Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Wisłockiemu 
pod red. Adama Bieniaszewskiego i Rafała T. Prinke 

Zdzisław Pentek 

Z gabinetu męża stanu, dyplomaty, prawnika i kolekcjonera, czyli z księgozbioru Edwarda hr. Raczyńskiego (1891-1993) 

[tekst]
 
 

   


 
Copyright 1998 by Biblioteka Kórnicka PAN and Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycznych