Czytelnia w Kórniku

Kontakt:

+48 531 940 894
czytelnia@bk.pan.pl

Czytelnia w Zamku Kórnickim mieści się na piętrze. Katalog znajduje się w osobnym pomieszczeniu, naprzeciw wejścia do czytelni.

W czytelni udostępnia się:

  • księgozbiór podręczny

 

Liczy on 465 dzieł w 1120 woluminach

Zawiera encyklopedie, słowniki, bibliografie, herbarze, katalogi rękopisów, starodruków oraz mikrofilmów naszej i innych bibliotek. Znajdują się tu także podręczniki i monografie z dziedziny literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Ze zbiorów podręcznych korzysta się bez wypełniania rewersów, przy pomocy dyżurującego bibliotekarza.

  • dzieła nowe, znajdujące się w magazynie

 

Są to głównie druki XIX- i XX-wieczne oraz czasopisma.

Zakładki wypełnia się drogą elektroniczną po zalogowaniu na elektroniczne konto czytelnika dostępne w zakładce w katalogach elektronicznych.

Zamówienia z magazynów realizowane są co godzinę w przedziale czasowym od godziny 9:00 do 14:00 włącznie. Rewersy złożone później realizowane są w dniu następnym.

Czytelnicy upoważnieni do wypożyczania książek zamawiają je i odbierają w czytelni.

  • mikrofilmy

 

  • zbiory specjalne

Obejmują one rękopisy, stare druki, mapy, gazety rękopiśmienne, dyplomy, grafiki, fotografie, plany, pocztówki i inne szczególnie cenne dzieła. Zasady korzystania z tych zbiorów określa regulamin udostępniania zbiorów specjalnych.

Zamawia się je na zakładkach dwuczęściowych, podając sygnatury katalogowe. Realizacja zamówienia jest podobna jak w przypadku innych dzieł z magazynu.

  • książki i mikrofilmy sprowadzone z innych bibliotek

Istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej w celu sprowadzenia dzieł z innych bibliotek a następnie skorzystania z nich w czytelni.