Z wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać wszyscy czytelnicy, legitymujący się kartą biblioteczną. Czytelnik zgłaszając chęć zamówienia książki, zobowiązany jest podać jej pełen opis bibliograficzny (autor, tytuł, rok i miejsce wydania), oraz określić czytelnię, w której będzie z niej korzystał. O realizacji zamówienia czytelnik jest powiadamiany telefonicznie lub pocztą e-mail.

Sprowadzone książki udostępniane są na miejscu w obu czytelniach, zgodnie z terminem podanym w zawiadomieniu.

Wypożyczanie książek z bibliotek polskich jest bezpłatne.

Zamówienia można składać wysyłając maila na adres: czytelnia@bk.pan.pl lub grzegorz.kubacki@bk.pan.pl