretuzy ; 5

Kochan, Katarzyna Barbara; Elementarze szkolne w II Rzeczypospolitej; Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012.

Kołodziej, Robert; Zwierzykowski, Michał; Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej; Poznań Wydawnictwo Poznańskie, 2013

Kołodziejska, Elżbieta; Przy herbacie. Rozmowy z Edwardem Hajdukiem; Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012.

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 9 Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, Cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem.; Wrocław Cieszyn : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2013; Kłodnicki, Zygmunt

Komoński, Ernest; W obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich.; Toruń : Adam Marszałek, 2013

Konstam, Angus; Poltava 1709. Russia comes of age; London : Osprey Publishing, 1994

Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego z Filipem Löbensteinem w latach 1877-1882.; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego, 2002; Łączewski, Jan; Hadaś, Tadeusz B.; Tyt. i tekst w j. niem.

Kostrzyn nad Odrą na starych pocztówkach = Küstrin auf alten Ansichtskarten; Międzyrzecz : Literat Andrzej Chmielewski, 2012.; Chmielewski, Andrzej

Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.; Sitarz, Mirosław

Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.). T. 1 W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, T. 2. Pod zaborami i obcym panowaniem, T. 3. W ramach Rzeczpospolitej państw ościennych i na emigracji.; Toruń : Adam Marszałek, 2012.; Kłaczkow, Jarosław, red.

Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła. T. 1-2; Lwów ; Kraków : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac., 2012.; Źródła i materiały. Seria A ; T. 14; Wołczański, Józef

Kozicki, Stanisław; Pamiętnik 1876-1939; Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2009.

Kracik, Jan; Staropolskie postawy wobec zarazy.; Wyd. 2 uzupeł; Kraków : Petrus, 2012

Krajna-Wielatowski, Andrzej; Ziemia Złotowska; Poznań : Skład Główny w Księgarni Szkolnej, 1928.; Biblioteka Kresowa. Pogranicze Zachodnie odcięte od macierzy T. 1

KRAWIARZ, Kazimierz; Moja ziemia kórnicko-bnińska.; Poznań : 2002.

Krężel, Krzysztof; Oberleitner, Stefan; Odznaczenia, odznaki, oznaki straży pożarnych w Polsce 1915-2002; Warszawa : nakł. autorów, 2004

KRÓL, Marian; W drodze przez życie.; Poznań : Interfund, 2009.

KRUPSKI, Leszek Kalikst; Pod znakiem Orła Białego i harcerskiej lilijki. Rzecz o wydarzeniach Częstochowy, Kłobucka i okolic w latach 1914-1947 na tle walk wyzwoleńczych; Wrocław : TArt, 2008.

Księga poezji polskiej. Od średniowiecza do współczesności; Chorzów Arkadia, 2013; Grzybowski, Jan

Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422; Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2001; Fontes Cracovienses nr 9; Wyrozumska, Bożena

Księga ziemska krakowska. 2, 1394-1397; Warszawa : Neriton, 2012.; Starodawne prawa polskiego pomniki Seria II Pomniki prawa polskiego Dział I Prawo ziemskie T. 3; Bukowski, Waldemar; Zdanek, Maciej

Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski); Kraków : WAM, 2010.; Synody i kolekcje praw T. 5; Baron, Arkadiusz

Kufel, Robert Romuald; Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze 2003-2013.; Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2013.

Kufel, Robert Romuald; Internat Biskupi i Małe Seminarium Duchowne we Wschowie (1946-1956); Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2012.

Kulczycka, Dorota; Obraz Ziemi Świętej w prozie polskiej doby romantyzmu; Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012.

Kulczycka, Dorota; W stronę Orientu. Polscy i francuscy romantycy o Bliskim Wschodzie; Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012.

Kulturalne, 2013.; Urbańska, Bożenna red.

Küstrin 1232/1932 Kostrzyn. Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart einer alten brandenburgischen Veste. Obrazy z przeszłości i teraźniejszości starej brandenburskiej warowni; Zielona Góra : Sand-Media, 2012.; Juon, Ralf

Lewandowski, Piotr; Zabić króla. Zamach Michała Piekarskiego na Zygmunta III Wazę; Warszawa : Agencja Wydawnicza "Egros", 2012; Mazowiecka Akademia Książki

Liberkowski, Ryszard; Fenomen wyobrażeń. Eseje 2 (czyli poza granice czasu); Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011.; Pisma Filozoficzne T. 124

Libre de sent sovi. Katalońska średniowieczna księga kucharska; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2010.; Hryszko, Rafał

Lietuvos metrika. Knyga Nr 32 (1548-1549). Uzrasymu knyga 32; Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, 2012; Baliulis, Algirdas; Metryka litewska

Lietuvos metrika. Knyga Nr 5 (1427-1506). Uzrasymu knyga 5; Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, 2011; Baliulis, Algirdas

Lietuvos metrika. Knyga Nr 6 (1494-1506). Uzrasymu knyga 6; Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, 2007; Baliulis, Algirdas; Metryka litewska

LISSOWSKI, Tomasz; Vom Übersetzer des Dichters Jan Kochanowski Pastor Arthur Carl Theodor Rhode; 2009.; Nadbitka

Listy chazarskie: List Hasdaja ibn Szapruta do króla Chazarów Józefa znany też jako Dokument Schechtera oraz Odpowiedź króla Józefa; Sandomierz : Armoryka, 2011; Biblioteka Tradycji Europejskiej; Nr 37

Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. T. 1-2; Londyn : B. Świderski, 1964.; Terlecki, Tymon

Livre-Atlas de Geographie.; Paris :ok 1930

Lizak, Wojciech; Lizak, Karol; Powstanie styczniowe. Nieznane obrazy zapomniane wiersze; Szczecin : Wydawnictwo Antykwariat Wu-el, 2013

LIZAK, Wojciech; Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917 -1939.; Szczecin : Prywatny Instytut Analiz Społecznych, 1990.

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich. Województwo inowrocławskie 1765; Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011; Lustracje dóbr królewskich ; Wielkopolska i Kujawy; Górski, Zbigniew; Kabaciński, Ryszard

Lux ex silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70 rocznicę urodzin.; Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2013.; Gliński, Waldemar red.

Łagów i okolice na dawnych kartach pocztowych; Świebodzin : Pt-druk, 2013.; Nowacki, Marek

ŁAZUGA, Waldemar; Kalkulować... Polacy na szczytach C.K. Monarchii; Poznań : Zysk i Spółka, 2013.

ŁAZUKA-WITEK, Anna; Dziwny hrabia. Teatr myśli i idei.; Kórnik : Stowarzyszenie Teatralne Legion, 2013.

ŁĘCKI, Włodzimierz; Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie.; Wyd. 8; Poznań ; Warszawa : 2012-2013.

Łubieński, Stanisław; Droga do Szwecji Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego w 1593 roku. Rozruchy domowe w Polsce w latach 1606-1608.; Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009.

Łukasiewicz, Jacek; TR; Kraków : Universitas, 2012.; Krytyka XX i XXI wieku 19

Macała, Jarosław; Między polityką idei a polityką interesu. Życie polityczne II RP w myśli środowisk katolickich; Toruń : Adam Marszałek, 2012.

MACHNIEWICZ, Stanisław; Wybór pism estetycznych.; Kraków : Universitas, 2012.; Klasycy Estetyki Polskiej

Maciejewski, Witold; Skalska, Katarzyna; Zgółkowa, Halina; Słownik minimum polsko-szwedzki; Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007

Maciszewski, Rafał; Mity skandynawskie; Wyd. 2 niezm.; Warszawa : DiG, 2002

Makaruk, Maria; Antoni Edward Odyniec - romantyk w zwierciadle biedermeieru.; Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 2012.

MALCZEWSKA-PAWELEC, Dorota; Dialog o Śląsku. O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne); Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2960.

Malebranche, Nocilas de; Traktat o moralności.; Kęty : Marek Derewiecki, 2006.; Biblioteka Europejska

MALINIAK, Władysław; Przeciw fetyszyzmowi konstytucyjnemu. Wybór pism; Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012.; Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej T. 45

Mały Atlas Świata.; Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1970.

MANDZIUK, Józef; Historia kościoła katolickiego na Śląsku, T.4, cz.1 (1945-1956), czasy najnowsze.; Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2013.

MARKIEWICZ, Mariusz; Historia Polski 1492-1795.; Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005

MARKUZA, Józef; MARKUZA, Biruta; Skąd Litwini wracali.; Poznań : Wydawnictwo Iskry, 2013.

Marrou, Henri-Irénée; O poznaniu historycznym; Kęty : Marek Derewiecki, 2011; Biblioteka Historyczna

Massalska, Apolonia Helena; Pamiętniki pensjonarki. Zapiski z czasów edukacji w Paryżu (1771-1779); Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012.

Mateja, Magdalena; Mowa umowna. O felietonach Kisiela; Toruń : Duet, 2012

Matuszewski, Dariusz; Michalak, Bogdan; Siostry Elżbietanki w Grodzisku Wielkopolskim. Zarys dziejów.; Grodzisk Wlkp. : Zakład Usług Poligraficznych, 2005.; Grodziska Biblioteczka Regionalisty nr 3.

MAXENCE, Philippe; Maksymilian Kolbe. Kapłan, dziennikarz, męczennik.; Warszawa : Noir Sur Blanc, 2013.

Mazanek, Jan; "Wierzę". Wykład prawd wiary zawartych w składzie apostolskim; Kraków : Księgarnia Krakowska, 1947.

MEIER, Christian; Od Aten do Auschwitz. Rozważania nad kondycją historii.; Poznań ; Wydawnictwo Poznańskie, 2013.

MEISSENBURG, Egbert; Die Schach-Geschichtsforschung zum Ausgange des 20 Jahrhundertds; Seevetal : 1996.; Meissenburg, Egbert

MEISSENBURG, Egbert; Zum Schachbuch des Selenus.; Seevetal : 1998.

MEISSNER, Toni; Wunderkinder. Schicksal und Chance Hochbegabter; Berlin : Ullstein, 1991.

Memory and Commemoration in Medieval Culture.; Farnham : Ashgate, 2013.; Brenner, Elma red.; Cohen, Meredith red.; Franklin-Brown, Mary red.

Metryka brygidek lubelskich; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011; Marczewski, Jarosław R.

MICEWICZ, Andrzej; Kardynał Wyszyński prymas i mąż stanu. T. 1,2.; Paris : Editions du Dialoque, 1982.

Mickiewicz, Adam; Pón Tadeósz. To je ostatny najachĐnk na Lëtwie; Gdańsk : Maszoperia Literacka, 2012

Mickiewicz, Adam; Sonety erotyczne i inne wiersze miłosne; Łódź : Peon Piąty, 1991.; Agencja Wydawnicza Peon V ; 2

Mirosław, red.

Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne; Warszawa : Muzeum i Pałac w Wilanowie, 2011; Monumenta Poloniae Culinaria = Polskie Zabytki Kulinarne T. 2; Dumanowski, Jarosław; Jankowski, Rafał

Mollo, Boris; Uniforms of the imperial Russian Army; London : Blandford Press, 1979

Monodia et harmonia Polonica Sacra.; Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2012.

Morgan, Lewis Henry; Liga Ho-de'-no-sau-nee, czyli Irokezów; Kęty : Marek Derewiecki, 2011.; Biblioteka Klasyków Antropologii

MOSKAL, Anna; Im Spannungsteld von Redion und Nation.; Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2013.

MOSZCZYĄSKI, Wiktor; Polak Londyńczyk; Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2012.

Mrożek-Myszkowska, Jadwiga; "Dziedzictwo" Zofii Kossak. Próba monografii; Łysomice : Dom Wydawniczy Duet, 2012.

Na tej epoce. Księga Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Archidiecezji Poznańskiej.; Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 2001.

Nabiałek, Karol; Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku; Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2012.

Niepodległość i wychowanie. Z doświadczeń II Rzeczypospolitej.; Kielce : Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, 2012.; Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 149; Jamrożek, Wiesław red.; Pękowska, Marzena red.

Niesyty, Edward; Miejsce i rola personalistycznej koncepcji społeczeństwa demokratycznego w humanizmie integralnym Jacques'a Maritaina.; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005

Norris, Herbert; Medieval Costume and Fashion; New York : Dover Publications, 1998

Norwid, Cyprian; Poematy 2; Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2011; Dzieła wszystkie 4

Notions de Geographie.; Paris : 1928.

Nowakowski, Bogusław; Jędruszczak, Anna; Gałach, Adam; Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym; Warszawa : C. H. Beck Warszawa, 2013

O początkach narodu Longobardów; Sandomierz : Armoryka, 2011; Biblioteka Tradycji Europejskiej ; Nr 42; Foryt, Artur

Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2012; Studia z dziejów kultury medycznej ; T. 12; Płonka-Syroka, Bożena; Syroka, Andrzej

OBTUŁOWICZ, Barbara; Maria Amparo Munoz y de Borbón. Księżna Czartoryska.; Kraków : Uniwersutas, 2013.

Obywatele polscy w Kirgizji. Wybór dokumentów (1941-1946).; Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2010.; Głowacki, Albin

Ochalska, Maria; Ochalski, Andrzej; Dom Aukcyjny Okna Sztuki. Aukcja 27(177); Warszawa : 2013.

Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej ...; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2933.; Piechota, Marek red.; Ryba, Janusz red.

Oddziały i akcje Kedywu Okręgu Warszawskiego poza Warszawą. Dokumenty z lat 1943-1944; Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011; Rybicka, Hanna

Oleńczak, Piotr; Twierdza Modlin 1830-1864. Wielkie nadzieje i lata niedoli.; Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 2012.; Mazowiecka Akademia Książki

ORCZYK, Adam; Pedagogia wzoru jako model formacji duchownych w Kościele starożytnym.; Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2013.

OSSENDOWSKI, Ferdynand, Antoni; Ludzie, zwierzęta, bogowie. T.1. Męczeńska włóczęga.; Poznań : Wydawnictwo Polskie R. Wegner, ca1930.

Ostmark. Wspomnienia Polaków z robót przymusowych w Austrii w latach 1939-1945; Warszawa : Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie", 2011.

Ostwald, Wilhelm; Linie życia. Część druga. Lipsk 1887-1905; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012.

Ostwald, Wilhelm; Linie życia. Część pierwsza. Ryga - Dorpat - Ryga 1853-1887; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012.

Ostwald, Wilhelm; Linie życia. Część trzecia. Grossbothen i świat 1905-1927; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012.

PACZKOWSKI, Andrzej; Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 - 22VII 1983.; Warszawa : Prószyński i S-ka, 2006.

Pamiętać to nasz obowiązek. Żołnierze Wyklęci 1944-1963.; Poznań : 2013.; Kucharski, Dariusz Piotr red.; Sierchuła, Rafał red.

Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. T. 20/2011; Kraków : Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, 2012.

PANEK, Wacław; Hymny polskie.; Wyd. 4 rozszerzone.; Wołomin : Wydawnictwo Polskie, 2008.

Papież Franciszek sługa nowego świata; Poznań ; Kraków Wydawnictwo Poznańskie, Tygodnik Powszechny, 2013; Biblioteka Tygodnika Powszechnego T. 2

Pasterskie Publijusa Wergilijusza Marona rozmowy; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011; Biblioteka Aretuzy ; 6; Wójcicki, Jacek

Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej. Studium porównawcze; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2011; Orbis exterior - orbis interior,; Płonka-Syroka, Bożena

Peter der Grosse in Weseuropa. Die Grosse Gesandtschaft 1697-1698.; Bremen : Edition Temmen, 1991.

Peyre, Roger; Napoleon i jego epoka. Bonaparte.; Warszawa : Władysław Okręt, 1901.

Piech, Stanisław Ludwik; Wychować dla kościoła i państwa. Formacja elity duchowieństwa galicyjskiego w Wiedniu 1775-1918.; Kraków : Unum, 2008.

PIECZARA, Małgorzata; Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności; Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.; Polonistyka Użyteczna

Pielgrzymka Piotra Rindfleischa z Wrocławia do Ziemi Świętej w 1496 roku.; Chudów : Fundacja "Zamek Chudów", 2005.; Adamska, Dagmara

PIGOZZI, Caroline; Watykan niedyskretnie.; Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2013.

PILIKOWSKI, Jerzy; Podróż w świat cywilizacji.; Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012.

PIOTROWSKI, Michał; Nie tylko w Ravensbrück; Warszawa : Prószyński i S-ka, 1991

Plakat; Rok Władysława Zamoyskiego. 160 rocznica urodzin.; Poznań : 2013.

Platon; Dialogi T. 1-2; Kęty : Antyk - Marek Derewiecki 2005; Biblioteka Europejska

PLATON; Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton.; Kęty : Antyk, 2002; Biblioteka Europejska

Początki starożytnictwa wielkopolskiego w korespondencji Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego; Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2013.

PODJACKI, Wojciech; Zagadnienie mniejszości słowiańskich w ideologii Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w latach 1927-1933.; Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2012.

Podstawski, Michał; Faszyzm jako uobecnienie mitu rewolucji czyli o modernistycznych strategiach społecznej suwerenności.; Toruń : Adam Marszałek, 2012.; Daimonion

Pogranicze T. 20. Studia Społeczne.; Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2012.; Sadowski, Andrzej red.; Niziołek, Katarzyna red.

Poklatecki, Stanisław; O snach i czarach; Wrocław : Atut, 2011; Bibliotheca Curiosa 4

Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku; Łysomice : Dom Wydawniczy Duet, 2012; Białokur, Marek; Jakóbczyk-Adamczyk, Patrycja

POSTHOFF, Christian; REINEMANN, Günter; Computerschach - Schachcomputer; Berlin : Akademie Verlag, 1987.

Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u; Lublin : Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2012.; Literatura współczesna - pisarze i problemy 13; Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława

Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz; Warszawa : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013.; Sanetra, Walerian red.; Wierzbowski, Marek red.

Prądzyński, Ignacy; O sztuce wojennej. Kurs taktyki; Oświęcim : NapoleonV, 2012

Prehistory of Northeastern Africa New Ideas and Discoveries.; Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2012.; Kabaciński, Jacek red.; Chłodnicki, Marek red.; Kubasiewicz, Michał red.

Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu Janie III.; Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, 2013.

Przestrzenie kultury i literatury.; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2894.

Pysiak, Jerzy; Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów.; Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013.; Aquila Volans T. 2

PZPR jako machina władzy; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Instytut Studiów Politycznych PAN, 2012.; Stola, Dariusz, red.; Persak, Krzysztof

RODAK, Mateusz; Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczypospolitej casus województwa lubelskiego.; Warszawa : Neriton, 2012.

Romanica Silesiana.; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2924.; Jarosz, Krzysztof red.

ROMANIUK, Radosław; Inne życie Jarosława Iwaszkiewicza. T.1. Biografia.; Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2013.

Rubacha, Jarosław; Bułgaria na przełomie XIX i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy w publikacjach "Świata Słowiańskiego" (1905-1914); Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012

Ruswa, Mirza Muhammad Hadi; Umrao Dźan Ada. Pamiętnik kurtyzany; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011; Literatura Indyjska t. 5

RZOĄCA, Wiesław; Premodernizm Norwida - na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku; Warszawa Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

Sacrum et Decorum R. 5/2012.; Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012.

Sady, Wojciech; Dzieje religii, filozofii i nauki. Od Pico della Mirandoli do Miguela Serveta.; Kęty : Marek Derewiecki, 2013.; Fundamenta. Studia z historii filozofii t. 75

Santok i Drzeń w konflikcie Polsko-Krzyżackim. W 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem.; Gorzów Wlkp. : Muzeum Lubuskie, 2012.

Sarmackie Theatrum T. 5. Między księgami.; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2954.; Barłowska, Maria red.; Walińska, Marzena red.

Sarmackie Theatrum T. 5. Między tekstami.; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2993.; Jarczykowa, Mariola red.; Sitkowa, Anna red.

SAWICKA-JUREK, Jolanta; Sarmackie desideria. Studia o literaturze staropolskiej.; Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012.; Rozprawa Naukowa nr 115

Schach. Das Kriegsspiel aus dem Wunderlande Indien; Winsen/Luhe : Schachverlag, 1980.; Meissenburg, Egbert

Schmidt, Josef; Teologia filozoficzna; Kęty : Antyk - Marek Derewiecki, 2005.; Daimonion; Fundamenta. Studia z historii filozofii t. 47

SCHÖNLE, Siegfried; Schachsprache im Spiegel der Alltagspresse.; Seevetal : 2001.

Schopenhauer, Artur; Czworaki korzeń. Zasady racji dostatecznej; Kęty : Antyk - Marek Derewiecki 2003; Biblioteka Europejska

Schopenhauer, Artur; W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena. T. 2; Kęty : Antyk - Marek Derewiecki, 2004.; Biblioteka Europejska

Schulze, Hagen; Państwo i naród w dziejach Europy; Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.; Kolory Idei

Shaw, Henry; Dress and Decoration of the Middle Ages; Cobb : First Glance Books, 1998.

Shaw, Stanford J.; Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej T.1 1280-1808; Warszawa Dialog, 2012.; Dzieje Orientu

Shaw, Stanford J.; Shaw, Ezel Kural; Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej T. 2 1808-1975; Warszawa Dialog, 2012.; Dzieje Orientu

Shepard, Jonathan; Bizancjum ok. 500-1024; Warszawa : Dialog, 2012; Dzieje Orientu

Sidorkiewicz, Krzysztof; Między demokracją a buntem. Działalność polityczna i samorządowa Polaków w Republice Litewskiej (1988-2011); Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011.

Siedlecka, Sylwia; Poganki i intelektualistki. Bohaterki Błagi Dimitrowej.; Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012.

SKOWROĄSKA, Małgorzata; Studenci kontra system.. Studencki Komitet Solidarności (1977-1980).; Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2012.

SKOWROĄSKI, Janusz; Zapomniane tajemnice Karkonoszy + CD Tajemnice Łąkowego Kamienia.; Warszawa : Oficyna Wydawnicza CB, 2013.

SKROK, Zdzisław; Wymowność rzeczy.; Warszawa : Wydawnictwo ISKRY, 2012.

SŁAWEK, Tadeusz; Nicowanie świata. Zdania z Szekspira.; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2937.

Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement 3; Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskie, 2012; Nowak, Zbigniew, red.

SOBCZYKOWA, Joanna; O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku. Wujek - Budny - Murzynowski.; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2967.

SOŁONIN, Mark; Pranie mózgu. Fałszywa historia Wielkiej Wojny.; Poznań : Dom Wydawniczy REBI, 2009.

SPECKMANN, Werner; Schachmatt in 4 und mehr Zügen. 400 Miniaturen.; Hamm : Selbstverlag, 1993.

Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych T. 66/2012; Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2012.; Czyżewska, Krystyna red.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gdańskiej PAN w roku 2012 (416 rok założenia Biblioteki); Gdańsk : 2013.

Stanek, Zofia; Listy z Syberii (lata 1951-1957); Kraków : "Platan, 1991

STĘPNIEWSKA-HOLZER, Barbara; Żydzi na Białorusi. Studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.; Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

STOMMA, Ludwik; Nasza różna Europa ...; Warszawa : Wydawnictwo ISKRY, 2012.

Strony autobiografizmu; Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.; Pieczara, Małgorzata, red.; Słodczyk, Rozalia, red.; Witkowska, Anna, red.

Studia historyczne R.54, 2011 zesz. 3-4(215-216).; Warszawa : PAN Drukarnia Naukowa, 2011.

Studia i rozprawy bibliologiczne.; Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.; Heska-Kwaśniewicz, Krystyna red.; Tałuć, Katarzyna red.;

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny R. 38 zesz. 2-4/2012; Warszawa : PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, 2012.

Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.).; Warszawa : Neriton, 2012.; Nalewajko-Kulikov, Joanna

SUWE, Hanspeter; Mit Pfeil und Zabel Auf der Jagd nach dem Motiv; Seevetal : 2000.

Szadkowska, Ewelina; Proza fabularna Tadeusza Nowakowskiego; Toruń : Mado, 2012

Szary, Stefan; Człowiek - podmiot dramatu. Antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera.; Kęty : Antyk - Marek Derewiecki, 2005; Daimonion

Szczepaniak, Jan; Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789). T. 1 A-I; Kraków : Unum, 2008.

Szczepaniak, Jan; Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789). T. 2 J-M; Kraków : Unum, 2008.

Szczepaniak, Jan; Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789). T. 3 N-S; Kraków : Unum, 2008.

Szczepaniak, Jan; Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789). T. 4 T-Ż; Kraków : Unum, 2009.

Szczepaniak, Jan; Spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej oraz kapituł kolegiackich diecezji krakowskiej (XVIII w.); Kraków : Unum, 2008.

Szczepaniak, Jan; Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.); Kraków : Unum, 2008.

SZCZEPAŃSKI, Jacek, Emil; Niemiecki obóz kwarantannowy w Zegrzu 1918 r.; Legionowo : Muzeum Historyczne, 2013.

Szestow, Lew; Początki i końce. Zbiór artykułów; Kęty : Antyk - Marek Derewiecki 2005; Biblioteka Europejska

SZNAJDER, Michał Jacenty; Gwinea w ukrywanej Kamerze.; Poznań : Wydawnictwo Horyzont, 2012.

Sztaba, Mariusz; Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły Jana Pawła II; Lublin : Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2012.; Prace Wydziału Nauk Społecznych ; 152 Prace z dziejów szkolnictwa i opieki społecznej w Polsce ; t. 8

Szydłowska, Joanna; Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989); Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2011.

SZYTTLER, Jan; Kuchnia myśliwska czyli na łowach dla uśmierzenia głodu, dogadzając oraz najdelikatniejszemu smakowi.; Warszawa : Grafika. Iwona Knechta, 2012.; Reprint z 1845 r.

Święty Tomasz teolog. Wybór studiów; Kęty : Antyk - Marek Derewiecki, 2005.; Daimonion; Paluch, Michał

TARRASCH, Siegbert; Die moderne Schachpartie.; Zürich : Edition Olms, 1980.

Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011.; Poznań ; Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2012.; Chłodnicki M. red.; Ciałowicz, K.M. red.; Mączyńskia A. red.

Teorie wywrotowe. Antologia przekładów; Poznań ; Wydawnictwo Poznańskie 2012; Gajewska, Agnieszka

The Historical Atlas of Poland.; Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1977.

THEISS, Wiesław; Troska i nadzieja. Działalność społeczno-wychowawcza ks. Henryka Szumana na Pomorzu w latach 1908-1939.; Toruń : Adam Marszałek, 2012.

TOMSIA, Teresa; Co było, co jest.; Poznań ; Biblioteka Telgte, 2013

Toporowski, Tomasz; Żołnierz Południa. Generał Robert E. Lee (1807-1870); Toruń : Adam Marszałek, 2012

TYCZYŃSKA, Anna; ZNOJEWSKA, Krystyna; Straty wojenne. Malarstwo Polskie T.2. Obrazy olejne, pastele, akwarele artystów polskich i w Polsce działających utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945.; Warszawa : Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego, 2012.

Unamuno, Miguel de; Chrystus Velazqueza; Kęty : Antyk - Marek Derewiecki 2006; Biblioteka Europejska

Urban, Jerzy; Jerzy Urban o swoim życiu rozmawia z Martą Stremecką.; Warszawa : Czerwone i Czarne, 2013.

Urban, Renata; Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej; Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, 2012.

Uroczystości poświęcone Hetmanowi Polnemu Koronnemu Stefanowi Czarnieckiemu. Późna potomność.; Czarnca : Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego, 2011.; Fatyga, Zygmunt red.

W zdrowiu i w chorobie.... Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych; Poznań ; Biblioteka Telgte, 2012; Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN ; Nr 17; Penkala-Gawęcka, Danuta

WASZCZUK, Jerzy; Biografia niezlustrowana. Świadek historii w "Białym Domu"; Toruń : Adam Marszałek, 2013.

WĄSOWICZ, Jarosław; Edwin Klessa pamiętnik z internowania.; Poznań : Wydawnictwo Uni Druk, 2013.; Studia i Materiały Poznańskiego IPN T. 23

Western Civilization to 1500; 4 ed.; New York : Collins, 2006.; Chuchiak, John

Widejko, Jerzy; Najmłodszy partyzant wileńskiej AK. Wspomnienia; Wyd. 2 uzupeł.; Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 2005.; Tyt. i tekst w j. niem.

Widejko, Jerzy; Najmłodszy partyzant wileńskiej AK. Wspomnienia; Wyd. 2 uzupeł.; Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 2005.; Tyt. i tekst w j. niem.

Wielkopolska album; Bydgoszcz : Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, 2012.

Wilhelm z Rubruk; Opis podróży; Kęty : Marek Derewiecki, 2007.; Biblioteka Klasyków Antropologii

Wilowski, Włodzimierz; Utracona mądrość. Umiłowanie mądrości a mądrość. Studium z filozofii porównawczej. Od greckich siedmiu mędrców, poprzez Bhartrhariego, Zhuangzi i Salomona, do Schopenhauera.; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2012; Prace Filozoficzne T. 130

Wilska, Małgorzata; Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego. Studium społeczne; Warszawa : Neriton, 2012.

Witczak, Jan Krzysztof; Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej i rzeczywistości radzieckiej w latach 1917-1938.; Toruń : Adam Marszałek, 2012.

Wojtkowski, Julian; Katalog druków XVI wieku. Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie.; Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012.; Źródła i monografie ; 391

WOLFRAM, Jacek; Stars and stripes. Amerykańskie odznaczenia wojskowe 1939-2006; Wrocław : Siling, 2012.

Woś, Wioletta; Prywatne żeńskie szkoły gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1882-1939; Lublin : Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2012.; Źródła i monografie 395 Prace z dziejów szkolnictwa i opieki społecznej w Polsce ; t. 8

WRZESIĄSKI, Szymon; BRANIEWSKI, Eugeniusz; Napoleon nad Bobrem i Kwisą. Szlakiem bitew, skarbów i zabytków wojny 1813 + CD Napoleon nad Bobrem i Kwisą.; Warszawa : Oficyna Wydawnicza CB, 2013.

Z archiwum politycznego Profesora Stanisława Kota. Polska myśl polityczna XX wieku. Materiały źródłowe z komentarzem; Toruń : Adam Marszałek, 2013.; Juchnowski, Jerzy, red. nauk.; Juchnowski, Rafał, red. nauk.; Paszkiewicz, Lilla Barbara, red. nauk.

Zachowanie lokalnego dziedzictwa - świątki przydrożne, kościoły i cmentarze w regionie śremskim.; Śrem : Urząd Miasta, 2013.; Bulińska, Monika red.

Zaleski, Tadeusz; Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750-2000; Kraków : Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, 2001.

Zarubin, Przemysław; Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012

Zasłużeni ludzie Ziemi Łomżyńskiej; Łomża : b.m., 1960.

ZAWADZKI, Jarosław Maciej; Senatorowie - losy wojenne i powojenne.; Warszawa : Kancelaria Senatu, 2012.

Zawistowski, Tomasz; Polskie orły do czapek w latach 1939-1945.; Warszawa : Nakł. własny autora, 2008.

Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung 2013 R. 62 Heft 1; Marburg : Verlag Herder-Institut, 2013.

ZENTNER, Kurt; Illustrierte Geschichte des Dritten Reiches.; Hamburg : Deutscher Bücherbund Stuttgart, 1965.

ZENTNER, Kurt; Illustrierte Geschichte des Zweiten Weltkrieges.; Münhen : Südwest Verlag, 1963.

Ziemia wydaje plony.; Poznań : Wydawnictwo Polskiego Związku Zachodniego, 1946.

Zubiński, Tadeusz; Historia literatury estońskiej od początków piśmiennictwa do roku 1940. Szkice literackie.; Toruń : Adam Marszałek, 2013.

Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia - kultura - literatura; Lublin : Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2012.; Źródła i monografie ; 389


CZASOPISMA PO 1945

Academia nr 01(33)/2013 Magazyn Polskiej Akademii Nauk; Warszawa : PAN, 2013.; Strelau, Jan red.

Analecta Archaeologica Vol. 7/2012.; Rzeszów : 2012.

Analecta R. 21; 2012 nr 1-2(40-41).; Warszawa : Instytut Historii Sztuki PAN, 2012.

Annales. 2011 vol. 9,2. Sectio L. Artes; Lublin : Wyd. Uniwersytetu, 2011.; Sectio L vol. 9,2; Śladkowski, Wiesław red.

Archeologia Polski R. 57; 2012 zesz. 1-2; Warszawa : Instytut Archeologii, 2012.

Archeus 2012 nr 13 : studia z bioetyki i antropologii filozoficznej; Białystok; Wyd. Uniwersytetu, 2012.

Białostockie Archiwum Językowe nr 12; Białystok : Wyd. Uniwersytetu, 2012.; Nowowiejski, Bogusław red.

Białostockie Teki Historyczne 2012 T.10; Białystok : Wyd. Uniwersytetu, 2012.

Bibliotecnoe delo i bibliografija 2012 Wyp. 6 bibliograficeskaja informacja; Moskwa : Rossijskaja Gasudarstwennaja Biblioteka, 2012.; Stepacew, L.M.

Bibliotecnoe delo i bibliografija 2013 Wyp. 1 bibliograficeskaja informacja; Moskwa : Rossijskaja Gasudarstwennaja Biblioteka, 2013.; Stepacew, L.M.

Bibliotekovedenie 2013 Nr 1; Moskwa : b.w., 2013.; Samikina Irina red.

Biuletyn Archiwum PAN 2012 nr 53.; Warszawa : Agencja Wydawniczo - Poligraficzna AMALKER, 2012.; Chodkowska, Anita red.

Biuletyn informacyjny Światowego Zw. Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wlkp. nr 1(92) marzec 2013.; Poznań : ŚZŻAK, 2013.; Grodecka, Zofia red.

Biuletyn Powiatu Poznańskiego R. 14, 2013 nr 02-05 (144-147); Poznań : Wyd. WiS, 2013.; Lipska, Maria red.

Communication Today 2010 nr 1,2.; 2011 nr 1,2.; 2012 nr 1.; 2013 nr 1.; Trnava : 2010.

Ekonomia T. 25-28/2011.; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

Filo-sofija R. 2 2002 nr 1(2); R. 4 2004 nr 1(4); R. 5 2005 nr 1(5); R. 11; 2011 nr 13-14(2011/2-3); R. 12; 2012 nr 16-17(2012/1-2); Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza EPIGRAM.

Folia Toruniensia nr 12/2012; Toruń : , 2012.

Forum Historyczno - Społeczne nr 1/2012.; Gorzów Wlkp. : Muzeum Lubuskie, 2012.

Forum Historyczno - Społeczne nr 1/2012.; Gorzów Wlkp. : Muzeum Lubuskie, 2012.

Gazeta Antykwaryczna Nr 1-12/1997, Nr 9/1998, Nr 2,9,11/1999; Kraków : Antiquarius. 1999.

Gazeta śremska R. 23; 2013 Nr 1-4.; Śrem : Urząd Miejski, 2013.; Kondziela Mariusz red.

Goniec Karpacki R. 71: 2012 nr 339.; London : Wydawnictwo Związek Karpatczyków, 2012.

Gospodarka Narodowa 2013 nr 1-4; Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2013.

Horyzonty Wychowania 2012/11(22).; Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012.

Katecheta R.57; 2013 nr 04-06(407-409); Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 2013.; Filipiak, Artur red.

Kórnicki Magazyn Społeczno Kulturalny 2013 nr 10-11.; Poznań : Kórnickie Stowarzyszenie im. Władysława hr. Zamoyskiego, 2013.; Stecki, Adam red.

Kórniczanin R. 26; 2013 Nr 05-011(404-411).; Kórnik : Gmina Kórnik, 2013.; Grzegorowski, Łukasz red.

Kronika Zamkowa 2012 Nr 1-2(63-64); Warszawa : Zamek Królewski, 2012.; Rottermund, Andrzej red.

Kwartalnik filmowy 2012 nr 80 zima.; Warszawa : Instytut Sztuki PAN 2012.

Kwartalnik Filozoficzny T. 41; 2013 zesz. 1; Kraków : Oficyna Wydawniczo-Drukarska Secesja, 2013.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R. 57; 2012 nr 3-4; Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN, 2012.

Kwartalnik Prawa Prywatnego R.21: 2012 z. 3-4, R.22: 2013 z. 1; Kraków : Wydawnictwo PAU, 2012-2013.

Lituanistica 2012 T. 58, Nr 3-4 (89-90); Vilnius ; Lietuvos Mokslu Akademija, 2012.; Gapseviciene A. red.

Mäetagused T. 53.; Tartu : 2013.; Koiva, Mare red.; Kuperjanov, Andreas red.

Makslas vesture & teorija 2013/16.; Riga : Institute of Art History of the Latvian Academy of Art, 2006-2010.

Merkuriusz Mosiński 2013 nr 03-05(112-114) marzec; Mosina : Wyd. Burmistrz Gminy, 2013.; Urbanowicz, Dariusz red.

Miesięcznik Parafialny R. 15; 2012 nr 9 - 12(177-180) styczeń-kwiecień; R. 16; 2012 nr 1-6(181-186) maj-październik, 8(188)grudzień; Kórnik : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych, 2012.; Leosz, Eugeniusz ks. red.

Nasza gmina Kórnik 2013 Nr 3(29)marzec; Kórnik: Wyd. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BEMI, 2013.; Michałowska, Beata red.

Nauka PAN 2013 Nr 01. Kwartalnik; Warszawa: PAN, 2013.; Brzeziński, Jerzy red.

Nauka ta innovacii 2010 nr 6; 2011 nr 1,2,3,4,6; 2012 nr 1,2,3; 2013 nr 1.; Kiiv.

Nauka ta naukoznavstvo 2011 nr 1.; Kiiv : 2011.

Opoka w kraju 2013 nr 81(102) marzec; Kórnik : Maciej Giertych, 2013.; Giertych, Maciej red.

Organizacja i kierowanie R. 2010 nr 4,5.; R. 2011 nr 1. Warszawa : Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Pamiętnik Teatralny R. 61; 2012 zesz. 3-4(243-244); Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2012.

Panorama Wielkopolskiej Kultury 2013 nr 02(75); Poznań : WBPiCAK, 2013.; Bednarska, Lena red.

Pieniądze i Więź R. 14 numer 1-4/2011; 15 numer 1-3/2012; 16 numer 1/2013; Sopot.

Polish Yearbook of International Law Vol. 30/2010; Warszawa : Wydawnictwo Tekst, 2011.

Polityka Społeczna R. 37; 2010 nr 11-12.; R. 38; 2011 nr 1-12.; R. 39; 2012 nr 1-9, 11-12.; R. 40; 2013 nr 1,2,3;Warszawa.

Przegląd Sejmowy R. 21; 2013 nr 1-2(114-115); Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013.

Rocznik Andragogiczny 2010, 2011; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii.

Rocznik Antropologii Historii. R. 2, nr 1(2)/2012.; Toruń : Instytut Historii i Archiwistyki UMK, 2012.

Rocznik Biblioteki Narodowej T. 43.; Warszawa : Wydawnictwo BN, 2012.; Makowski, Tomasz red.

Rocznik Lubuski. T. 38, cz. 2. Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki.; Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2012.; Idzikowski, Bogdan, red.; Kowalski,

Rocznik Lwowski 2004-2007.; Warszawa : Wydawnictwo Instytut Lwowski; Wasylkowski, Janusz red.

Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, Nr 19/1977-1978; Nr 25/1985; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Rozprawy Muzeum Narodowego. Seria Nowa T.3-5/2010-2012; Kraków : Muzeum Narodowe, 2010.; Gołubiew, Zofia red.

Sierakowskie Zeszyty Historyczne 2013 zesz. 10.; Sieraków : Wyd. Drukarnia Międzychód, 2013.; Łożyński, Jarosław, T. red.

Studia Podlaskie T. 20.; Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2012.

Studia Regionalne i Lokalne 2013 nr 1(51).; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013.

Studia Socjologiczne 2013 nr 1 (208).; Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii, 2013.

Studia wschodniosłowiańskie T.12.; Białystok; Wydawnictwo Uniwersytetu, 2012.; Dacewicz, Leonarda red.

Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15/2012.; Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.

Synthesis T. 38-39/2011-2012; Bucarest : Editura Academiei Romane; Barna, Nicolae red.

Śląski kwartalnik historyczny Sobótka. R. 67; 2012 nr 1, 2, 3, 4.; Wrocław : Towarzystwo Miłośników Historii, 2012.

Średzki Kwartalnik Kulturalny 2013 Nr 02 (66) kwiecień - czerwiec : pismo Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego.; Środa Wlkp. : Średzkie Tow.

Tatry TPN 2013 nr 02 wiosna + Taternik nr 2, 2012 wydanie specjalne czasopisma Tatry.; Zakopane : TPN, 2013.; Grocholski, Marek red.

The Biblical Annals vol.3(60) no 1.; Lublin : Instytut Nauk Biblijnych KUL, 2013.

The Person and the Challenges Vol. 1 (2011) numer 1-2; Vol. 2 (2012) numer 1;; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2011-2012.

Topos - dwumiesięcznik literacki R. 20; 2013 Nr 1-2 (128-129); Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2013.; Kuczkowski, Krzysztof red.

U schyłku starożytności T. 11/2012. Studia źródłoznawcze.; warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2012.

Visnik 2010 nr 10,11,12. 2011 nr 1-8, 10-12; 2012 nr 1,2,3,4,5,6,7.; 2013 nr 2,3.; Kiev : Nacjonalna Akademia Nauk Ukrainy, 2010-2013.

Visnik 2013 nr 4.; Kiev : Nacjonalna Akademia Nauk Ukrainy, 2013.

Wiadomości jutrosińskie 2013 nr 126/1; Jutrosin : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, 2012.; Konieczna, Krystyna red.

Wiadomości Ziemiańskie 2013 nr 53; Warszawa : Zarząd Główny PTZ, 2013.; Pacuska, Zofia red.

Zagadnienia ekonomiki rolnej nr 1-4/2011.; nr 1-4/2012 Warszawa : 2011/2012.

Zapiski Numizmatyczne T. 6, 7.; Kraków : Muzeum Narodowe, 2011/2012.; Salomon, Maciej red.

Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung 2012 R. 61 Heft 4; Marburg : Verlag Herder-Institut, 2013.

Zeszyty Naukowe KUL R.55; 2012 nr 02-03(218-219); Lublin : Wyd. KUL, 2012.; Klauza, Karol red.


PRENUMERATA

Arcana. Dwumiesięcznik, 2013, Nr 02 (110); Kraków 2013

Archiwista Polski. Kwartalnik, Nr 01 (69)/2013; Bydgoszcz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 2013

Art & Business, 2013, Nr 04-6 (266-268); Warszawa

Bibliografia regionalna Wielkopolski z. 3-4/2012; Poznań : WBPiCAK, 2013

Bibliotekarz, 2013, Nr 04-06; Warszawa Wydawnictwo SBP 2013

Bunt Młodych Duchem, 2013, Nr 02 (72) marzec - kwiecień; Warszawa

Dialog, 2013, Nr 04 -06 (677-679); Warszawa

Dzieje Najnowsze, R.45/2013 nr 01. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku.; Warszawa Wyd. DiG 2013

Forum Akademickie, 2013, Nr 03-05; Lublin Akademicka Oficyna Wydawnicza

Foto, Miesięcznik Fotograficzny, 2013, Nr 03-06; Warszawa Kengraf

Głos Wielkopolski, 2013, Nr 075-149, Poznań

Hereditas Monasteriorum. Vol 1/2012; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski

Kronika Miasta Poznania, 2013, Nr 01, 1863; Poznań Wydawnictwo Miejskie 2013

Kronika Wielkopolski, 2013, Nr 01 (145); Poznań Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Kwartalnik Historyczny, R. 120, Nr 01/2013; Warszawa "Semper"

Literatura na świecie 2013 nr 03-04 [500-501];Warszawa

Mediaevistik. Internationale Zeitschrift für interdisziplinäre Mittelalterforschung.; Frankfurt am Main Peter Lang, 2013

Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną. T. 18, z. 1/2/2012; Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN.

Midrasz, Pismo Żydowskie, 2013, Nr 02-03 (172-173); Warszawa

Mówią Wieki, 2013, Nr 04-06 (639-641); Warszawa

Notes Wydawniczy, 2013, Nr 01-05 (248-252); Warszawa Biblioteka Analiz

Nowe Książki, 2013, Nr 04-06; Warszawa Instytut Książki

Odra, 2013, Nr 04-06 (610-612); Wrocław

Polonistyka. 2013. Nr 04-06 Czasopismo dla nauczycieli; Warszawa

Poradnik Bibliotekarza, 2013, Nr 04-06; Warszawa Wydawnictwo SBP

Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny. Nr 3-04/2012; Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Przegląd Numizmatyczny. Kwartalnik Nr 02 (81)/2013; Gdańsk Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych

Przegląd Polityczny. Kwartalnik, 2013, Nr 117-118; Gdańsk Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kolegium Gdańskie"

Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka. R. 26, Nr 4(98)/2012; Poznań : Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.

Przyjaciel Ludu. Z. 3/120; Leszno Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne

Res Publica Nowa R. 26, 2013 nr 21(211). Wiosna. Kwartalnik.; Warszawa Fundacja Res Publica

Roczniki Filozoficzne, T. 60, z. 3-4/2012; Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL

Roczniki Humanistyczne, T. 59 z. 4/2011, Historia sztuki; Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL

Roczniki Pedagogiczne. T. 4(40) 1-4/2012; Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL

Roczniki Psychologiczne, T. 15, z. 3-4/2012; Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL

Roczniki Teologii Duchowości., T.4(59)/2012; Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL

Roczniki Teologii Ekumenicznej. T. 4(59)/2012; Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL

Roczniki Teologii Moralnej., T.4(59)/2012; Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL

Spotkania z Zabytkami, 2013, Nr 03-06 (313-316); Warszawa Tow. Opieki nad Zabytkami

Studia Norwidiana. T. 29; Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2011; Summarium. R. 41 (61)/2012; Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL

Świat Nauki, 2013, Nr 05-07 (261-263); Warszawa Prószynski i S-ka

Teatr, 2013, Nr 04-06 (1149-1151); Warszawa Instytut Książki

Twórczość. R.69, 2013, Nr 04-06 (809-811), Warszawa

Tygodnik Powszechny, 2013, Nr 14-26; Kraków

Veröffentlichen der historischen Kommission für Pommern. Biographisches Lexikon für Pommern. Bd 1; Wien : Böhlau Verlag Köln Weimar, 2013; Forschungen zur Pommerschen Geschichte Reihe V Bd 48,1

W Drodze, 2013, Nr 05-06 (477-488); Poznań

Wiedza i Życie, 04-06/2013; Warszawa Prószynski Media

Więź, 2013, R.56, Nr 02 [652], lato; Warszawa Towarzystwo "Więzi"

Wprost, 2013, Nr 14-26; Warszawa 2013

Zeszyty Literackie. Kwartalnik 121, Wiosna, 2013, R. 31, nr 01-02; Warszawa Zeszyty Literackie 2013

Znak. Miesięcznik, 2013, Nr 01(692), 5-7(696-699); Kraków


NUMIZMATY

Moneta 10 zł. 100 lat Teatru Polskiego w Warszawie. Srebrna.; Warszawa 2013.

Moneta 10 zł. 150 rocznica powstania styczniowego. Srebrna.; Warszawa 2013.

Moneta 10 zł. Bolesław Prus. Srebrna.; Warszawa 2012.

Moneta 10 zł. Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012. Srebrna.; Warszawa 2012.

Moneta 2 zł. 100 lat Teatru Polskiego w Warszawie. Nordic Gold.; Warszawa 2013.

Moneta 2 zł. 150 Rocznica powstania styczniowego. Nordic Gold.; Warszawa 2013.

Moneta 2 zł. Bolesław Prus. Nordic Gold.; Warszawa 2012.

Moneta 2 zł. Polscy Malarze XIX/XX wieku - Piotr Michałowski. Nordic Gold.; Warszawa 2012.

Moneta 2 zł. Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012. Nordic Gold.; Warszawa 2012.

Moneta 2 zł. Polskie Okręty - kuter rakietowy Gdynia. Nordic Gold.; Warszawa 2013.

Moneta 2 zł. Polskie Okręty - lekki krążownik Dragon. Nordic Gold.; Warszawa 2012.

Moneta 2 zł. Polskie Okręty - niszczyciel Piorun. Nordic Gold.; Warszawa : 2012.

Moneta 2 zł. Polskie Okręty - okręt podwodny Orzeł. Nordic Gold.; Warszawa 2012.

Moneta 2 zł. Zabytki Kultury Materialnej w Polsce - Krzemionki Opatowskie. Nordic Gold.; Warszawa 2012.

Moneta 20 zł i 1 AUD. Kangur olbrzymi/ Kangur walabia Bennetta. Srebrna.; Warszawa 2013.

Moneta 20 zł. Polscy malarze XIX/XX wieku - Piotr Michałowski. Srebrna.; Warszawa 2012.

Moneta 20 zł. Zabytki Kultury Materialnej w Polsce - Krzemionki Opatowskie. Srebrna.; Warszawa 2012.

Moneta 50 zł. Skarby Stanisława Augusta - Bolesław Chrobry. Srebrna.; Warszawa 2013.


NADBITKI

POKRZYWNIAK, Józef Tomasz; Profesor Alojzy Sajkowski; Poznań : 1990.; nadbitka


KATALOGI AUKCYJNE

Antykwariat Lamus. Katalog aukcyjny. 36 aukcja książek i grafiki; Warszawa : Antykwariat Lamus, 2013; Katalog aukcyjny.

Antykwariat "Rara Avis". 105 Aukcja antykwaryczna. Książki, fotografie, plakaty; Kraków Antykwariat "Rara Avis" 2013; Katalog aukcyjny.

Logos 39 aukcja antykwarska. 13.04.2013. Katalog 2012.; Warszawa : Warszawski Antykwariat Naukowy, 2013.; Lenczewski, Tomasz oprac.; Woźniak, Lech opac.

125 Aukcja antykwaryczna : 18.05.2013; Kraków : Krakowski Antykwariat Naukowy, 2012.; Stecka, Anna oprac.


GRAFIKA

Hrabia Władysław Zamoyski. Autor Jędrzej Jędrysiak 2013 - obraz.

Pocztówka z 1937 r. Vesel, V...noce.


INNE

Europeana 1989. My stworzyliśmy historię. Plakat

Europeana 1989. Podziel się swoimi wspomnieniami, pamiątkami, zdjęciami.- ulotka

Europeana 1989. Przewodnik po digitalizacji pamiątek - Europeana 1989. - ulotka

Folder; Przez Wielkopolskę do Paryża 25III-30VI2013 Kórnik - wystawa.; Kórnik : Pracownia Fotograficzna, 2013.

Fotografia Historyczna. Otwarcie wystawy "Przez Wielkopolskę do Paryża".; Kórnik : Pracownia Fotograficzna, 2013.

Fotografia Historyczna. Posadzka drewniana w sali rękopisów (sekretariat) po remoncie.; Kórnik : Pracownia Fotograficzna, 2013.

Fotografia Historyczna. Wycieczka do Zamku Cesarskiego w Poznaniu.; Kórnik : Pracownia Fotograficzna, 2013.

Plakat. Weekendy majowe w Klaudynówce na Podzamczu w Kórniku. Cykl imprez kulturalnych w ramach projektu: Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie ze zbiorami Biblioteki Kórnickiej PAN.; Kórnik : 2013.

Plakat; Czwartek Literacki. Agnieszka Kołakowska i Włodzimierz Bolecki "Rozmowy o wojnach kultur"; Poznań : 2013.

Plakat; Czwartek Literacki. Dwa razy Miłosz. O życiu i twórczości noblisty rozmawiają Stefan Chwin i Andrzej Franaszek. + ulotki; Poznań : 2013.

Plakat; Grottger Traugutt Działyński i powstańcy z Kórnika.; Kórnik : 2013.

Plakat; Przez Wielkopolskę do Paryża - wystawa.; Kórnik : 2012.

Program obrad; Grottger Traugutt Działyński i powstańcy z Kórnika.; Kórnik : 2013.

Skrócone sprawozdanie z działalności w 2011 roku.; Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2011.; wydruk komputerowy

Sprawozdanie PAN 2012; Warszawa : PAN, 2013; dołączona płyta CD.

Sprawozdanie z działalności w 2011 roku.; Gdańsk : Wyd. Uniwersytetu, 2012.; wydruk komputerowy

Sprawozdanie z działalności w 2012 roku PAN Biblioteka Kórnicka, Kórnik; Kórnik : w.w., 2013.

Sprawozdanie z działalności w 2012 roku.; Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2013.

Weekendy majowe w Klaudynówce na Podzamczu w Kórniku. Cykl imprez kulturalnych w ramach projektu: Najcenniejsze klejnooty kultury - spotkania kórnickie ze zbiorami Biblioteki Kórnickiej PAN.; Kórnik : 2013.

Zaproszenie - Czwartek Literacki - Agnieszka Kołakowska i Włodzimierz Bolecki "Rozmowy o wojnach kultur"; Poznań, 2013.

Zaproszenie - Czwartek Literacki - Dwa razy Miłosz. O życiu i twórczości noblisty.; Poznań, 2013.

Zaproszenie - Czwartek Literacki - Spotkanie z Joanną Bator.; Poznań, 2013.

Zaproszenie na spektakl; Dziwny Hrabia 30 czerwca 2013, godzi. 19.00 Zamek w Kórniku.; Poznań : 2013.

Żydzi w Kórniku - okruchy wspomnień. VCD; Kórnik : 2012.


Oprac. Tomasz Zuzek, kierownik Działu Gromadzenia