06/07/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ ELEWACJI ZAMKU W KÓRNIKU –[…] – ELEWACJA FRONTOWA – PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 
Ogłoszenie nr 540323-N-2017 z dnia 2017-06-28 r. – pytania i odpowiedzi – pyt. nr 1 z dnia 5.07.2017 r. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
 Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku – wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja frontowa 

Publikujemy otrzymane do ogłoszenia zapytania i udzielone na nie odpowiedzi.

Pyt. nr 1 z dnia 5.07.2017 r. i odpowiedzi w pliku PDF – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości